Підписатись
Nataliia Mykolaivna Kraus, Наталія Миколаївна Краус, Краус Н.М., Краус Н.Н
Nataliia Mykolaivna Kraus, Наталія Миколаївна Краус, Краус Н.М., Краус Н.Н
Doctor of Science (Economics), Professor
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку
КМ Краус, НМ Краус, ОП Голобородько
Ефективна економіка, 2018
2322018
Tsyfrova ekonomika: trendy ta perspektyvy avanhardnoho kharakteru rozvytku
NM Kraus, OP Holoborodko, KM Kraus
Digital economy: trends and prospects for the avant-garde character of …, 2018
1292018
Digitalization of business processes of enterprises of the ecosystem of Industry 4.0: virtual-real aspect of economic growth reserves
N Kraus, K Kraus
WSEAS Transactions on Business and Economics 18, 569-580, 2021
902021
Цифровізація в умовах інституційної трансформації економіки: базові складові та інструменти цифрових технологій
НМ Краус, КМ Краус
Інтелект XXI, 211-214, 2018
722018
Становлення інноваційної економіки в умовах інституціональних змін
НМ Краус
Центр учбової літератури, м. Київ. Режим доступу: http://cul.com.ua/preview …, 2015
622015
Методологія та організація наукових досліджень
НМ Краус
Полтава: Оріяна, 2012
622012
Імперативи формування та домінанти розвитку цифрової економіки у сучасному парадигмальному контексті.
КОС Краус Н.М.
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХІХ ст.: зб. наук. пр. за …, 2017
57*2017
Digital economy: trends and perspectives of the avant-garde nature of development
NM Kraus, OP Goloborodko, K KM
An efficient economy, 2018
562018
Digitalization in the context of the institutional transformation of the economy: the basic components and tools of digital technologies
NM Kraus, KM Kraus
Intelect XXI stolittia, 211-214, 2018
512018
Електронна комерція та інтернет-торгівля
КМ Краус, НМ Краус, ОВ Манжура
Аграр Медіа Груп, 2021
502021
Інноваційна економіка в глобалізованому світі: інституціональний базис формування та траєкторія розвитку
НМ Краус
Аграр Медіа Груп, 2019
472019
Digital cubic space as a new economic augmented reality
K Kraus, N Kraus
Sci. innov. 16 (3), 92-105, 2020
452020
Tsyfrovizatsiia v umovakh instytutsiinoi transformatsii ekonomiky: bazovi skladovi ta instrumenty tsyfrovykh tekhnolohii
NM Kraus, KM Kraus
Intelekt ХХІ stolittia 1, 211-214, 2018
452018
University innovative hubs as points of growth of industrial parks of Ukraine
KKM N. M. Кraus, Britchenko I.
Науковий журнал “Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики …, 2019
43*2019
Innovatsijna ekonomika v hlobalizovanomu sviti: instytutsional’nyj bazys formuvannia ta traiektoriia rozvytku
NM Kraus
Innovative economy in a globalized world: institutional basis of formation …, 2019
412019
What changes does Industry 4.0 bring to the economy and manufacturing
KM Kraus, NM Kraus
Formuvannia rynkovukh vidnosyn v Ukraini 9 (208), 128-136, 2018
412018
Детермінанти тіньової економіки в інноваційних умовах господарювання
НМ Краус
Дивосвіт, 2014
362014
New quality of financial institutions and business management
KK Kraus Nataliia, Osetskyi Valerii
Baltic Journal of Economic Studies 1 (6), pp. 59–66., 2020
35*2020
Information and digital development of higher education in the conditions of innovatyzation economy of Ukraine
K Kraus, N Kraus, P Nikiforov P, G Pochenchuk G, I Babukh
WSEAS Transactions on Environment and Development 17 (64), 659-671, 2021
342021
Інноваційне табло України
НМ Краус, НН Краус, КМ Краус, КН Краус
332017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20