Анатолій Дженюк
Анатолій Дженюк
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", UKRAINE; кафедра физической химии
Verified email at kpi.kharkov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Циклічне тестування як удосконалення мето дів контролю і засвоєння навчального матеріалу
АВ Дженюк
Теорія і прак тика управління соціальними системами: філософія, педагогіка …, 2007
32007
Циклічне тестування, як метод педагогічної діагностики
АВ Дженюк
Теорія і практика управління соціальними систе мами: філософія, педагогіка …, 2006
32006
NO Mchedlov-Petrossyan, Professor, Doctor of Chemical Sciences, V. N. Karazin Kharkiv National University; BI Bayrachny, Professor, Doctor of Technical Sciences, National …
АВ Дженюк, СИ Руднева, НД Сахненко, ОА Овчаренко
2019
CYCLIC TESTING TECHNOLOGY AS IMPROVEMENT OF TESTING TECHNIQUES
VV Bondarenko, AV Dzheniuk
Pedagogiczne nauki. Muzyka i zycie. Fizyczna kultura i sport., 34-40, 2014
2014
ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИКЛІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ
АВ Дженюк
ББК 74.58 в 6, 55, 2013
2013
Тести з фізичної хімії : навч.-метод. посіб. для студ. напрямів "Хім. технологія" і "Харч. технології та інженерія"
АВ Дженюк, ЮІ Долженко, ВМ Кошкін
НТУ "ХПІ", 2010
2010
Гетерогенные равновесия в многокомпонентных системах с жидкой фазой
БА Веретенченко, АВ Дженюк, ЮИ Долженко
НТУ "ХПИ", 2010
2010
Практикум з курсу фізичної хімії для студентів хіміко-інженерних напрямків освіти всіх форм навчання
ЮІ Долженко, БА Веретенченко, АВ Дженюк
НТУ "ХПІ", 2007
2007
Термохімія: задачі з курсу фізичної хімії та методичні вказівки до їх самостійного розв’язання для студентів напряму "Хімічна технологія"
ОМ Близнюк, АВ Дженюк, ЮІ Долженко, ОМ Огурцов, СІ Руднєва
НТУ "ХПІ", 2005
2005
Стратегія вищо¿ освіти і майбутне інтелекту наці¿
В Кошкін, А Дженюк
Стратегія вищо¿ освіти і майбутне інтелекту Укра¿ ни
В Кошкін, А Дженюк
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11