Pavlo Shevchuk
Pavlo Shevchuk
Institute of Demography and Social Studies
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Demography of a man-made human catastrophe: The case of massive famine in Ukraine 1932-1933
O Rudnytskyi, N Levchuk, O Wolowyna, P Shevchuk, A Kovbasiuk
Canadian Studies in Population [ARCHIVES] 42 (1-2), 53-80, 2015
502015
Людський розвиток регіонів України: методика оцінки та сучасний стан
ЕМ Лібанова, НС Власенко, ОС Власюк, ІВ Калачова, ОВ Макарова
К.: СПД Савчина, 2002
332002
Демографічні перспективи України до 2060 року // Демографія та соціальна економіка
ОВ Позняк, ПЄ Шевчук
Демографія та соціальна економіка, 72-86, 2014
222014
Демографічні перспективи України: 2000-2075 роки
ЕМ Лібанова, ОВ Макарова, ОВ Позняк, ПЄ Шевчук, ВС Шишкін
Зайнятість та ринок праці: Міжвід. наук. зб.–К.: РВПС України НАН України …, 1999
221999
Regional variations of 1932–34 famine losses in Ukraine
O Wolowyna, S Plokhy, N Levchuk, O Rudnytskyi, P Shevchuk, ...
Canadian Studies in Population [ARCHIVES] 43 (3-4), 175-202, 2016
172016
Famine Losses in Ukraine in 1932-1933 within the Context of the Soviet Union
O Rudnytskyi, NM Levchuk, O Wolowyna, PY Shevchuk, D Curran, ...
Famines in European Economic History. The Last Great European Famines …, 2015
162015
Методика демографічного прогнозування
ОВ Позняк, ПЕ Шевчук, ВС Шишкін
Статистика України, 66-74, 2000
122000
Стратегічні пріоритети подолання демографічної кризи в Україні
ПЄ Шевчук
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2005
112005
Сучасні зрушення у регіональній диференціації смертності та тривалості життя в Україні
ПЄ Шевчук
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007
102007
Прогноз рівня освіти населення України до 2050 р.
ПЄ Шевчук, ГЮ Швидка
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007
92007
Методи регіонального прогнозування чисельності та складу населення
ПЄ Шевчук
спец: 08.09. 01 “Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, 2001
92001
Demographic prospects of Ukraine until 2060
OV Poznyak, PY Shevchuk
Demography and Social Economy 21, 73-84, 2014
82014
Україна: мультирегіональна модель народжуваності
ПЄ Шевчук
Регіональна економіка, 128-133, 2000
82000
Закономірності формування статево-вікової структури населення України
Ш Шевчук
Демографія та соціальна економіка, 39-49, 2009
72009
Smertnist naselennia Ukrainy u trudoaktyvnomu vitsi.(Mortality in working ages in Ukraine)
E Libanova, N Levchuk, N Ryngach, O Rudnytskyi, S Poniakina, ...
Kyiv: Ptoukha Institute for Demography and Social Studies (in Ukrainian), 2007
72007
Структура народжуваності в Україні на початку ХХІ століття
ПЄ Шевчук
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2010
62010
Suchasni zrushennia u rehionalnii dyferentsiatsii smertnosti ta tryvalosti zhyttia v Ukraini [Modern developments in regional differentiation mortality and life expectancy in …
PI Shevchuk
Demohrafiia ta sotsialna ekonomika-Demography and Social Economy 2, 24-37, 2007
62007
Smertnist naselennya Ukrayiny u trudoaktyvnomu vici
ЕМ Libanova, N Levchuk, N Ryngach, O Rydnytskyi, S Ponyakina, ...
Institute of Demographic and Social Studies, Kiev, 2007
62007
Демографічне районування України як необхідна складова регіонального демографічного прогнозу
П Шевчук
Україна: аспекти праці, 18-26, 2001
52001
Реконструкція структури народжених за черговістю народження та віком матері в Україні в 1995–1998 роках
ПЄ Шевчук
Демографія та соціальна економіка, 113-125, 2015
42015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20