Olga Dyachun (Ольга Дячун)
Olga Dyachun (Ольга Дячун)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аналіз впливу зміни макросередовища на маркетингову діяльність підприємства
Д Штефанич, О Дячун
ТНЕУ, 2013
62013
Маркетинговий аналіз: Навчальний посібник
АД Штефанич, ОС Братко, ОД Дячун, НЗ Лагоцька
За редакцією д. е. н., професора Штефанича ДА–Тернопіль: Економічна думка, ТНЕУ, 2012
62012
Маркетинговий аналіз/За ред. доктора економічних наук, професора ДА Штефанича
Д Штефанич, О Братко, О Дячун, Н Лагоцька, Р Окрепкий
Тернопіль: Економічна думка.–2011.–267 с, 2011
62011
Прогнозування продажу та його методи в системі управління підприємством
ОД Дячун
Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку …, 2016
52016
Оцінка ефективності комунікаційної політики підприємства
Д Штефанич, О Дячун
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 111-121, 2014
42014
Управління продажем, його функції та об’єктна орієнтація
Д Штефанич, О Дячун
ТНЕУ, 2016
32016
Методи продажу товарів, їх класифікація
ОД Дячун
Галицький економічний вісник, 164-169, 2014
32014
Продаж у системі маркетингу: природа, функції та види
О Дячун
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 106-112, 2016
22016
Фінансово-економічні чинники розвитку туризму та рекреаціі
ОД Дячун
Proceedings of the international scientific-practical conference" Modern …, 2015
12015
Сутність стратегічного маркетингового планування, його завдання та принципи
ОД Дячун
Галицький економічний вісник, 140-147, 2015
12015
Маркетинговий аналіз у системі споріднених економічних наук
ОД Дячун
12009
Оцінка результатів діяльності маркетингової служби промислового підприємства
ОД Дячун
Матеріали Ⅴ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування …, 2020
2020
ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ СЛУЖБИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
С Радинський, О Дячун, С Радынский
Електронне наукове фахове видання" Соціально-економічні проблеми і держава …, 2020
2020
Сучасні проблеми управління продажем
О Дячун, С Радинський, С Радынский
Електронне наукове фахове видання" Соціально-економічні проблеми і держава …, 2019
2019
Чинники, що впливають на формування системи збуту продукції підприємств
ОД Дячун
2019
Алфавітний покажчик
Ю Антонюк, Л Артеменко, Х Бабій, О Багрій, А Бакан, О Берестецька, ...
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE, 170, 2019
2019
Особливості управління продажами на зарубіжних ринках
О Дячун, С Радинський
Електронне наукове фахове видання" Соціально-економічні проблеми і держава …, 2018
2018
Механізм управління фінансовими ресурсами підприємства як передумова стабілізації його фінансового стану (на прикладі ТОВ «Завод «Ремпобуттехніка»)
МЮ Соловйова
2018
Соціальна відповідальність бізнесу:сучасні виклики та перспективи
О Дячун
ІІ міжнародна науково-практична конференція"Формуваня механізму зміцнення …, 2018
2018
Методичні вказівки для підготовки до складання екзамену з фаху для студентів денної форми навчання освітнього рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка …
ОВ Панухник, ІБ Маркович, ВЯ Кудлак, ОД Дячун, ІГ Химич
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20