Світлана Іщук
Світлана Іщук
завідувач відділу ІРД НАНУ, д.е.н., проф.
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Концептуальні засади формування та розвитку виробничого потенціалу промислових підприємств
С Іщук
Регіональна економіка 3, 48-56, 2005
972005
Виробничий потенціал промислових підприємств: проблеми формування і розвитку: монографія
СО Іщук
Львів: ІРД НАН України 278, 2006
682006
Оцінювання інвестиційної привабливості регіону: методичний аспект
СО Іщук, ТВ Кулініч
Регіональна економіка, 71-78, 2010
362010
Моделі інтегрального оцінювання результатів фінансово-господарської діяльності промислових підприємств регіону
СО Іщук
Регіональна економіка, 25-34, 2008
352008
Організаційно-економічні напрямки активізації інноваційної діяльності в Україні: регіональні аспекти
М Долішній, Є Бойко, С Іщук
Регіональна економіка, 48-54, 2004
302004
Методи визначення оптимальних виробничих програм за фінансовими критеріями розвитку підприємства
СО Іщук
Економіка і прогнозування, 2006
212006
Інтелектуалізація як світова тенденція економічного розвитку
СО Іщук
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 11, 2011
172011
Інвестиції в основний капітал та їх вплив на соціально-економічний розвиток регіону
СО Іщук
Регіональна економіка, 35-42, 2013
122013
Розвиток системи управління ресурсним потенціалом аграрних підприємств
ДВ Воловик
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 133-135, 2014
102014
Методичні підходи до визначення тривалості виробничого циклу
СО Іщук
Інститут економіки промисловості НАН України, 2005
82005
Удосконалення методології вибору інвестиційної стратегії розвитку виробничого потенціалу регіону
СО Іщук
Регіональна економіка, 87-94, 2004
82004
Теоретико-методичні засади оцінювання інвестиційної привабливості регіону
СО Іщук
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Інвестиційна …, 2010
72010
Стимулювання економічного розвитку промислових підприємств засобами податкового регулювання
ІМ Цуркан
Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту …, 2006
72006
Промисловість України і Польщі: порівняльна оцінка конкурентних переваг
СО Іщук, ЛЙ Созанський
Регіональна економіка, 72-81, 2017
62017
Рейтингова оцінка інвестиційної привабливості областей західного регіону України
СО Іщук, ТВ Кулініч
Видавництво Львівської політехніки, 2011
62011
Виробничий потенціал: проблеми формування та розвитку: монографія
СО Іщук
Львів: ІРД НАН України, 2006
62006
Підвищення ефективності управління товарно-матеріальними запасами підприємств
С Іщук
Регіональна економіка, 193-199, 2000
62000
Сучасний стан і перспективні напрями модернізації основного капіталу Західного регіону України
СО Іщук, ЛЙ Ситар
Регіональна економіка, 24-33, 2014
52014
Комплексна оцінка ефективності функціонування промислових територіальних систем регіону
СО Іщук, СМ Ткач
Регіональна економіка, 40-48, 2009
52009
Оцінка фінансового стану підприємств регіону
ІФ Ясіновська
Регіональна економіка, 188-195, 2016
32016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20