Подписаться
Рузмайкіна ІВ
Рузмайкіна ІВ
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Облікова політика як складова загальної стратегії управління підприємством
ІВ Рузмайкіна
Економіст, 36-41, 2010
462010
Формування облікової політики підприємства: принципи, проблемні питання, критерії оцінки варіантів
ІВ Рузмайкіна
Формування ринкових відносин в Україні, 2005
202005
Облікова політика
ГМ Давидов, ВМ Савченко, ОВ Пальчук, ІВ Смірнова, ЛВ Кононенко, ...
Ексклюзив-Сисем, 2017
132017
Облікова політика підприємства – системний підхід до вироблення
ІВ Рузмайкіна
Вісник соціально-економічних досліджень, 2005
9*2005
Облікова політика промислового підприємства – управлінська спрямованість підходу
БІ Валуєв, ІВ Рузмайкіна
Тезисы и тексты выступлений на ІV международной научной конференции …, 2005
82005
Облікова політика підприємства в Україні: теорія і практика
ІВ Сидоренко
Електронний ресурс].—Режим доступу: http://www. dgma. donetsk. ua …, 0
8*
Проблеми посилення управлінської орієнтації питань облікової політики
ІВ Рузмайкіна
Вісник національного університету водного господарства та природокористування, 2006
2*2006
Можливості розвитку організаційної структури управління підприємством – пріоритетні варіанти побудови
ІВ Рузмайкіна, ОМ Гай
Формування ринкових відносин в Україні, 133-138, 2010
12010
Бухгалтерський облік та регламентування інформаційного забезпечення підприємницької діяльності
ОВ Пальчук, ІВ Рузмайкіна, ГМ Давидов
Євгенія плюс, 2017
2017
ЗМІНИ У ПОРЯДКУ ВИЗНАННЯ ТА ПЕРВІСНОЇ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ ОРЕНДИ ЗГІДНО МСФЗ (IFRS) 16 «ОРЕНДА»
ІВ Рузмайкіна
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків., 226, 2016
2016
Регламентування інформаційного забезпечення підприємницької діяльності
ІВ Рузмайкіна, ВО Іванченко
РВЛ КНТУ, 2016
2016
Оцінка в бухгалтерському обліку
ІВ Рузмайкіна, ЄС Кузьмін
РВЛ КНТУ, 2016
2016
Сучасні підходи до трактування оцінки за МСФЗ
ІВ Рузмайкіна
Збірник праць молодих науковців КНТУ, 1090 с., 2013
2013
Облік основних засобів: перехідні положення впровадження Податкового кодексу
ІВ Рузмайкіна
Наукові записки, 161 -165, 2011
2011
Відрядження у межах України та за кордон: актуальні питання обліку
ІВ Рузмайкіна
Наукові записки, 253-258, 2011
2011
Проблемні питання цілепокладання в управлінні підприємством
ІВ Рузмайкіна
Економіка: проблеми теорії та практики, 841-853, 2010
2010
Деякі проблеми питання цілепокладання в управлінні промисловим підприємством
ІВ Рузмайкіна
Економіка: проблеми теорії та практики, 1724-1734, 2010
2010
Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства в рамках бухгалтерського обліку
ІВ Рузмайкіна
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету, 81-85, 2009
2009
Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства в рамках бухгалтерського обліку
ОМ Гай, ІВ Рузмайкіна
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2009
2009
Підходи до реалізації стратегічних цілей системи управління підприємством
ІВ Рузмайкіна
Економіка: проблеми теорії та практики, 2008
2008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20