Cherkasova L.А.=LA Cherkasova=Lyubov Cherkasova = Черкасова ЛА
Cherkasova L.А.=LA Cherkasova=Lyubov Cherkasova = Черкасова ЛА
Bogomolets NMU
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
CORRELATION ECHOMETRIC PARAMETERS OF UTERUS AND OVARIES IN DIFFERENT PHASES OF THE MENSTRUAL CYCLE WITH ANTHROPO-SOMATOTYPOLOGICAL INDICATORS OF HEALTHY GIRLS OF MESOMORPHIC …
MM Tkachenko, LA Cherkasova
Journal of Education, Health and Sport 5 (11), 363-372, 2015
32015
Регресійні моделі сонографічних розмірів матки та яєчників у різні фази менструальногоциклу в залежності від особливостей будови тілапрактично здорових дівчат мезоморфного …
ЛА Черкасова
Вісник Вінницького національного медичного університету, 329-333, 2016
22016
THE RELATIONSHIP OF SONOGRAPHIC SIZE OF THE UTERUS AND OVARIES IN DIFFERENT PHASES OF THE MENSTRUAL CYCLE WITH INDICATORS OF SIZE AND STRUCTURE OF THE BODY IN PRACTICALLY …
LA Cherkasova
World of Medicine and Biology 54 (4), 81-86, 2015
22015
Математичне моделювання нормативних сонографічних розмірів матки та яєчників у різні фази менструального циклу в залежності від особливостей будови тіла дівчат ектоморфного …
ММ Ткаченко, СВ Прокопенко, ЛА Черкасова
Мир медицины и биологии 12 (4 (58)), 2016
12016
Вікові відмінності ехометричних параметрів матки та яєчників у різні фази менструального циклу у осіб підліткового та юнацького віку із різними соматотипами
MM Tkachenko, LA Cherkasova
Biomedical and biosocial anthropology, 49-53, 2015
12015
Volodymyr Betz and his contribution to the development of neuroanatomy
AV Kovalchuk, LA Cherkasova, AJ Yanchyshyn
Український науково-медичний молодіжний журнал, 118-121, 2015
12015
Взаємозв’язки сонографічних розмірів матки та яєчників у різні фази менструального циклу з показниками розмірів і будови тіла практично здорових дівчат ектоморфного соматотипу
ЛА Черкасова
Мир медицины и биологии 11 (4-2 (54)), 2015
12015
Особливості ехометричних показників матки у різні фази менструального циклу у здорових міських дівчат різних соматотипів
ЛА Черкасова, ММ Ткаченко
Український науково-медичний молодіжний журнал, 113-116, 2014
12014
Особливості ехометричних параметрів яєчників у різні фази менструального циклу дівчат із різними соматотипами
ЛА Черкасова
Мир медицины и биологии 10 (4-1 (46)), 2014
12014
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ РАДІОЛОГІЇ НА ДОДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ
ММ Ткаченко, НЛ Морозова, ГО Романенко, ЛА Черкасова, ІВ Гороть
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай, 464, 2021
2021
Основні напрями розвитку вищої медичної освіти в Україні з використанням позитивного досвіду Європейського Союзу
РМ Матківська, ЛА Черкасова
МАТЕРІАЛИ XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2020
2020
QUALITY ASSESSMENT, SPECIFICS OF ORGANIZATION AND PROVISION OF MEDICAL CARE TO STROKE PATIENTS ACCORDING TO THE HOSPITAL REGISTER OF VRCPH NAMED AFTER ACADEMICIAN OI YUSHCHENKO …
MS Petrovych, FD Oleksandrovych, SA Volodymyrivna, CL Anatoliyivna
World Science 2 (6 (58)), 32-37, 2020
2020
Change of anthropometric indicators in qualified young women volleyball players during the annual training macrocycle
LA Sarafyniuk, OP Khapitska, PV Sarafyniuk, SV Koliadenko, ...
Reports of Morphology 26 (1), 14-18, 2020
2020
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ В МЕДИЧНУ ОСВІТУ
ММ Ткаченко, НВ Танасічук-Гажиєва, НЛ Морозова, ГО Романенко, ...
Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) освіти (в онлайн ре, 259, 2020
2020
Differences of correlations of echometric dimensions of the uterus in different phases of the menstrual cycle with constitutional parameters of the body in practically healthy …
LA Cherkasova
Biomedical and Biosocial Anthropology, 63-72, 2018
2018
РАЗЛИЧИЯ СВЯЗЕЙ ЭХОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ МАТКИ В РАЗЛИЧНЫЕ ФАЗЫ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА СКОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ТЕЛА ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ДЕВУШЕК ЭКТО-И …
ЛА Черкасова
Biomedical and Biosocial Anthropology, 63-72, 2018
2018
Розбіжність зв’язків ехометричних параметрів матки у різні фази менструального циклу з антропосоматотипологічними показниками між практично здоровими дівчатами мезоморфного та …
ЛА Черкасова
Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю …, 2018
2018
Спосіб діагностики та лікування патологічних змін матки
ЛА Черкасова, ММ Ткаченко, СВ Прокопенко
Укрпатент, 2018
2018
Кореляції ехометричних розмірів матки та яєчників у різні фази менструального циклу з показниками розмірів і будови тіла здорових дівчат ендо-мезоморфного соматотипу
ЛА Черкасова
Вісник морфології, 163-167, 2016
2016
MATHEMATICAL MODELING OF NORMATIVE SONOGRAPHIC SIZE OF THE UTERUS AND OVARIES IN DIFFERENT PHASES OF THE MENSTRUAL CYCLE DEPENDING ON THE CHARACTERISTICS OF THE BODY STRUCTURE …
MM Tkachenko, S Prokopenko, LA Cherkasova
WORLD OF MEDICINE AND BIOLOGY, 66-71, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20