Olga Guk / Гук Ольга Володимирівна
Olga Guk / Гук Ольга Володимирівна
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Verified email at kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Елементи системи запобігання банкрутству машинобудівних підприємств
ОВ Гук
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009
182009
Проблеми розвитку малого та середнього підприємництва в Україні
ОВ ГУК, ЮВ ШКЛЯРЕНКО
Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління …, 2015
13*2015
Антикризове управління як спосіб запобігання банкрутству підприємства
ОВ Гук
Економіка: реалії часу, 193-198, 2015
122015
Вітчизняний та зарубіжний досвід удосконалення методик визначення ставки дисконтування
ОВ Гук
Економічний простір, 173-179, 2012
82012
Фінансова криза на підприємстві: причини, наслідки та способи подолання
ОВ Гук
Вісник Хмельницького національного університету 2 (2), 206-210, 2016
62016
Порядок та особливості формування інноваційної політики підприємства
ОВ Гук, ВВ Колоскова
Київ: НТУУ" КПІ, 2015
62015
Економічна безпека підприємств: підручник
ВЛ Ортинський, ІС Керницький, ЗБ Живко, МІ Керницька, ОВ Гук, ...
К.: Алерта, 2011
6*2011
Формування стратегії інноваційного розвитку підприємства
ШВО Гук, Ольга Володимирівна
Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання, 545-548, 2015
5*2015
Світові тенденції венчурного фінансування інноваційної діяльності
ОВ Гук, ЮМ Боярин
Економічний простір, 26-33, 2010
52010
Інноваційний потенціал як інструмент забезпечення інноваційного розвитку підприємства
ОВ Гук, ОС Дейнека, РІ Лєксін
Глобальні та національні проблеми економіки Режим доступу до ресурсу: http …, 2016
42016
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
ОВ Гук, НЮ Рощина
збірник наукових праць "Економічний простір", 2013
42013
Венчурний бізнес: управління та особливості розвитку: навчальний посібник
ОЄ Кузьмін, МБ Найчук-Хрущ, ОВ Гук
Львів.: ЗУКЦ, 2011
42011
Управління економічним ризиком підприємства
ОВ Гук, КО Бояринова
Вісник Донецького національного університету, 306-309, 2011
4*2011
Формування системи запобігання банкрутству машинобудівних підприємств
ОВ Гук
Національний університет" Львівська політехніка", 2008
42008
Принципи венчурного фінансування у різних країнах
ОВ Гук, ГА Мохонько
Економіка та суспільство.–2017.–Вип 11, 205-209, 2017
32017
Особливості діагностики банкрутства підприємств
ОВ Гук
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2003
32003
Фактори перспективності інноваційного розвитку ринку питної води для підприємства (ТОВ Компанія Субос)
АС Грозовська, ОВ Гук
Причорноморські економічні студії, 117-122, 2018
22018
Нормативно-правові аспекти державного регулювання трансферу технологій
ОВ Гук
Актуальні проблеми економіки, 155, 2014
22014
Науково-методичне забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах нестабільного середовища: монографія
ВВ Дергачова, ЛЄ Довгань, НО Сімченко, ОВ Гук
К.: НТУУ «КПІ», 2011
22011
Економічна безпека підприємств в умовах сьогодення
ОВ Гук, М Керницька, Ш Г.
Вісник Львівського університету., 325-330, 2010
2*2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20