Багацька Олена Вікторівна
Багацька Олена Вікторівна
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ФІСФ, кафедра германської філології
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.sumy.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Концепт РІВНОВАГА в сучасних американських оповіданнях: лексико-граматичний та наративний аспекти
ОВ Багацька
спец. 10.02. 04/Багацька ОВ–К., 2007.–19 с, 2007
142007
Література Англії: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (англійською мовою)
ОВ Багацька, МВ Дука
3*2006
Основи інтерпретації художнього тексту: практикум (англійською мовою)
ОВ Багацька
22008
Часо-просторові трансформації в сучасних американських казках-перевертнях
ОВ Багацька, ВВ Козлова
Південний архів 2 (LXXII), 10-14, 2018
12018
Лексико-семантичний простір етнокультурних антропономінацій сучасного англомовного молодіжного сленгу
АМ Коваленко, ОВ Багацька
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені …, 2019
2019
Мовні реаліїї як засіб реалізації мовленнєвого впливу в американському президентському дискурсі
ВВ Козлова, ОВ Багацька
Наукові записки Національного університету «Острозька академія: Серія …, 2019
2019
Структурно-смислові трансформації в сучасних американських казках-перевертнях
ОВ Багацька, ВВ Козлова
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені …, 2018
2018
Функціонування мовних засобів вікової семантики в англомовному парентальному дискурсі
ВВ Козлова, ОВ Багацька
Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики 1 …, 2018
2018
Інтенсифікація семантики лексем на позначення концепту РІВНОВАГА в сучасних англомовних оповіданнях
ОВ Багацька
Текст і дискурс когнітивно-комунікативні перспективи, 2017
2017
Concept BALANCE in modern American short stories: lexical and semantic aspects
OV Bagatska, AM Kovalenko
Development and modernization of philological sciences: experience of Poland …, 2017
2017
Психічна рівновага персонажа в сучасному англомовному художньому дискурсі: лексико-семантичний аспект
ОВ Багацька
Одеський лінгвістичний вісник, 2017
2017
Інтерпретація художнього тексту в теорії та практиці (англійською мовою)
ОВ Багацька, АМ Коваленко
2017
Наративне втілення концепту РІВНОВАГА в сучасному англомовному художньому дискурсі
ОВ Багацька
Концепты и контрасты, 463-471, 2017
2017
Досвід лінгвокогнітивного аналізу англомовних афоризмів у перекладацькій практиці
ОВ Багацька, СМ Мельник
Молодий вчений, 189-194, 2016
2016
Принципи аналізу мовного втілення концепту РІВНОВАГА
ОВ Багацька, АМ Коваленко
2015
Алоетноніми в сучасній англійській мові: лінгвокогнітивний та лінгвокультурологічний аспекти
ОВ Багацька, НС Орлова
Сумський державний університет, 2015
2015
Лексические средства воплощения концепта РАВНОВЕСИЕ в современных американских рассказах
ЕВ Багацкая
Лингвоконцептология: перспективные направления, 198-220, 2013
2013
Концепт Рівновага в наративній структурі сучасних американських оповідань
ОВ Багацька
Видавництво СумДУ, 2010
2010
ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ПОЗНАЧЕННЯ ВИЯВІВ КОНЦЕПТУ РІВНОВАГА В СУЧАСНИХ АМЕРИКАНСЬКИХ ОПОВІДАННЯХ
ОВ Багацька
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 229, 2008
2008
Моделі взаємодії семантико-композиційних складників короткого оповідання при втіленні концепту РІВНОВАГА (на матеріалі сучасних американських оповідань)
ОВ Багацька
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 113-117, 2005
2005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20