Кафедра Європейського права та порівняльного правознавства
Кафедра Європейського права та порівняльного правознавства
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Консолідація як вид систематизації нормативно-правових актів
СГ Меленко
Меленко Сергій Гаврилович.− Ч, 2002
192002
Уніфікація міжнародного приватного права в ЄС: монографія.
ОВ Руденко
Рута, 2009
10*2009
Давньогрецькі витоки української філософсько-правової думки : монографія
СГ Меленко
Чернівці: Технодрук, 2013
82013
Уніфікація міжнародного приватного права в Європейському Союзі
ОВ Руденко
ступеня канд. юрид наук: спеціальність 12.00. 03 «Цивільне право і цивільний …, 2007
82007
Проблеми статусу та професіоналізації діяльності депутатів парламенту на сучасному етапі (порівняльно-правове дослідження)
О Чепель
Чернівці: Рута, 2009
62009
Філософські та державно-правові погляди Солона Афінського
СГ Меленко
Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. Праць., С.12-15., 2011
52011
Проекція філософсько-природничих уявлень Анаксімандра Мілетського на проблеми процесу державотворення
СГ Меленко
Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. Праць., С.18-22., 2011
52011
Конституційно-правовий статус та професіоналізація діяльності депутатів парламенту на сучасному етапі (порівняльно-правове дослідження)
О Чепель
Чернівці: Рута, 2010
52010
Автономія сторін у міжнародному приватному праві.
С Задорожна
Монографія., 216с., 2008
52008
Роль консолідації як виду систематизації нормативно-правових актів у процесі формування норми права
СГ Меленко
Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць., С. 29-33., 2007
52007
Автономія сторін в міжнародному приватному праві
С Задорожна
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України, Ін-т держави і …, 2006
52006
Конституційно-правовий статус суддів в Україні та державах Східної Європи (порівняльно-правовий аналіз). Монографія.
ВІ Чебан
Чернівці: Технодрук, 2013
42013
Взаимодействие принципов международного публичного и международного частного права
С Задорожная
Российский юридический журнал 4 (№ 91), 41-46, 2013
42013
Аристотель про соціальні основи держави
СГ Меленко
Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки., С.56-62., 2012
42012
Конституційно-правовий статус суддів в Україні та державах Східної Європи (порівняльно-правовий аналіз)
ВІ Чебан
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2011
42011
Альпійська конвенція – зразок екосистемної парадигми природоохоронного законодавства
ОВ Руденко
Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць., 62-65, 2011
42011
Фалес Мілетський: раціоналізація морально-правових уявлень про суспільні відносини
СГ Меленко
Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. Праць., С. 15-19., 2010
42010
Уніфікація норм авторського права в директивах ЄС
ОВ Руденко
Наук. вісник Чернівецького університету: Збірн. наук. праць: Правознавство …, 2003
4*2003
Консолідація: логіко-гносеологічний аналіз
СГ Меленко
Науковий вісник Чернів. ун-ту.–2008.–Вип 478, 10-16, 0
4
Загальновизнані принципи права – фундамент міжнародного права та міжнародного правопорядку
С Задорожна
Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Випуск …, 2014
3*2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20