Підписатись
Ірина Валеріївна Причепа / Iryna V. Prychepa / Ирина В. Причепа
Ірина Валеріївна Причепа / Iryna V. Prychepa / Ирина В. Причепа
Вінницький національний технічний університет / Vinnytsia national technical university / Винницкий
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретико-методологічні основи визначення потенціалу підприємства
ВО Козловський, ІВ Причепа
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 28-33, 2007
372007
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Web-програмування»
ЄВ Мелешко, ЛВ Константинова
КНТУ, 2016
30*2016
Проблеми конкурентоспроможного розвитку підприємництва в Україні за сучасних умов
ІВ Причепа, ТМ Мещерякова
Розвиток підприємництва в Україні: теорія, методологія та практика: кол …, 2017
192017
Інноваційні пріоритети формування стратегічних конкурентних переваг підприємтва
ІВ Причепа
Ефективна економіка, 2014
122014
Теоретичні засади управління активами підприємства
ІВ Причепа, НВ Кравець
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2012
122012
Тайм-менеджмент як дієвий інструмент ефективного використання часу успішного менеджера за сучасних умов
ІВ Причепа, ІЛ Соломонюк, ТВ Лесько
Ефективна економіка.№ 12., 2018
112018
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств за сучасних умов
ОЙ Лесько, ІВ Причепа
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 44-48, 2016
102016
Аналіз методичних підходів до оцінки інноваційного потенціалу підприємства
ІВ Причепа
Економіка і регіон, 84-89, 2010
102010
Особливості формування інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств
ІВ Причепа
Хмельницький національний університет, 2010
102010
Taim-menedzhment yak diievyi instrument efektyvnoho vykorystannia chasu uspishnoho menedzhera za suchasnykh umov
IV Prychepa, IL Solomoniuk, TV Lesko
Efektyvna ekonomika 12, 2018
92018
Управління інноваційним потенціалом промислових підприємств : монографія
ВО Козловський, ІВ Причепа
Вінницький національний технічний університет, 2013
92013
Проблеми формування конкурентних переваг підприємства
ІВ Причепа, КО Стелюк
Економічний простір, 248-256, 2013
92013
Комплексний підхід до управління інноваційним потенціалом підприємства
ІВ Причепа
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 46-52, 2010
72010
Інноваційний потенціал підприємства: сутність та основні підходи до визначення
ВО Козловський, ІВ Причепа
Хмельницький національний університет, 2008
72008
Проблеми та перспективи державного регулювання інноваційного розвитку вітчизняних підприємств
НМ Малініна, ІВ Причепа
Інвестиції: практика та досвід, 53-58, 2018
52018
Development of approach to anticipatory risk management of the enterprise under uncertainty conditions
O Lesko, I Prychepa, T Lesko
Технологический аудит и резервы производства 4 (4 (36)), 9-15, 2017
52017
Перспективи розвитку підприємництва в Україні за умов глобалізації та євроінтеграції
ІВ Причепа
Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22 …, 2017
52017
Удосконалення системи управління оборотним капіталом промислових підприємств
ІВ Причепа, НВ Кравець
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 39-42, 2013
52013
ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В МЕЖАХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВЯЗКІВ З УКРАЇНОЮ
ІВ Причепа, ОА Сметанюк, ОГ Ратушняк
Ефективна економіка. 2020.№ 5, 2021
42021
Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції підприємства
ІВ Причепа, ГІ Лисаченко
ВНТУ, 2016
42016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20