Підписатись
Ірина Валеріївна Причепа / Iryna V. Prychepa
Ірина Валеріївна Причепа / Iryna V. Prychepa
Вінницький національний технічний університет / Vinnytsia national technical university / Винницкий
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічне обгрунтування інноваційних рішень: Навчальний посібник
НЛО Кавецький В.В., Причепа І.В.
Вінницький національний технічний університет, 2016
44*2016
Економічне обгрунтування інноваційних рішень: навчальний посібник
LON Кавецький В.В., Причепа І.В, Нікіфорова Л.О., ВВ Кавецкий, ИВ Причепа ...
ВНТУ, 2016
442016
Економічне обґрунтування інноваційних рішень: практикум
ПІВ Кавецький В.В., Козловський В.О.
44*2016
Теоретико-методологічні основи визначення потенціалу підприємства
ВО Козловський, ІВ Причепа
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 28-33, 2007
422007
Тайм-менеджмент як дієвий інструмент ефективного використання часу успішного менеджера за сучасних умов
ІВ Причепа, ІЛ Соломонюк, ТВ Лесько
Ефективна економіка.№ 12., 2018
332018
Теоретичні засади управління активами підприємства
ІВ Причепа, НВ Кравець
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2012
192012
Проблеми конкурентоспроможного розвитку підприємництва в Україні за сучасних умов
ІВ Причепа, ТМ Мещерякова
Розвиток підприємництва в Україні: теорія, методологія та практика: кол …, 2017
182017
Інноваційні пріоритети формування стратегічних конкурентних переваг підприємтва
ІВ Причепа
Ефективна економіка, 2014
162014
Social media marketing (smm) в Україні: особливості та перспективи розвитку
ОА Сметанюк, ІВ Причепа, ВВ Мосійчук
Ефективна економіка.№ 6., 2020
152020
Taim-menedzhment yak diievyi instrument efektyvnoho vykorystannia chasu uspishnoho menedzhera za suchasnykh umov [Time management as an effective tool for effective use of the …
IV Prychepa, IL Solomoniuk, TV Lesko
Efektyvna ekonomika 12, 2018
152018
Інвестиційна політика Європейського Союзу в межах зовнішньоекономічних зв'язків з Україною
ІВ Причепа, ОА Сметанюк, ОГ Ратушняк
Ефективна економіка.№ 5., 2020
112020
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств за сучасних умов
ОЙ Лесько, ІВ Причепа
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 44-48, 2016
112016
Управління інноваційним потенціалом промислових підприємств : монографія
ВО Козловський, ІВ Причепа
Вінницький національний технічний університет, 2013
102013
Аналіз методичних підходів до оцінки інноваційного потенціалу підприємства
ІВ Причепа
Економіка і регіон, 84-89, 2010
102010
Особливості формування інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств
ІВ Причепа
Хмельницький національний університет, 2010
102010
Економіка та організація виробництва. Самостійна та індивідуальна робота студентів
ІВ Причепа, ЛП Руда
ВНТУ, 2017
92017
Проблеми формування конкурентних переваг підприємства
ІВ Причепа, КО Стелюк
Економічний простір, 248-256, 2013
92013
До питання комерційної діяльності: поняття, фактори впливу, особливості управління за сучасних умов
І Причепа, О Лесько, Р Горенко
Економіка та суспільство, 2022
82022
Маркетингове забезпечення розвитку підприємства за сучасних умов
ІВ Причепа, АС Огородник
XLVI Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної …, 2017
82017
Напрямки підвищення ефективності менеджменту підприємства за сучасних умов
ОЙ Лесько, ІВ Причепа, НО Кот
Економічний простір, 213-221, 2015
82015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20