Подписаться
Новосад Костянтин Богданович, Новосад Константин Богданович, Novosad Kostua
Новосад Костянтин Богданович, Новосад Константин Богданович, Novosad Kostua
Державний біотехнологічний університет; Харківський національний аграрний університет ім. В.В
Подтвержден адрес электронной почты в домене knau.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ґрунтознавство
ДГ Тихоненко, МО Горін, МІ Лактіонов, ВІ Канівець, ВВ Медведєв, ...
К.: Вища освіта, 703, 2005
442005
Biological activity of chernozems typical of different farming practices
S Rieznik, D Havva, A Butenko, K Novosad
Agraarteadus || Journal of Agricultural Science 2 (XXXII), 307-313, 2021
282021
Wandering of Mass Reproduction of Harmful Insects Within the Natural Habitat
SV Stankevych, HV Baidyk, IP Lezhenina, МO Filatov, VI Martynenko, ...
Ukrainian Journal of Ecology 9 (4), 578-583, 2019
242019
Еволюція чорноземів під лісовими фітоценозами
КБ Новосад
Грунтознавство.–Дніпропетровськ, 62-74, 2001
92001
Practicum from Soil Science. Textbook
D Tyhonenko, V Degtyarev, C Krohyn, V Velichko, K Novosad, A Balayev, ...
Kharkiv: Maydan Press, 2009
82009
Еволюція чорноземів типових глибоких південно-східного Лісостепу України під лісовими фітоценозами
КБ Новосад
Агрохімія і грунто-знавство / Грунтоз-навство та агрохімія на шляху до …, 2002
82002
Еволюція чорноземів типових глибоких південно-східного Лісостепу України під різними фітоценозами /Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата …
КБ Новосад
Харкывський державний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, 2001
82001
Еволюція чорноземів типових глибоких південно-східного Лісостепу України під різними фітоценозами (повідомлення ІІІ)
КБ Новосад
Вісник Харківського державного аграрного університету імені В.В. Докучаєва …, 2000
82000
Major cucumber diseases and the crop immunity
SV Bondarenko, SV Stankevych, AV Matsyura, LV Zhukova, IV Zabrodina, ...
Ukrainian Journal of Ecology 1 (11), 46-54, 2021
62021
Біогенність чорноземів типових Українського степового природного заповідника (відділення "Михайлівська цілина")
КБ Новосад, ДВ Гавва, АВ Ревтьє, ММ Фісунов
Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В …, 2010
62010
Подрост Сосны в конусах полуденной тени материнских насаждений
АН Салтыков, КБ Новосад
Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер …, 2010
62010
Biohennist chornozemiv zvychainykh Ukrainskoho stepovoho pryrodnoho zapovidnyka (viddilennia “Khomutovskyi step”)[Biogenicity of common chernozems of the Ukrainian steppe …
KB Novosad, DV Havva, MM Fisunov
Visnyk KHNAU imeni VV Dokuchayeva. Seriya «Gruntoznavstvo, ahrokhimiya …, 2009
52009
Еволюція чорноземів типових Лісостепу України під різними фітоценозами
КБ Новосад, ДВ Гавва
Вісн. ХНАУ. Сер.«Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове …, 2008
52008
Академік Соколовський Олексій Никанорович: життєвий шлях та наукова діяльність
ВА Вергунов, НМ Новосад, ВА Зозуля, КБ Новосад
Х.: К.П. „Друкарня № 13”. ISBN 966-8726-25-1, 2006
4*2006
Біодіагностика чорноземів звичайних різного використання на основі еколого-трофічних угрупувань мікроорганізмів
ДГ Тихоненко, КБ Новосад, ДВ Гавва
Зб. наук праць міжнародного наукового семінару: «Ґрунти і сучасність» (Львів …, 2015
32015
Микрофлора гаревых субстратов дерновых и примитивных почв в борах степной зоны Левобережной Украины
АН Салтыков, КБ Новосад
Харків: ХНАУ ім. ВВ Докучаєва, 2012
32012
Biogennost of chornozems typical of the Ukrainian steppe natural preserve «Mykhaylivska virgin soil»
KB Novosad, DV Gavva, AV Revt, MM Fisunov
Bulletin of KHNAU, 67-75, 2010
32010
Flea beetles (Phyllotreta spp.): Species composition, range, bioecological features, harmfulness and protection measures
S Stankevych, IV Zabrodina, М Filatov, L Sirous, D Yushchuk, V Melenti, ...
Ukrainian Journal of Ecology 11 (7), 154-168, 2021
22021
Вплив різного агрогенного та постагрогенного використання чорнозему типового на вміст загального гумусу
КБ Новосад, ВМ Яковенко, ДВ Гавва, ЮО Сотников
Харків: Харківський національний аграрний університет ім. ВВ Докучаєва, 2018
22018
Елементарні ґрунтові процеси (ЕГП) агрогенних дерново-підзолистих і чорноземних ґрунтів Лісостепу і Полісся України
ДГ Тихоненко, КБ Новосад, ДВ Гавва
Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В.Докучаєва …, 2017
22017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20