Сиромятніков Петро Степановивич, Сыромятников Петр Степанович, Syromiatnikov P.S., П.С. Сыромятников
Сиромятніков Петро Степановивич, Сыромятников Петр Степанович, Syromiatnikov P.S., П.С. Сыромятников
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, ХНТУСГ
Verified email at khntusg.com.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Ремонт машин
ОІ Сідашенко, ОА Науменко, АЯ Поліський, ВК Аветісян, АК Автухов, ...
К. "Урожай", 1994
281994
Практикум по ремонту машин
АИ Сидашенко, АА Науменко, ВК Аветисян, ВА Бантковський, ...
Х. "Прапор", 1993
22*1993
Практикум з ремонту машин
ОІ Сідашенко, ОА Науменко, АЯ Поліський, ВК Аветісян, АК Автухов, ...
К. "Урожай", 1995
181995
Основи експертизи дорожньо-транспортних пригод: авто-технічна експертиза
СПС Сумець О.М.
Навчальний посібник/ Під заг.ред.. О.М. Сумця, 2-ге вид., доповн …, 2009
122009
Ремонт машин та обладнання: Підручник
ОІ Сідашенко, ОА Науменко, ТС Скобло, ОВ Тіхонов, МІ Черновол, ...
Х.:"Міськдрук", 2014
112014
Ключевые аспекты инноваций в производственные системы.
Сумец А.М., Сыромятников П.С.
Science and education: trends and prospects: Collection of scientific …, 2018
5*2018
Аналоговя модель системи реєстрації, аналізу й контролю логістичних витрат на виробничих підприємствах.
СПС Сумець А.М.
International Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, Region …, 2017
42017
Проблемы логистического управления производственным процессом предприятия
ПСС А.М. Сумец
Модернизация хозяйственного механизма сквозь призму экономических, правовых …, 2017
42017
Проблемы логистического управления производственным процессом современого предприятия.
СПС Сумец А.М.
Материалы XI Международной научно-практической конференции «Модернизация …, 2017
42017
Узагальнена класифікація груп чинників розвитку логістики
ОМ Сумець, АМ Сумец, ПС Сиромятніков, ПС Сыромятников
22018
Організація логістичної діяльності на аграрних підприємствах: теоретико-методичний аспект.
ОМ Cумець, ПС Сиромятніков
Werd scientific extent: Collection of scientific articls. – Agenda …, 2017
22017
Організація логістичної діяльності на аграрних підприємствах: теоретико-методичний аспект.
СПС Сумець В.М.
– Agenda Publishing House, Coventry,United Kingdom,, 101-104 С., 2017
22017
Базовые преимущества проектно-ориентированного управления предприятием
АМ Сумец, ПС Сыромятников
БНТУ, 2019
12019
Логістична інформаційна система виробничого підприємства
ОМ Сумець, АМ Сумец, ПС Сиромятніков, ПС Сыромятников
12018
Логистичечкие этапы производственного планирования и контроля
ПС Сыромятников
Логистика – евразийский мост: мат-лы 12 –й Международной науч.- практ. конф …, 2017
12017
Керування бізнесом на підприємстві. Система КПЕ.
КОВ Сиромятніков П.С.
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2017
12017
ДІАГНОСТУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПАЛИВНОЇ АПАРАТУРИ З ЕЛЕКТРОННИМ КЕРУВАННЯМ (МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ)
Сиромятніков П.С., доцент, Морозов М.А
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
12015
Источники возникновения «ситуации риска» при транспортном обслуживании клиентов
СПС Сумец А.М.
IV Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми розвитку …, 2015
12015
Источники возникновения «ситуаций риска» при транспортном обслуживании клиентов
АМ Сумец, ПС Сыромятников
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЛОГІСТИКИ»(2–3 квітня …, 2015
12015
Логістичний сервіс на підприємствах галузі тваринництва
ПС Сиромятніков
ХНТУСГ, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20