Ірина Валеріївна Причепа / Iryna V. Prychepa / Ирина В. Причепа
Ірина Валеріївна Причепа / Iryna V. Prychepa / Ирина В. Причепа
Вінницький національний технічний університет / Vinnytsia national technical university / Винницкий
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Теоретико-методологічні основи визначення потенціалу підприємства
ВО Козловський, ІВ Причепа
ВНТУ, 2007
262007
Економічне обгрунтування інноваційних рішень: Навчальний посібник
LON ВВ Кавецький, ІВ Причепа, ЛО Нікіфорова, ВВ Кавецкий, ИВ Причепа, ЛА ...
ВНТУ, 2016
13*2016
Економічне обґрунтування інноваційних рішень: практикум
ПІВ Кавецький В.В., Козловський В.О.
13*2016
Особливості формування інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств
ІВ Причепа
Хмельницький національний університет, 2010
92010
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств за сучасних умов
ОЙ Лесько, ІВ Причепа, ОИ Лесько, ИВ Причепа
ВНТУ, 2016
72016
Аналіз методичних підходів до оцінки інноваційного потенціалу підприємства
ІВ Причепа
Економіка і регіон, 84-89, 2010
72010
Комплексний підхід до управління інноваційним потенціалом підприємства
ІВ Причепа
ВНТУ, 2010
72010
Теоретичні засади управління активами підприємства
ІВ Причепа, НВ Кравець
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2012
62012
Інноваційний потенціал підприємства: сутність та основні підходи до визначення
ВО Козловський, ІВ Причепа
Хмельницький національний університет, 2008
62008
Проблеми конкурентоспроможного розвитку підприємництва в Україні за сучасних умов
ІВ Причепа, ТМ Мещерякова
Розвиток підприємництва в Україні: теорія, методологія та практика: кол …, 2017
52017
Управління інноваційним потенціалом промислових підприємств : монографія
ВО Козловський, ІВ Причепа
Вінницький національний технічний університет, 2013
42013
Інноваційні пріоритети формування стратегічних конкурентних переваг підприємтва
ІВ Причепа
Ефективна економіка, 2014
32014
Проблеми формування конкурентних переваг підприємства
ІВ Причепа, КО Стелюк, ИВ Причепа, ЕО Стелюк
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2013
32013
Тайм-менеджмент як дієвий інструмент ефективного використання часу успішного менеджера за сучасних умов
ІВ Причепа, ІЛ Соломонюк, ТВ Лесько
Ефективна економіка.№ 12., 2018
22018
Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції підприємства
ІВ Причепа, ГІ Лисаченко
ВНТУ, 2016
22016
Проблеми оцінювання ефективності менеджменту на підприємстві
ІВ Причепа, АА Маріянко
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2014
22014
Удосконалення системи управління оборотним капіталом промислових підприємств
ІВ Причепа, НВ Кравець
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 39-42, 2013
22013
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Теорія керування», частина 1 для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 113 …
ЛВ Гладун
12019
Управління ризиками інноваційно-інвестиційної діяльності як основа стійкого економічного розвитку вітчизняних підприємницьких структур за умов глобалізації
ОЙ Лесько, ІВ Причепа, НМ Малініна
Соціально-економічні аспекти розвитку підприємництва в Україні: кол …, 2018
12018
Проблеми та перспективи державного регулювання інноваційного розвитку вітчизняних підприємств
НМ Малініна, ІВ Причепа
Інвестиції: практика та досвід.№ 12: 53–58., 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20