Galyna Iutynska, Галина Іутинська, Галина Иутинская, Halina Iutinskaya
Galyna Iutynska, Галина Іутинська, Галина Иутинская, Halina Iutinskaya
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене serv.imv.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Почвенные микроорганизмы и интенсивное землепользование
ЕИ Андреюк, ГА Иутинская, АН Дульгеров
Наукова думка, 1988
1001988
Функціонування мікробних ценозів ґрунту в умовах антропогенного навантаження
КІ Андреюк, ГО Іутинська, АФ Антипчук, ОВ Валагурова, ...
К.: Обереги 240, 2001
84*2001
Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель
ВП Патика, ОГ Тараріко
К.: Фітосоціоцентр, 2002
802002
Відтворення родючості ґрунтів у ґрунтозахисному землеробстві
МК Шикула
К.: Оранта 680, 1998
771998
Інтенсифікація технологій мікробного синтезу
ВСПГО Іутинська, ТП Пирог
К.: Наукова думка, 2010
67*2010
Ґрунтова мікробіологія
ГО Іутинська
К.: Арістей, 2006
67*2006
Иерархическая система биоиндикации почв, загрязненных тяжелыми металлами
ЕИ Андреюк, ГА Иутинская, ЕВ Валагурова, ВЕ Козырицкая, ...
Почвоведение, 1491-1496, 1997
501997
Регулятори росту. Екологічні аспекти застосування
СП Пономаренко, ГО Іутинська
Захист рослин, 15-18, 1999
461999
Актиномицеты рода streptomyces
ЕВ Валагурова, ВЕ Козырицкая, ГА Иутинская
Наукова думка, 2003
43*2003
Мікробні біотехнології в сільському господарстві
ВВ Смірнов, ВП Патика, ВС Підгорський, ГО Іутинський, АФ Антипчук
Вісник аграрної науки, 5-9, 2002
42*2002
Биорегуляция микробно-растительных систем
ГА Иутинская, СП Пономаренко, ЕИ Андреюк
К.: Ничлава, 2010
372010
Интенсификация технологий микробного синтеза
ВС Подгорский, ГА Иутинская, ТП Пирог
К.: Наук. думка, 2010
352010
Gene expression under regulators’ stimulation of plant growth and development
VA Tsygankova, AP Galkin, LO Galkina, LI Musatenko, SP Ponomarenko, ...
New plant growth regulators: basic research and technologies of application …, 2011
292011
Intensification of microbial synthesis technologies
VS Pidgorsky, GO Iutynska, TP Pirog
Naykova Dumka, Kyiv (in Ukrainian), 2010
26*2010
Синтез поверхностно-активных веществ Acinetobacter calcoaceticus ИМВ В-7241 и Rhodococcus erythropolis ИМВ Ас-5017 в среде с глицерином
ТП Пирог, ТА Шевчук, АД Конон, МА Шулякова, ГА Иутинская
Мікробіологічний журнал, 20-27, 2012
22*2012
Effect of surface-active substances of Acinetobacter calcoaceticus IMV B-7241, Rhodococcus erythropolis IMV Ac-5017, and Nocardia vaccinii K-8 on phytopathogenic bacteria
TP Pirog, AD Konon, AP Sofilkanich, GA Iutinskaya
Applied biochemistry and microbiology 49 (4), 360-367, 2013
212013
Шляхи регулювання функцій мікробних угруповань ґрунту в аспекті біологізації землеробства і стійкого розвитку агроекосистем
ГО Іутинська
Інститут мікробіології і вірусології ім. ДК Заболотного НАН України, 2006
192006
Особенности гумусообразования при сидерации южных орошаемых черноземов
ГА Иутинская, НИ Иванова, СК Воцелко, СП Голобородько
Почвоведение, 83-89, 1994
191994
Влияние орошения и интенсивного удобрения культурного пастбища на его продуктивность и численность микроорганизмов в условиях юга Украинской ССР
СП Голобородько, ГА Иутинская
Докл. ТСХА, 121, 1978
181978
Сучасний стан і перспективи розвитку ґрунтової мікробіології в Україні
ГО Іутинська, ВП Патика
Бюл. Ін-ту с.-г. мікробіології, 7-14, 2000
17*2000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20