Olga Dyachun (Ольга Дячун)
Olga Dyachun (Ольга Дячун)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Маркетинговий аналіз
Д Штефанич, О Братко, О Дячун, Н Лагоцька, Р Окрепкий
За ред. доктора економічних наук, професора ДА Штефанича. Тернопіль …, 2011
52011
Оцінка ефективності комунікаційної політики підприємства
Д Штефанич, О Дячун
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 111-121, 2014
32014
Аналіз впливу зміни макросередовища на маркетингову діяльність підприємства
Д Штефанич, О Дячун
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 44-53, 2013
32013
Прогнозування продажу та його методи в системі управління підприємством
ОД Дячун
Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку …, 2016
22016
Управління продажем, його функції та об’єктна орієнтація
О Дячун
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 124-132, 2016
22016
Продаж у системі маркетингу: природа, функції та види
О Дячун
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 106-112, 2016
12016
Фінансово-економічні чинники розвитку туризму та рекреаціі
ОД Дячун
Proceedings of the international scientific-practical conference" Modern …, 2015
12015
Сутність стратегічного маркетингового планування, його завдання та принципи
ОД Дячун
Галицький економічний вісник, 140-147, 2015
12015
Методи продажу товарів, їх класифікація
ОД Дячун
Галицький економічний вісник, 164-169, 2014
12014
Сучасні проблеми управління продажем
О Дячун, С Радинський, С Радынский
Електронне наукове фахове видання" Соціально-економічні проблеми і держава …, 2019
2019
Чинники, що впливають на формування системи збуту продукції підприємств
ОД Дячун
2019
Особливості управління продажами на зарубіжних ринках
О Дячун, С Радинський
Електронне наукове фахове видання" Соціально-економічні проблеми і держава …, 2018
2018
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАБІЛІЗАЦІЇ ЙОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ЗАВОД «РЕМПОБУТТЕХНІКА»)
МЮ СОЛОВЙОВА
2018
Соціальна відповідальність бізнесу:сучасні виклики та перспективи
О Дячун
ІІ міжнародна науково-практична конференція"Формуваня механізму зміцнення …, 2018
2018
Методичні вказівки для підготовки до складання екзамену з фаху для студентів денної форми навчання освітнього рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка …
ОВ Панухник, ІБ Маркович, ВЯ Кудлак, ОД Дячун, ІГ Химич
2018
Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» для студентів денної форми навчання за напрямком підготовки: 076 …
ОД Дячун
2017
Особливості невизначеності зовнішнього середовища діяльності підприємства
ОД Дячун, М Гайдук
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих …, 2017
2017
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» для студентів денної форми навчання за напрямком підготовки: 076 «Підприємництво …
ОД Дячун
2017
Сутність планування продажу, його принципи, види та етапність
ОД Дячун, ОФ Мигаль
Інноваційна економіка, 155-160, 2017
2017
Маркетинговий менеджмент. Навчальний посібник
ОД Дячун
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20