Ірина Височина | Ирина Высочина | Irina Vysochina
Ірина Височина | Ирина Высочина | Irina Vysochina
Днепропетровская медицинская академия | Dnipropetrovsk Medical Academy
Підтверджена електронна адреса в dma.dp.ua
НазваПосиланняРік
Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы у детей
АЕ Абатуров, ОН Герасименко, ЕА Агафонова, ИЛ Высочина, ...
Здоровье ребенка, 2013
382013
Дефензины и дефензин-зависимые заболевания
АЕ Абатуров, ОН Герасименко, ИЛ Высочина, НЮ Завгородняя
О.: ВМВ, 2011
232011
Імунотропний ефект фітопрепарату «Флавозід®»
ОЄ Абатуров, ІЛ Височина
Современная педиатрия, 21, 2008
142008
Хронический аутоиммунный тиреоидит у детей
АЕ Абатуров, ЛЛ Петренко, ОН Герасименко, ЕА Агафонова, ...
Здоровье ребенка, 16, 2009
112009
Внебольничная пневмония у детей
ИЛ Высочина, ЕЛ Кривуша, ЕА Русакова
Здоровье ребенка, 2014
102014
Значение антигистаминных препаратов при лечении аллергических заболеваний у детей
АЕ Абатуров, ИЛ Высочина
Здоровье ребенка, 2011
72011
Рациональная терапия железодефицитных анемий у детей препаратами железа для применения внутрь
АЕ Абатуров, ИЛ Высочина, ОН Герасименко
Ж:«Здоровье ребенка, 3, 2006
72006
Клинико-иммунологический кор реляционный анализ у детей с повторными респи раторными вирусными заболеваниями
ИЛ Высочина, АЕ Шостакович-Корецкая, АЕ Абатуров
Вестник Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. ИИ …, 2006
62006
Санація слизових зіва часто хворіючих дітей (ЧХД) за допомогою використання бронхомуналу
ІЛ Височина
Перинатологія та педіатрія, 84, 2003
62003
Вплив бронхомуналу на вміст субкласів імуноглобуліну G у сироватці крові дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні інфекції (ЧХД)
ОЄ Абатуров, ІЛ Височина
Перинатологія та педіатрія, 85, 2003
52003
Бактерицидная активность пробиотических средств
АЕ Абатуров, ОН Герасименко, ИЛ Высочина, ЕЛ Кривуша, ...
Здоровье ребенка, 2013
42013
Кашель: дифференцированные подходы к лечению
ИЛ Высочина, ЛЛ Петренко, ВА Дитятковский
Здоровье ребенка, 2014
32014
Особливості стану місцевого імунітету слизових верхніх дихальних шляхів у дітей–вихованців дитячих будинків та ефективність сезонної профілактики ГРВІ з використанням …
ІЛ Височина
Медичні перспективи 18 (3), 2013
32013
Вміст прозапальних інтерлейкінів (ІЛ-1β та ІЛ-6 у сироватці крові дітей з повторними та тривалими гострими респіраторними захворюваннями
ОЕ Абатуров
Укр. медичний часопис, 2002
32002
Імунний статус соматично здорових дітей шкільного віку з дитячих будинків та його особливості залежно від стану бактеріальної колонізації слизових верхніх дихальних шляхів
ІЛ Височина
Здоровье ребенка, 45-49, 2012
22012
Клиническое и иммунобиологическое значение пробиотической терапии у детей
ЕА Агафонова, ЛЛ Петренко, НИ Леоненко, ЕЛ Кривуша, ...
Здоровье ребенка, 2010
22010
ІМУНОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ФЛАВОЗІД® У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ-ВИХОВАНЦІВ ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ
ОЄ Абатуров, ІЛ Височина
Перинатологія та педіатрія, 97-100, 2008
22008
Community-acquired pneumonia in children
IL Vysochina, YL Krivusha, YA Rusakova
CHILDS HEALTH, 101-105, 2014
12014
Ефективність профілактичних заходів щодо зниження рівня гострої респіраторної захворюваності у дітей шкільного віку в умовах організованих колективів (дитячі будинки)
ІЛ Височина
Медичні перспективи 17 (4), 2012
12012
ВПЛИВ БАКТЕРІОНОСІЙСТВА ST. АUREUS ТА STR. HAEMOLYTICUS НА СЛИЗОВИХ МИГДАЛИКІВ ТА НОСА НА СТАН ІМУННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ
ОЄ Абатуров, ІЛ Височина
12010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20