Підписатись
Скорук Олена Петрівна / Скорук О. П. / Skoruk O.
Скорук Олена Петрівна / Скорук О. П. / Skoruk O.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Підтверджена електронна адреса в vtei.com.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
особливості функціонування і перспективи розвитку: Колективна монографія
А енергетика України
Вінниця: Едельвейс і К 255, 243-247, 2012
402012
Analysis of fiscal efficiency of taxation in the system of filling budget funds in Ukraine
O Stashchuk, A Boiar, T Shmatkovska, M Dziamulych, O Skoruk, S Tesliuk, ...
AD ALTA: Journal of interdisciplinary research 11 (1), 47-51, 2021
242021
Інженерний менеджмент
ГМ Калетнік, ОП Скорук, ДМ Токарчук
Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів факультету …, 2010
222010
Перспективи розвитку відновлювальної енергетики в Україні
ОП Скорук
172013
Alternatyvna enerhetyka Ukrainy: osoblyvosti funktsionuvannia i perspektyvy rozvytku
HM Kaletnik, ST Oliinichuk, OP Skoruk, OV Klymchuk, VI Yatskovskyi, ...
Vinnytsia:“Edelveis i K”(in Ukr.), 2012
152012
Перспективні напрямки вирощування кукурудзи для використання на енергетичні потреби
ОВ Климчук, ОП Скорук
Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки.-2011.-Вип. 1 (48).-С …, 2018
122018
Стан та проблеми розвитку підприємництва в Україні
О Скорук
122016
Національна економічна безпека держави та її елементи
О Скорук
Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки, 84-88, 2009
122009
Економічна ефективність виробництва і споживання біогазу: світовий і український досвід
ОП Скорук, ДМ Токарчук
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2012
102012
Альтернативна енергетика України: перспективи розвитку
ОП Скорук
Економіка АПК, 28-32, 2012
102012
Стратегічні напрями виробництва біопалива сільськогосподарськими підприємствами України
ДМ Токарчук
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 18-26, 2016
92016
Пріоритетні напрями виробництва біоетанолу в Україні
ОП Скорук, ІВ Зубар
Економіка АПК, 36-41, 2014
82014
Організація і економіка використання біоресурсів
ГМ Калетнік, ДМ Токарчук, ОП Скорук
підручник/2-ге вид., перероб. і допов.-Вінниця: Друк, 2020.-372 с./Рек. ВР …, 2021
72021
Providing financial and economic security of the enterprise in the conditions of development of the digital economy
L Lipych, O Skoruk
Economic journal of Lesya Ukrainka Volyn National University 3 (23), 106-113, 2020
72020
Економічна ефективність виробництва та використання біоетанолу в Україні
ГМ Калетнік, СТ Олійнічук, ОП Скорук
440 Вінниця, 2012
72012
Perspective of the production of the 3rd generation biofuel
OP Skoruk, DM Tokarchuk, VM Vsemirnova
Proceedings of VNAU. Series “Economics 1, 171-176, 2011
72011
Управління інженерною діяльністю виробничих і сервісних підприємств АПК: навч. посіб.
ГМ Калетнік, ВД Войтюк, СМ Бондар, ОП Скорук
К.:«Хай-Тек Прес, 2010
72010
Альтернативна енергетика України: особливості функціонування і перспективи розвитку
ГМ Калетнік, СТ Олійнічук, ОП Скорук, ОВ Климчук, ВІ Яцковський, ...
монографія.-Вінниця, 2012.-250 с./Рек. до друку ВР ВНАУ (Протокол№ 1 від 28 …, 2012
62012
Teoretyko-metodychni zasady formuvannia strategii ekonomichnoi bezpeky pidpryemstva [Theoretical and methodological principles of formation of strategy of economic security of …
L Lipych, O Skoruk
Collective monograph. Suchasni perspektyvy rozvytku system ekonomichnoi …, 2012
62012
Розвиток ринку біопалива в Україні та світі
ОП Скорук
Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки.–2012 1, 30-36, 2012
62012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20