Galyna Iutynska, Галина Іутинська, Галина Иутинская, Halina Iutinskaya
Galyna Iutynska, Галина Іутинська, Галина Иутинская, Halina Iutinskaya
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене serv.imv.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Почвенные микроорганизмы и интенсивное землепользование
ЕИ Андреюк, ГА Иутинская, АН Дульгеров
Наукова думка, 1988
1051988
Measuring arthropod biodiversity in the tropical forest canopy.
TL Erwin
Forest canopies., 109-127, 1995
104*1995
Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель.
ЮМ Шкатула, ВВ Шерепітко
872002
Функціонування мікробних ценозів ґрунту в умовах антропогенного навантаження
КІ Андреюк, ГО Іутинська, АФ Антипчук, ОВ Валагурова, ...
К.: Обереги 240, 2001
81*2001
Відтворення родючості ґрунтів у ґрунтозахисному землеробстві
МК Шикула
К.: Оранта 680, 1998
811998
Ґрунтова мікробіологія
ГО Іутинська
К.: Арістей, 2006
76*2006
Інтенсифікація технологій мікробного синтезу
ВСПГО Іутинська, ТП Пирог
К.: Наукова думка, 2010
70*2010
Регулятори росту. Екологічні аспекти застосування
СП Пономаренко, ГО Іутинська
Захист рослин, 15-18, 1999
531999
Иерархическая система биоиндикации почв, загрязненных тяжелыми металлами
ЕИ Андреюк, ГА Иутинская, ЕВ Валагурова, ВЕ Козырицкая, ...
Почвоведение, 1491, 1997
531997
Актиномицеты рода streptomyces
ЕВ Валагурова, ВЕ Козырицкая, ГА Иутинская
Наукова думка, 2003
48*2003
Биорегуляция микробно-растительных систем
ГА Иутинская, СП Пономаренко, ЕИ Андреюк
К.: Ничлава, 2010
472010
Мікробні біотехнології в сільському господарстві
ВВ Смірнов, ВП Патика, ВС Підгорський, ГО Іутинський, АФ Антипчук
Вісник аграрної науки, 5-9, 2002
44*2002
Интенсификация технологий микробного синтеза
ВС Подгорский, ГА Иутинская, ТП Пирог
К.: Наук. думка, 2010
362010
Gene expression under regulators’ stimulation of plant growth and development
VA Tsygankova, AP Galkin, LA Galkina, LI Musatenko, SP Ponomarenko, ...
New plant growth regulators: basic research and technologies of application, 211, 2011
292011
Intensification of microbial synthesis technologies
VS Pidgorsky, GO Iutynska, TP Pirog
Naykova Dumka, Kyiv (in Ukrainian), 2010
29*2010
Шляхи регулювання функцій мікробних угруповань ґрунту в аспекті біологізації землеробства і стійкого розвитку агроекосистем
ГО Іутинська
Інститут мікробіології і вірусології ім. ДК Заболотного НАН України, 2006
252006
Синтез поверхностно-активных веществ Acinetobacter calcoaceticus ИМВ В-7241 и Rhodococcus erythropolis ИМВ Ас-5017 в среде с глицерином
ТП Пирог, ТА Шевчук, АД Конон, МА Шулякова, ГА Иутинская
Мікробіологічний журнал, 20-27, 2012
23*2012
Effect of surface-active substances of Acinetobacter calcoaceticus IMV B-7241, Rhodococcus erythropolis IMV Ac-5017, and Nocardia vaccinii K-8 on phytopathogenic bacteria
TP Pirog, AD Konon, AP Sofilkanich, GA Iutinskaya
Applied biochemistry and microbiology 49 (4), 360-367, 2013
222013
Особенности гумусообразования при сидерации южных орошаемых черноземов
ГА Иутинская, НИ Иванова, СК Воцелко, СП Голобородько
Почвоведение, 83, 1994
211994
Влияние орошения и интенсивного удобрения культурного пастбища на его продуктивность и численность микроорганизмов в условиях юга Украинской ССР
СП Голобородько, ГА Иутинская
Докл. ТСХА, 121, 1978
201978
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20