Ірина Валеріївна Причепа / Iryna V. Prychepa / Ирина В. Причепа
Ірина Валеріївна Причепа / Iryna V. Prychepa / Ирина В. Причепа
Вінницький національний технічний університет / Vinnytsia national technical university / Винницкий
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретико-методологічні основи визначення потенціалу підприємства
ВО Козловський, ІВ Причепа
ВНТУ, 2007
352007
Економічне обгрунтування інноваційних рішень: Навчальний посібник
НЛО Кавецький В.В., Причепа І.В.
Вінницький національний технічний університет, 2016
33*2016
Економічне обгрунтування інноваційних рішень: навчальний посібник
LON Кавецький В.В., Причепа І.В, Нікіфорова Л.О., ВВ Кавецкий, ИВ Причепа ...
ВНТУ, 2016
332016
Економічне обґрунтування інноваційних рішень: практикум
ПІВ Кавецький В.В., Козловський В.О.
33*2016
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Харчова хімія» для студентів всіх форм навчання спеціальності 181 «Харчові технології» Ч. 1.
ІС Назарко, ОС Покотило
Тернопіль: ТНТУ, 2020
19*2020
Проблеми конкурентоспроможного розвитку підприємництва в Україні за сучасних умов
ІВ Причепа, ТМ Мещерякова
Розвиток підприємництва в Україні: теорія, методологія та практика: кол …, 2017
182017
Теоретичні засади управління активами підприємства
ІВ Причепа, НВ Кравець
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2012
132012
Інноваційні пріоритети формування стратегічних конкурентних переваг підприємтва
ІВ Причепа
Ефективна економіка, 2014
112014
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств за сучасних умов
ОЙ Лесько, ІВ Причепа, ОИ Лесько, ИВ Причепа
ВНТУ, 2016
102016
Аналіз методичних підходів до оцінки інноваційного потенціалу підприємства
ІВ Причепа
Економіка і регіон, 84-89, 2010
102010
Особливості формування інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств
ІВ Причепа
Хмельницький національний університет, 2010
102010
Тайм-менеджмент як дієвий інструмент ефективного використання часу успішного менеджера за сучасних умов
ІВ Причепа, ІЛ Соломонюк, ТВ Лесько
Ефективна економіка.№ 12., 2018
82018
Управління інноваційним потенціалом промислових підприємств : монографія
ВО Козловський, ІВ Причепа
Вінницький національний технічний університет, 2013
82013
Проблеми формування конкурентних переваг підприємства
ІВ Причепа, КО Стелюк, ИВ Причепа, ЕО Стелюк
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2013
72013
Комплексний підхід до управління інноваційним потенціалом підприємства
ІВ Причепа
ВНТУ, 2010
72010
Інноваційний потенціал підприємства: сутність та основні підходи до визначення
ВО Козловський, ІВ Причепа
Хмельницький національний університет, 2008
72008
Taim-menedzhment yak diievyi instrument efektyvnoho vykorystannia chasu uspishnoho menedzhera za suchasnykh umov
IV Prychepa, IL Solomoniuk, TV Lesko
Efektyvna ekonomika 12, 2018
62018
Удосконалення системи управління оборотним капіталом промислових підприємств
ІВ Причепа, НВ Кравець
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 39-42, 2013
62013
Development of approach to anticipatory risk management of the enterprise under uncertainty conditions
O Lesko, I Prychepa, T Lesko
Технологический аудит и резервы производства 4 (4 (36)), 2017
52017
Проблеми та перспективи державного регулювання інноваційного розвитку вітчизняних підприємств
НМ Малініна, ІВ Причепа
Інвестиції: практика та досвід.№ 12: 53–58., 2017
42017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20