Ірина Височина | Ирина Высочина | Irina Vysochina
Ірина Височина | Ирина Высочина | Irina Vysochina
Днепропетровская медицинская академия | Dnipropetrovsk Medical Academy
Підтверджена електронна адреса в dma.dp.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы у детей
АЕ Абатуров, ОН Герасименко, ЕА Агафонова, ИЛ Высочина, ...
Здоровье ребенка, 2013
442013
Дефензины и дефензин-зависимые заболевания
АЕ Абатуров, ОН Герасименко, ИЛ Высочина, НЮ Завгородняя
О.: ВМВ, 2011
332011
Внебольничная пневмония у детей
ИЛ Высочина, ЕЛ Кривуша, ЕА Русакова
Здоровье ребенка, 2014
192014
Внебольничная пневмония у детей
ИЛ Высочина, ЕЛ Кривуша, ЕА Русакова
Здоровье ребенка, 2014
192014
Хронический аутоиммунный тиреоидит у детей
АЕ Абатуров, ЛЛ Петренко, ОН Герасименко, ЕА Агафонова, ...
Здоровье ребенка, 16, 2009
162009
Імунотропний ефект фітопрепарату «Флавозід®»
ОЄ Абатуров, ІЛ Височина
Современная педиатрия, 21, 2008
132008
Клинико-иммунологический кор реляционный анализ у детей с повторными респи раторными вирусными заболеваниями
ИЛ Высочина, АЕ Шостакович-Корецкая, АЕ Абатуров
Вестник Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. ИИ …, 2006
102006
Рациональная терапия железодефицитных анемий у детей препаратами железа для применения внутрь
АЕ Абатуров, ИЛ Высочина, ОН Герасименко
Ж:«Здоровье ребенка, 3, 2006
82006
Значение антигистаминных препаратов при лечении аллергических заболеваний у детей
АЕ Абатуров, ИЛ Высочина
Здоровье ребенка, 2011
72011
Кашель: дифференцированные подходы к лечению
ИЛ Высочина, ЛЛ Петренко, ВА Дитятковский
Здоровье ребенка, 2014
62014
Бактерицидная активность пробиотических средств
АЕ Абатуров, ОН Герасименко, ИЛ Высочина, ЕЛ Кривуша, ...
Здоровье ребенка, 2013
62013
Санація слизових зіва часто хворіючих дітей (ЧХД) за допомогою використання бронхомуналу
ІЛ Височина
Перинатологія та педіатрія, 84, 2003
52003
Клиническое и иммунобиологическое значение пробиотической терапии у детей
ЕА Агафонова, ЛЛ Петренко, НИ Леоненко, ЕЛ Кривуша, ...
Здоровье ребенка, 2010
42010
Вплив бронхомуналу на вміст субкласів імуноглобуліну G у сироватці крові дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні інфекції (ЧХД)
ОЄ Абатуров, ІЛ Височина
Перинатологія та педіатрія, 85, 2003
42003
Особливості стану місцевого імунітету слизових верхніх дихальних шляхів у дітей–вихованців дитячих будинків та ефективність сезонної профілактики ГРВІ з використанням …
ІЛ Височина
Медичні перспективи 18 (3), 2013
32013
Вміст прозапальних інтерлейкінів ІЛ-1в та ІЛ-6 у сироватці крові дітей з повторними та тривалими гострими респіраторними захворюваннями
ОЕ Абатуров, ІЛ Височина
Укр. медичний часопис, 122-124, 2002
32002
Ранняя диагностика и антибактериальная терапия инфекций мочевыводящих путей у детей
АЕ Абатуров, ОН Герасименко, ЕА Агафонова, ИЛ Высочина, ...
Здоровье ребенка, 2012
2*2012
Ефективність профілактичних заходів щодо зниження рівня гострої респіраторної захворюваності у дітей шкільного віку в умовах організованих колективів (дитячі будинки)
ІЛ Височина
Медичні перспективи 17 (4), 2012
22012
Імунний статус соматично здорових дітей шкільного віку з дитячих будинків та його особливості залежно від стану бактеріальної колонізації слизових верхніх дихальних шляхів
ІЛ Височина
Здоровье ребенка, 45-49, 2012
22012
Клініко-імунологічна ефективність сезонної профілактики ГРВІ у дітей віком від 3 до 17 років
ІЛ Височина, ОЄ Абатуров
Современная педиатрия, 119-124, 2010
22010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20