Олег Анатолійович Заярний, Заярний О.А., Олег Заярний, Oleh Zaiarnyi, Oleh A. Zaiarnyi
Олег Анатолійович Заярний, Заярний О.А., Олег Заярний, Oleh Zaiarnyi, Oleh A. Zaiarnyi
д.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративного права КНУ імені Тараса Шевченка
Verified email at univ.net.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Адміністративне право України
ВВ Галунько, В Курило, С Короєд, ОЮ Дрозд, ІВ Гиренко, ОМ Єщук, ...
Повний курс: підручник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018
832018
Загальне адміністративне право: підручник/[ІС Гриценко, РС Мельник, АА Пухтецька та ін.]
ІС Гриценко
Київ: Юрінком Інтер, 2015
182015
Деякі особливості господарсько-правової відповідальності за порушення організаційно-господарських зобов’язань, що виникають з договорів
ОА Заярний
Вісник господарського судочинства, 171-177, 2009
102009
Правове забезпечення розвитку інформаційної сфери України: адміністративно-деліктний аспект: монографія
ОА Заярний
Київ: Видавничий дім «Гельветика, 2017
62017
Деякі особливості застосування адміністративно-господарських санкцій у сфері управління економікою
О Заярний
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2011
62011
Класифікація адміністративних інформаційних правопорушень як метод наукового дослідження адміністративної деліктності та інструмент удосконалення адміністративно-деліктного …
ОА Заярний
Адміністративне право і процес, 10, 2014
52014
Суб’єкти спортивних правовідносин
О Заярний
Юрид. вісн. України, 110, 2011
52011
Суб’єкт адміністративних інформаційних правопорушень: поняття та особливості
ОА Заярний
Адміністративне право і процес, 12, 2015
42015
Правові та організаційні основи удосконалення матеріального адміністративно-деліктного законодавства в інформаційній сфері на шляху євроінтеграції
ОА Заярний
ОА Заярний./Адміністративне право і процес, 9, 2014
42014
відповідальність в організаційно-господарських відносинах
ОА Заярний
автореф. дис… канд. юрид. наук, 2011
42011
Спортивне право в Україні. Ознаки самостійної галузі
О Заярний, АВ Куц
ОA Заярний, AВ Куц//Юридичний Вісник України, 859, 2011
42011
Відповідальність в організаційно-господарських відносинах дис. канд. юрид наук 12.00.04
ОА Заярний
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011
42011
Правові передумови укладення адміністративного договору
О Заярний
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2014
32014
Вина в системі умов господарсько-правової відповідальності
ОА Заярний
32010
Співвідношення понять господарсько-правова відповідальність та господарсько-правові санкції
О Заярний
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2010
32010
Адміністративне право України. Повний курс: підручник
ЗОА Галунько ВВ, Діхтієвський ПВ
Київ: Академія адміністративно-правових наук, 2020. 466 с., 2020
22020
Інформаційна сфера як об’єкт адміністративноправової охорони: деякі доктринальні та нормативні аспекти
ОА Заярний
Журнал східноєвропейського права, 2016
22016
Об’єктивна сторона адміністративного інформаційного правопорушення: поняття, структура та особливості правової кваліфікації
ОА Заярний
Адміністративне право і процес, 13, 2015
22015
Адміністративна деліктологія в системі юридичних наук, які досліджують інформаційну сферу: деякі теоретико-методологічні аспекти
ОА Заярний
Право і громадянське суспільство, 11, 2015
22015
Концептуальна природа та генезис розвитку поняття «адміністративне правопорушення в інформаційній сфері»
ОА Заярний
ОА Заярний/Право ігромадянське суспільство: електронний науково-фаховий …, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20