Лілія Риза
Лілія Риза
ЛНМУ ім. Данила Галицького
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Экспериментальное обоснование предельно допустимой концентра-ции метилсистокса в воде водоемов
КИ Акулов
Санитарная охрана водоемов от нужная промышленными сточными водами. М, 1962
21962
Тенденції розвитку епідемічного процесу шигельозу в Україні та її західному регіоні
ЛВ Риза
Практ. мед.–2007.–Т. ХIII, 81-83, 0
2
НЕКОТОРЫЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ШИГЕЛЛЁЗА В УКРАИНЕ И ЕЁ ВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ
ЛВ Риза, НЮ Котик
Актуальные проблемы транспортной медицины, 110-113, 2009
2009
Деякі епідеміологічні особливості поширення шигельозу в Україні та її східному регіоні
ЛВ Риза, НЮ Котик
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2009
2009
ПРО МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОЛОГО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ІНФЕКЦІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
БА Пластунов, ЛВ Риза
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ, 115, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–5