Подписаться
Юрий Артемович Егупов / Yuriy YEGUPOV
Юрий Артемович Егупов / Yuriy YEGUPOV
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Конкурентоспроможність підприємства : оцінка рівня та напрями підвищення : монографія / за заг. ред. О. Г. Янкового. – Одеса : Атлант, 2013.
ОГ Янковий, ОБ Чернишова, СМ Цуркан, ЛВ Єргієва, ОМ Бабій, ...
Одеса : Атлант, 2013
153*2013
Організація виробництва на промисловому підприємстві. Навчальний посібник
ЮА Єгупов
К.: Центр навчальної літератури, 488 с., 2006
752006
Повышение корректности многомерных оценок в процессе формирования производственной программы предприятия
ЮА Егупов
Економічні інновації, 2009
212009
Розвиток підходів до формування виробничої програми підприємства
ЮА Єгупов
Інноваційна економіка, 50-56, 2016
142016
Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств
ОГ Янковий
Одеса: Атлант, 77-80, 2017
82017
Системний підхід до планування ресурсного забезпечення виробничої програми підприємства
ЮА Єгупов
Актуальні проблеми економіки, 126-137, 2013
72013
Аналіз досягнення економічних критеріїв у процесі формування виробничої програми підприємства
ЮА Єгупов
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
72010
Форми і горизонт планування виробничої програми промислового підприємства
ЮА Єгупов
Економіка: реалії часу, 243-249, 2015
62015
Планування виробничої потужності в контексті ресурсного обгрунтування виробничої програми підприємства
ЮА Єгупов
Економіст, 49-52, 2011
62011
Выбор эффективного решения многокритериальной задачи формирования производственного плана предприятия
ЮА Егупов
Економіст, 76-80, 2008
52008
Сучасні підходи до моделювання оптимальної виробничої програми промислового підприємства
ЮА Єгупов
Вісник соціально-економічних досліджень. Вип. 31. – Одеса: ОДЕУ, 88-94, 2008
52008
Организация производства на промышленном предприятии / Учебное пособие
ЮА Егупов
Одеса: Автограф, 2006
5*2006
Параметри виробничої програми сучасного промислового підприємства
ЮА Єгупов
Актуальні проблеми економіки., 134-147, 2015
42015
Механизм обоснования эффективных путей и формирования оптимальной программы повышения конкурентоспособности продукции
ЮА Егупов, ВА Литвинова
Економіст, 73-78, 2012
42012
Таксономічний аналіз як інструмент інтерактивної оптимізації виробничої програми м’ясопереробного підприємства
ЮА Єгупов
Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць …, 2011
42011
Методические основы формирования системы материального поощрения на машиностроительных предприятиях
ЛН Своробович, ЮА Егупов
Науковий вісник. Од. держ. екон. ун-т. Всеукр. асоц. молод. наук. – Науки …, 2010
42010
Интерактивная процедура формирования оптимальной производственной программы мясоперерабатывающего предприятия
ЮА Егупов
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 65-70, 2010
42010
Система планів сучасного промислового підприємства
ЮА Єгупов
Економіст, 13-21, 2017
32017
Об одном из подходов к решению «вечной» проблемы распределения косвенных затрат
ЮА Егупов, ИН Егупова
Економіст, 28-33, 2012
32012
Нова парадигма формування виробничої програми промислового підприємства
ЮА Єгупов
Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали …, 2015
2*2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20