Андрій Гриньків / Andrii Hrynkiv / Андрей Гринькив
Андрій Гриньків / Andrii Hrynkiv / Андрей Гринькив
Кіровоградський національний технічний університет, Центральноукраїнський нац. техн. університет
Verified email at KNTU.kr.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Методика вибору діагностичних параметрів технічного стану транспортних засобів на основі теорії сенситивів
АВ Аулин, В.В., Гриньків
Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, 109-116, 2016
28*2016
Operational evaluation of motor oils of trucks by their thermal oxidative stability. Технологический аудит и резервы производства
A Hrynkiv
Харків: Технологічний центр, 1, 2019
272019
Забезпечення та підвищення експлуатаційної надійності транспортних засобів на основі використання методів теорії чутливості
ВВ Аулін, АВ Гриньків, ТМ Замота
НАУ, 2015
252015
Substantiation of diagnostic parameters for determining the technical condition of transmission assemblies in trucks
V Aulin, A Hrynkiv, A Dykha, M Chernovol, O Lyashuk, S Lysenko
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 4-13, 2018
242018
Realization of the logistic approach in the international cargo delivery system
V Aulin, O Lyashuk, O Pavlenko, D Velykodnyi, A Hrynkiv, S Lysenko, ...
Communications-Scientific letters of the University of Zilina 21 (2), 3-12, 2019
232019
Використання методів прогнозування в керуванні технічним станом агрегатів та систем транспортних засобів
АВ Гриньків
Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування …, 2016
222016
Проблеми і задачі ефективності системи технічної експлуатації мобільної сільськогосподарської та автотранспортної техніки
ВВ Аулін, АВ Гриньків
ЖДТУ, 2016
222016
Studying truck transmission oils using the method of thermal-oxidative stability during vehicle operation
V Aulin, A Hrynkiv, S Lysenko, I Rohovskii, M Chernovol, O Lyashuk, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 6-12, 2019
212019
Методологічні і теоретичні основи забезпечення та підвищення надійності функціонування автомобільних транспортних систем
ВВ Аулін, ДВ Голуб, АВ Гриньків, СВ Лисенко
ТОВ" КОД", 2017
212017
Теоретико-фізичний підхід до діагностичної інформації про технічний стан агрегатів мобільної сільськогосподарської техніки
ВВ Аулін, СВ Лисенко, ДВ Голуб, АВ Гриньків, ОД Мартиненко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
172015
Использование теоретико-информационного подхода для анализа технического состояния топливной системы автомобилей
В Аулин, А Гринькив, ВВ Аулін, АВ Гринків
152016
Трибофізичні основи підвищення надійності мобільної сільськогосподарської та автотранспортної технологіями триботехнічного відновлення
ВВ Аулін, СВ Лисенко, ОВ Кузик, АВ Гриньків, ДВ Голуб
СПД ФО Лисенко ВФ, 2016
122016
Exploring a possibility to control the stressed-strained state of cylinder liners in diesel engines by the tribotechnology of alignment
V Aulin, A Hrynkiv, S Lysenko, A Dykha, T Zamota, V Dzyura
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 6-16, 2019
112019
Прогнозування залишкового ресурсу агрегатів та систем транспортних засобів сільськогосподарського виробництва за їх технічним станом
ВВ Аулін, ВМ Каліч, АВ Гриньків, ДВ Голуб
КНТУ, 2015
112015
Wear resistance increase of samples tribomating in oil composite with geo modifier КGМF-1
V Aulin, S Lysenko, O Lyashuk, A Hrinkiv, D Velykodnyi, Y Vovk, D Holub, ...
University of Kragujevac, 2019
102019
Техникоэкономическое обоснование преимущества интеллектуальной стратегии технического обслуживания и ремонта легкового автомобиля
ВВ Аулин, ТН Замота, ОН Замота, АВ Гринькив
Вісник інж. Академії України, 50-56, 2017
102017
Development of a system for determining the informativeness of the diagnosing parameters of the cylinder-piston group of the diesel engines in operation
A Hrynkiv, I Rogovskii, V Aulin, S Lysenko, L Titova, O Zagurskіy, ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 3 (105), 19-29, 2020
62020
Преимущества интеллектуальной стратегии технической эксплуатации с точки зрения экономической эффективности
ВВ Аулин, ТМ Замота, АВ Гринькив, ОМ Замота, АЕ Чернай
ХНТУСГ, 2018
62018
Трибологические переходы при приработке поверхностей трения сопряжений деталей
ВВ Аулин, ТН Замота, СВ Лысенко, АВ Гринькив, АЕ Чернай
Проблеми трибології, 87-96, 2017
62017
Теоретичне обґрунтування моментів контролю технічного стану систем і агрегатів засобів транспорту
ВВ Аулин, АВ Гриньків
Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, 9-20, 2017
62017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20