Ігор Яскал / Ihor Yaskal / ORCID 0000-0002-0339-7168
Ігор Яскал / Ihor Yaskal / ORCID 0000-0002-0339-7168
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Синергетичний ефект у діяльності підприємств: класифікація та підходи до оцінювання
ЛД Водянка, ІВ Яскал
Вісник Хмельницького національного університету 3 (1), С. 7-12, 2012
132012
Особливості регіонального регулювання економічної інтеграції: Монографія
ВК Євдокименко, ІВ Яскал
Прут, 2011
102011
Концептуальні підходи до кількісного визначення іміджу підприємства
СВ Ксьондз, ІВ Яскал, ІК Мадей
Ефективна економіка (Електронне фахове видання) http://www.economy.nayka.com.ua, 2013
82013
Peace Marketing
AM Nedelea, MO Nedelea, O Babinska, I Yaskal
Peace Marketing, P. 292-313, 2016
62016
THE PROPORTIONS AND RATES OF ECONOMIC ACTIVITIES AS A FACTOR OF GROSS VALUE ADDED MAXIMIZATION IN TRANSITION ECONOMY
Y VYKLYUK, V YEVDOKYMENKO, I YASKAL
Scientific Annals of Economics and Business 63 (1), p.47-64, 2016
42016
Theoretical Approaches To Concept Of “Competition” And “Competitiveness”
O Melnyk, I Yaskal
Ecoforum Journal 2 (2), 1, 2013
42013
Katehorii «ekonomichnyi prostir» i «prostorova ekonomika» v rehionalnykh doslidzhenniakh [The categories of «economic space» and «spatial economy» in regional studies]
IV Yaskal
Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva: zbirnyk naukovykh prats …, 2016
32016
Kontseptualni pidkhody do kilkisnoho vyznachennia imidzhu pidpryiemstva
S Ksondz, I Yaskal, I Madei
Efektyvna ekonomika, 26-32, 2013
32013
Synerghetychnyj efekt u dijaljnosti pidpryjemstv: klasyfikacija ta pidkhody do ocinjuvannja [Synergy effect in enterprise activity: classification and approaches to evaluation]
LD Vodjanka, IV Jaskal
Bulletin of the Khmelnytsky National University 1 (3), 7-112, 2012
32012
Удосконалення методів визначення напрямків і форм виробничо-ресурсної інтеграції у регіоні
ІВ Яскал
Регіональна економіка, 23-32, 2010
32010
Spatial distribution of economic activities and internal economic integration in Romania
I Yaskal, L Maha, O Petrashchak
Journal of Urban and Regional Analysis 10 (2), 217-240, 2018
22018
Категорії “економічний простір” і “просторова економіка” в регіональних дослідженнях
І Яскал
Проблеми та перспективи розвитку підприємництва 2, 48-54, 2016
22016
Internal Integration of the Transition Economy: Evidence from Ukraine
I Yaskal
Global Journal of Human-Social Science 13, 37-43, 2013
22013
Conceptual approaches to the quantitative determination of the image of the enterprise
S Ksondz, I Yaskal, I Madie
Effective economy, 26-32, 2013
22013
Interregional integration in Ukraine/Papers of conference “Dialogue between peoples and culture. East European cross border actors in the dialogue”, Iasi, Romania
VK Yevdokymenko, IV Yaskal
Iasi: EDITURA, 2012
2*2012
Osoblyvosti rehionalnoho rehuliuvannia ekonomichnoi intehratsii [Specific features of regional regulation of economic integration]
VK Yevdokymenko, IV Yaskal
Chernivtsi: Prut [In Ukrainian], 2011
22011
Діяльність інтегрованих підприємницьких структур як чинник поглиблення міжрегіональних економічних зв’язків
І Яскал
Ефективна економіка, 2009
22009
MONODIRECTIONAL ORIENTATION OF EMPLOYEES’ MOTIVATION
O Petrashchak, I Yaskal
XII International scientific conference “Modern scientific knowledge …, 2017
12017
REGIONAL ECONOMIC INTEGRATION IN ROMANIA.
I Yaskal, LG Maha, C Incaltarau
Transformations in Business & Economics 13, 2014
12014
Проблеми забезпечення інноваційного розвитку професійно підготовленими фахівцями
ОО Яскал, І.В., Яскал
"Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури", 254-256, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20