Ірина Валеріївна Причепа / Iryna V. Prychepa / Ирина В. Причепа
Ірина Валеріївна Причепа / Iryna V. Prychepa / Ирина В. Причепа
Вінницький національний технічний університет / Vinnytsia national technical university / Винницкий
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретико-методологічні основи визначення потенціалу підприємства
ВО Козловський, ІВ Причепа
ВНТУ, 2007
282007
Економічне обгрунтування інноваційних рішень: Навчальний посібник
НЛО Кавецький В.В., Причепа І.В.
Вінницький національний технічний університет, 2016
24*2016
Економічне обгрунтування інноваційних рішень: навчальний посібник
LON Кавецький В.В., Причепа І.В, Нікіфорова Л.О., ВВ Кавецкий, ИВ Причепа ...
ВНТУ, 2016
242016
Економічне обґрунтування інноваційних рішень: практикум
ПІВ Кавецький В.В., Козловський В.О.
24*2016
Проблеми конкурентоспроможного розвитку підприємництва в Україні за сучасних умов
ІВ Причепа, ТМ Мещерякова
Розвиток підприємництва в Україні: теорія, методологія та практика: кол …, 2017
102017
Особливості формування інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств
ІВ Причепа
Хмельницький національний університет, 2010
102010
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств за сучасних умов
ОЙ Лесько, ІВ Причепа, ОИ Лесько, ИВ Причепа
ВНТУ, 2016
92016
Аналіз методичних підходів до оцінки інноваційного потенціалу підприємства
ІВ Причепа
Економіка і регіон, 84-89, 2010
92010
Інноваційні пріоритети формування стратегічних конкурентних переваг підприємтва
ІВ Причепа
Ефективна економіка, 2014
82014
Теоретичні засади управління активами підприємства
ІВ Причепа, НВ Кравець
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2012
82012
Комплексний підхід до управління інноваційним потенціалом підприємства
ІВ Причепа
ВНТУ, 2010
72010
Інноваційний потенціал підприємства: сутність та основні підходи до визначення
ВО Козловський, ІВ Причепа
Хмельницький національний університет, 2008
72008
Управління інноваційним потенціалом промислових підприємств : монографія
ВО Козловський, ІВ Причепа
Вінницький національний технічний університет, 2013
62013
Удосконалення системи управління оборотним капіталом промислових підприємств
ІВ Причепа, НВ Кравець
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 39-42, 2013
52013
Проблеми формування конкурентних переваг підприємства
ІВ Причепа, КО Стелюк, ИВ Причепа, ЕО Стелюк
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2013
52013
Тайм-менеджмент як дієвий інструмент ефективного використання часу успішного менеджера за сучасних умов
ІВ Причепа, ІЛ Соломонюк, ТВ Лесько
Ефективна економіка.№ 12., 2018
32018
Development of approach to anticipatory risk management of the enterprise under uncertainty conditions
O Lesko, I Prychepa, T Lesko
Технологический аудит и резервы производства 4 (4 (36)), 2017
32017
Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції підприємства
ІВ Причепа, ГІ Лисаченко
ВНТУ, 2016
32016
Напрямки підвищення ефективності менеджменту підприємства за сучасних умов
ОЙ Лесько, ІВ Причепа, НО Кот, АИ Лесько, ИВ Причепа, НА Кот
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2015
32015
Управління ризиками інноваційно-інвестиційної діяльності як основа стійкого економічного розвитку вітчизняних підприємницьких структур за умов глобалізації
ОЙ Лесько, ІВ Причепа, НМ Малініна
Соціально-економічні аспекти розвитку підприємництва в Україні: кол …, 2018
22018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20