Сиромятніков Петро Степановивич, Сыромятников Петр Степанович, Syromiatnikov P.S., П.С. Сыромятников
Сиромятніков Петро Степановивич, Сыромятников Петр Степанович, Syromiatnikov P.S., П.С. Сыромятников
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, ХНТУСГ
Verified email at khntusg.com.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Ремонт машин
ОІ Сідашенко, ОА Науменко, АЯ Поліський, ВК Аветісян, АК Автухов, ...
К. "Урожай", 1994
281994
Практикум по ремонту машин
АИ Сидашенко, АА Науменко, ВК Аветисян, ВА Бантковський, ...
Х. "Прапор", 1993
22*1993
Практикум з ремонту машин
ОІ Сідашенко, ОА Науменко, АЯ Поліський, ВК Аветісян, АК Автухов, ...
К. "Урожай", 1995
181995
Основи експертизи дорожньо-транспортних пригод: авто-технічна експертиза
СПС Сумець О.М.
Навчальний посібник/ Під заг.ред.. О.М. Сумця, 2-ге вид., доповн …, 2009
122009
Ремонт машин та обладнання: Підручник
ОІ Сідашенко, ОА Науменко, ТС Скобло, ОВ Тіхонов, МІ Черновол, ...
Х.:"Міськдрук", 2014
102014
Ключевые аспекты инноваций в производственные системы.
Сумец А.М., Сыромятников П.С.
Science and education: trends and prospects: Collection of scientific …, 2018
3*2018
Аналоговя модель системи реєстрації, аналізу й контролю логістичних витрат на виробничих підприємствах.
СПС Сумець А.М.
International Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, Region …, 2017
22017
Проблемы логистического управления производственным процессом предприятия
ПСС А.М. Сумец
Модернизация хозяйственного механизма сквозь призму экономических, правовых …, 2017
22017
Проблемы логистического управления производственным процессом современого предприятия.
СПС Сумец А.М.
Материалы XI Международной научно-практической конференции «Модернизация …, 2017
22017
Базовые преимущества проектно-ориентированного управления предприятием
АМ Сумец, ПС Сыромятников
БНТУ, 2019
12019
Узагальнена класифікація груп чинників розвитку логістики
ОМ Сумець, АМ Сумец, ПС Сиромятніков, ПС Сыромятников
12018
Логістична інформаційна система виробничого підприємства
ОМ Сумець, АМ Сумец, ПС Сиромятніков, ПС Сыромятников
12018
ДІАГНОСТУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПАЛИВНОЇ АПАРАТУРИ З ЕЛЕКТРОННИМ КЕРУВАННЯМ (МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ)
Сиромятніков П.С., доцент, Морозов М.А
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
12015
Источники возникновения «ситуации риска» при транспортном обслуживании клиентов
СПС Сумец А.М.
IV Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми розвитку …, 2015
12015
Источники возникновения «ситуаций риска» при транспортном обслуживании клиентов
АМ Сумец, ПС Сыромятников
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЛОГІСТИКИ»(2–3 квітня …, 2015
12015
Проектно-орієнтоване управління організацією: узагальнені критерії вибору проектів
ПС Сиромятніков, ОМ Сумець
Науковий журнал «Технічний сервіс агропромислового лісового та транспортного …, 2019
2019
Ключові завдання щодо організації ефективної логістичної діяльності на виробничих підприємствах
ОМ Сумець, ПС Сиромятніков, АМ Сумец, ПС Сыромятников
НФаУ, 2019
2019
Про енергозбереження автомобільного транспорту
ПС Сиромятніков, ЛВ Передерій
ХНТУСГ, 2019
2019
До питання підвищення довговічності прецизійних поверхонь деталей гідрозподільників відновленням нанокомпозитними хімічними покриттями.
СП Степанович
Всеукраїнська науково-практична конференція «Автомобільний транспорт в …, 2018
2018
Логістична система внутрішньовиробничого управління матеріальними потоками промислового підприємства.
СП С..
Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20