Стефан Решко
Стефан Решко
Національна академія внутрішніх справ
Verified email at naiau.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Основи спеціальної фізичної підготовки працівників органів внутрішніх справ:[навч. посіб.]
МІ Ануфрієв, СЄ Бутов, ОФ Гіда, СМ Решко
К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003
712003
Компоненти професійної компетентності працівників підрозділів патрульної служби Національної поліції України
ВВ Бондаренко, СМ Решко, ОІ Ємчук
Юридична психологія, 81-90, 2016
152016
Фізичний стан курсантів Національної академії внутрішніх справ
ВВ Бондаренко, СМ Решко
Юридична психологія, 180-190, 2015
142015
Педагогічні особливості навчання майбутніх правоохоронців ефективної діяльності в умовах зіткнення з озброєним супротивником
Ю Сергієнко, В Бондаренко, С Решко
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету …, 2014
142014
Основи спеціальної фізичної підготовки працівників органів внутрішніх справ: навч. посіб./за заг. ред. ЯЮ Кондратьєва та ЄМ Моісеєва
СЄ Бутов, СМ Решко
Київ: Нац. акад. внутр. справ України, 2003
142003
Ефективність фізичної підготовки вперше прийнятих на службу працівників органів внутрішніх справ
Ю Вереньга, С Безпалий, В Бондаренко, С Решко
92014
Удосконалення навчального процесу зі спеціальної фізичної підготовки у вищих навчальних закладах МВС України
СМ Решко
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 74-78, 2001
82001
Засоби відновлення фізичної працездатності працівників Національної поліції України
ВВ Бондаренко, СМ Решко, АЮ Мартишко, ОС Рябуха
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2020
62020
Спеціальна фізична підготовка: навч. посіб.
ВО Криволапчук, МС Кримська, СМ Решко
К.: Нац. ун-т внутр. справ, 2009
52009
Ануфрiєв МI, Основи спецiальної фiзичної пiдготовки працiвникiв органiв внутрiшнiх справ: навчальний посiбник
МI Ануфрi, СЕ Бутов, ОФ Гiда, СМ Решко
52003
Напрями модернізації професійної підготовки працівників Національної поліції України
ВВ Бондаренко, СМ Решко, МХ Хасанов
Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України, 269-273, 0
5
Динаміка властивостей уваги працівників патрульної поліції на етапі професійного становлення
ВВ Бондаренко, КВ Пронтенко, СМ Решко
Юридична психологія 24 (1), 84-92, 2019
42019
Взаємодія працівників міліції при застосуванні заходів фізичного впливу. Interaction of police officers in the application of measures of physical influence
СЄ Бутов, ДП Кисленко, ОІ Ємчук, СМ Решко
32014
Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Спеціальна фізична підготовка». Methodical recommendations for independent work on the subject «Special …
СЄ Бутов, ДП Кисленко, СМ Решко, ОІ Ємчук
22014
РОЗГЛЯД ЗАГАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ В ПРОЦЕСІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ САМОЗАХИСТУ»
С Решко, М Матвієнко, Л Масенко
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 2021
12021
Підготовка до атестації здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни «Спеціальна фізична підготовка» Preparation for attestation of Higher Education Applicants in the …
ВВ Бондаренко, СМ Решко, В Дідковський
12020
Теоретичні та практичні аспекти тактичної підготовки працівників міліції до застосування заходів фізичного впливу та вогнепальної зброї в екстремальних ситуаціях під час …
СЄ Бутов, СМ Решко, ОІ Ємчук
Юридична психологія та педагогіка, 102-114, 2013
12013
Ступінь адаптованості співробітників правоохоронних органів до дій в умовах екстремальних ситуацій
ВІ Пліско, СМ Решко, ОІ Ємчук
Педагогіка, психологія та меднко-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2002
12002
Розвиток фізичних якостей здобувачів вищої освіти ЗВО МВС України. Development of physical qualities of applicants for higher education of the Ministry of Internal Affairs of …
ВВ Бондаренко, СМ Решко, ГВ Бикова, ОА Арсененко, СМ Козенко, ...
2021
Means of restoring physical fitness of employees of the National Police of Ukraine
ВВ Бондаренко, СМ Решко, АЮ Мартишко, ОС Рябуха
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20