Сергій Станіславович Лукаш/ Serhii Stanislavovych Lukash
Title
Cited by
Cited by
Year
Співвідношення централізованого і локального регулювання трудових відносин в умовах ринкової економіки
СС Лукаш
Київ, 2011
362011
Нормативно-правове забезпечення ефективності управлінської діяльності ОВС України
СС Лукаш
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 07 «Адміністративне право і процес, 2002
292002
Міжнародно-правове регулювання в сфері праці
СС Лукаш
Видавництво СумДУ, 2011
112011
С Спiввiдношення централiзованого i локального регулювання трудових вiдносин в умовах ринкової економiки: Монографiя
СС Лукаш
92009
Централізоване та локальне регулювання відносин в сфері оплати праці
СС Лукаш
Форум права.-2008.-№ 2.–С. 333-338, 2008
72008
Акти соціального партнерства як джерела трудового права
СС Лукаш
Митна справа, 407-412, 2013
52013
Деякі аспекти диференціації регулювання праці як прояв механізму правового регулювання у трудовому праві
СС Лукаш
Форум права.-2007.-№ 2.–С. 126-132, 2007
42007
Система та зміст локальних нормативних актів щодо внутрішнього трудового розпорядку організації
СС Лукаш
Форум права, 296-302, 2008
32008
Щодо поняття та ролі централізованого та локального регулювання трудових відносин в умовах ринкової економіки
СС Лукаш
Право і безпека, 137-141, 2007
32007
Теоретичні основи нормативно-правового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ
СС Лукаш
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 227-232, 2001
32001
Особливості правового регулювання службово-трудової діяльності в правоохоронних органах
СС Лукаш
Форум права, 599-601, 2011
22011
ДО ПИТАННЯ ПРО СЛУЖБОВО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
СС Лукаш
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2010
22010
Financial and legal regulation of electronic money circulation in developed countries
S Stetsenko, OY Syniavska, ML Shelukhin, SS Lykash, Y Barash
Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues.-2019.-Vol. 22, Special Issue 2, 2019
12019
Працівник як суб’єкт матеріальної відповідальності трудових правовідносин
СС Лукаш
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Юридичні науки …, 2015
12015
Функції керівника районного відділу органів внутрішніх справ України як елемент його адміністративно-правового статусу
ВВ Корнєєв
Наше право.-2015.-№ 3.-С. 70-75, 2015
12015
Системний підхід до удосконалення нормативного забезпечення управління в органах внутрішніх справ
СС Лукаш
Вісник Національного університету внутрішніх справ.-2002.–Вип. 17.-С. 136-143, 2002
12002
Нормативне забезпечення як основний засіб управління в органах системи МВС України
СС Лукаш
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 147-151, 2001
12001
Проблеми імплементації міжнародних норм щодо регулювання трудових відносин у законодавство України
СС Лукаш
Друкується за рішенням оргкомітету відповідно до доручення Харківського …, 0
1
ЕЛЕКТРОННИЙ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
ЛС С.
25 РОКІВ СТАНОВЛЕННЯ СУМСЬКОЇ ФІЛІЇ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2020
2020
Захист прав учасників трудових правовідносин в іт-сфері
ЛС С.
IX Міжнародна науково-практична конференція, яка присвячена 50 річчю …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20