Подписаться
Ірина Валеріївна Причепа / Iryna V. Prychepa
Ірина Валеріївна Причепа / Iryna V. Prychepa
Вінницький національний технічний університет / Vinnytsia national technical university / Винницкий
Подтвержден адрес электронной почты в домене vntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічне обгрунтування інноваційних рішень: Навчальний посібник
НЛО Кавецький В.В., Причепа І.В.
Вінницький національний технічний університет, 2016
65*2016
Економічне обгрунтування інноваційних рішень: навчальний посібник
LON Кавецький В.В., Причепа І.В, Нікіфорова Л.О., ВВ Кавецкий, ИВ Причепа ...
ВНТУ, 2016
652016
Економічне обґрунтування інноваційних рішень: практикум
ПІВ Кавецький В.В., Козловський В.О.
65*2016
Теоретико-методологічні основи визначення потенціалу підприємства
ВО Козловський, ІВ Причепа
ВНТУ, 2007
432007
Тайм-менеджмент як дієвий інструмент ефективного використання часу успішного менеджера за сучасних умов
ІВ Причепа, ІЛ Соломонюк, ТВ Лесько
Ефективна економіка.№ 12., 2018
362018
Теоретичні засади управління активами підприємства
ІВ Причепа, НВ Кравець
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2012
242012
Проблеми конкурентоспроможного розвитку підприємництва в Україні за сучасних умов
ІВ Причепа, ТМ Мещерякова
Розвиток підприємництва в Україні: теорія, методологія та практика: кол …, 2017
192017
Social media marketing (smm) в Україні: особливості та перспективи розвитку
ОА Сметанюк, ІВ Причепа, ВВ Мосійчук
Ефективна економіка.№ 6., 2020
182020
Taim-menedzhment yak diievyi instrument efektyvnoho vykorystannia chasu uspishnoho menedzhera za suchasnykh umov [Time management as an effective tool for effective use of the …
IV Prychepa, IL Solomoniuk, TV Lesko
Efektyvna ekonomika 12, 2018
172018
Інноваційні пріоритети формування стратегічних конкурентних переваг підприємтва
ІВ Причепа
Ефективна економіка, 2014
172014
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств за сучасних умов
ОЙ Лесько, ІВ Причепа, ОИ Лесько, ИВ Причепа
ВНТУ, 2016
132016
Інвестиційна політика Європейського Союзу в межах зовнішньоекономічних зв'язків з Україною
ІВ Причепа, ОА Сметанюк, ОГ Ратушняк
Ефективна економіка.№ 5., 2020
112020
Особливості формування інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств
ІВ Причепа
Хмельницький національний університет, 2010
112010
До питання комерційної діяльності: поняття, фактори впливу, особливості управління за сучасних умов
ІВ Причепа, ОЙ Лесько, РВ Горенко
Економіка та суспільство.№ 35., 2022
102022
Перспективи розвитку підприємництва в Україні за умов глобалізації та євроінтеграції
ІВ Причепа
Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22 …, 2017
102017
Аналіз методичних підходів до оцінки інноваційного потенціалу підприємства
ІВ Причепа
Економіка і регіон, 84-89, 2010
102010
Формування мотиваційного механізму стимулювання персоналу промислових підприємств за сучасних умов господарювання.
ІВ Причепа, КЛ Яворська
Ефективна економіка.№ 5., 2019
92019
Економіка та організація виробництва. Самостійна та індивідуальна робота студентів
ІВ Причепа, ЛП Руда
ВНТУ, 2017
92017
Development of approach to anticipatory risk management of the enterprise under uncertainty conditions
O Lesko, I Prychepa, T Lesko
Технологический аудит и резервы производства 4 (4 (36)), 9-15, 2017
92017
Проблеми та перспективи державного регулювання інноваційного розвитку вітчизняних підприємств
НМ Малініна, ІВ Причепа
Інвестиції: практика та досвід.№ 12: 53–58., 2017
92017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20