Олександр Ромашко
Олександр Ромашко
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Українська національна ідея в дзеркалі преси
О Ромашко
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2006
52006
Типологія бронзових казанів скіфської культури (в світлі статистико-математичних методів)
ОВ Ромашко
Археологія, 32-44, 2013
42013
Скіфські святилища Ареса: археологічні дані та свідчення Геродота
ЯП Гершкович, ОВ Ромашко
Археологія, 61-75, 2013
42013
Щодо оцінювання зчеплення арматури з бетоном
ОВ Ромашко, ВН Ромашко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2018
32018
Розрахунок тріщиностійкості залізобетонних елементів з урахуванням рівнів утворення нормальних тріщин
ВМ Ромашко, ОВ Ромашко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2018
32018
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерія 1С» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0501 …
МЮ Карпенко, ВБ Уфимцева
32009
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни" Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» за напрямком «Проектування автотранспортних …
ВВ Біліченко, ЄВ Смирнов, СО Романюк
ВНТУ, 2013
22013
Курс лекцій з дисципліни «Термодинаміка»(для студентів напрямку підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»).
ОВ Ромашко, ВА Міланко
12009
Модуль деформацій бетону за дії тривалих та малоциклових навантажень
ВМ Ромашко, ОВ Ромашко
Будівельні конструкції: зб. наук. праць.–К.: НДІБК, 143-150, 2008
12008
УЗАГАЛЬНЕНА МОДЕЛЬ ЗЧЕПЛЕННЯ АРМАТУРИ З БЕТОНОМ GENERAL MODEL OF ADHESION REINFORCEMENT OF CONCRETE
ОВ Ромашко, ВВ Ромашко, ОД Журавський
Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди, 214-221, 2020
2020
Лабораторний практикум із фізики нафтового, газового та газоконденсатного пласта: навч.-методич. посібник.
ОІ Наливайко, ОВ Ромашко, НІ Капцова
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2019
2019
Основні положення загальної теорії деформування залізобетонних елементів і конструкцій
ВМ Ромашко, ОВ Ромашко
Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, 61-69, 2019
2019
Комп'ютерний практикум (укр.) Computer Workshop (en.)
ВА Зданевич, ОВ Ромашко
2019
Комп'ютерний практикум (укр.) Computer practice (en.)
ВА Зданевич, ОВ Ромашко
2019
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Архітектура будівель і споруд» здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 192–«Будівництво та …
ВМ Ромашко, ОВ Ромашко
2018
Робоча програма навчальної дисципліни «Системи автоматизованого проектування великопролітних універсальних будівель і споруд» для студентів всіх спеціальностей НУВГП. PROGRAM …
ВМ Ромашко, ОВ Ромашко
2018
Робоча програма навчальної дисципліни «Архітектура будівель і споруд» для студентів спеціальності 192–Будівництво та цивільна інженерія, які навчаються за спеціалізацією …
ВМ Ромашко, ОВ Ромашко
2018
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація …
ЗНМР НАОМА, ТР Тимченко
2018
Металеві казани як один із хроноіндикаторів пам’яток скіфської культури
ОВ Ромашко
Древности, 71–87-71–87, 2017
2017
Про використання металевих казанів у культовій практиці племен скіфської культури
ОВ Ромашко
Археологія і давня історія України, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20