Vladyslav Kruhlyk / Круглик Владислав Сергійович / Круглик В.С.
Vladyslav Kruhlyk / Круглик Владислав Сергійович / Круглик В.С.
Кафедра інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені
Verified email at mdpu.org.ua
TitleCited byYear
Робоче місце вчителя в сучасній інформаційній системі управління навчальним процесом. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. Зб. наук. праць/Редкол
МС Львов, ОВ Співаковський, ВС Круглик
К.: НПУ ім. МП Драгоманова, 10, 2005
282005
Сучасні підходи до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні
ВС Круглик
Херсон: Вид. ХДУ, 114-119, 2008
262008
Технології розробки програмних засобів, які підтримують компонентно-орієнтований підхід
ОВ Співаковський, ВС Круглик
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2005
262005
Концепція сучасного педагогічного програмного засобу
ВС Круглик
Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання …, 2007
212007
Система підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності у вищих навчальних закладах: монографія
ВС Круглик
Дис. доктора пед. наук). Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2018
122018
Choosing the first educational programming language
V Kruglyk, M Lvov
ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration …, 2012
122012
Методичні особливості побудови середовища дистанційного навчання «WebAlmir»
ВС Круглик
Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Вип 1, 88-93, 2008
112008
Система дистанційного навчання “WebAlmir”
ВС Круглик
Навчально-методичний посібник “Informatyka w edukacji I kulture”, Cieszyn, 28-36, 2005
112005
Система дистанційного навчання “Web-Almir”: Концепція та реалізація
ВС Круглик
Комп ‘ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць/Редкол.–К.: НПУ …, 2005
102005
Технологiї розробки програмних засобiв, якi пiдтримують компонентно-орiєнтований пiдхiд
ОВ Спiваковський, ВС Круглик
Науковий часопис НПУ iм. МП. Драгоманова Серiя№ 2. Комп’ютерно орiєнтованi …, 2005
82005
Особливості використання інформаційних технологій при вивченні математики
ОВ Співаковський, ВС Круглик
Матеріали Всеукраїнських науково-практичних конференцій “Міжпредметні зв …, 2005
72005
Z doswiadczenia opracowania oprogramowania edukacyjnego
ASM L’vov, V Kruglik, N Kushnir, A Grabowski
Навчально-методичний посібник “Informatyka w edukacji I kulture”, Cieszyn, 28-36, 2005
72005
Основи розробки веб-додатків
ВВ Осадчий, ВС Круглик
Навчальний посібник/ВВ Осадчий, ВС Круглик–Мелітополь: ТОВ «Видавничий …, 2012
62012
Ієрархія компонент розв’язання задач з курсу Лінійна алгебра
ОВ Співаковський, ВС Круглик
Комп’ютер у школі та сім’ї, 2004
62004
Структура професійної компетентності майбутнього інженера-програміста
В Круглик, В Осадчий
Педагогічний дискурс, 69-74, 2016
52016
Teaching algorithmization and programming using python language
V Kruglyk, M Lvov
Інформаційні технології в освіті, 13-23, 2014
52014
Аналіз змісту та організації підготовки фахівців з програмної інженерії в університетах США
В Круглик, В Осадчий, С Симоненко
Педагогічний дискурс, 107-114, 2016
42016
Эффективная организация содержания профессиональной подготовки для повышения уровня квалификаций будущих веб-программистов
ВВ Осадчий, ВС Круглик
Образовательные технологии и общество 18 (4), 2015
42015
Робоче мiсце вчителя в сучаснiй iнформацiйнiй системi управлiння навчальним процесом
ОВ Спiваковський, МС Львов, ВС Круглик
Науковий часопис НПУ iм. МП Драгоманова. Серiя№ 2. Комп'ютерно орiєнтованi …, 2005
32005
використання комп’ютерних технологій в навчальному процесі
СП Казнадій, ВП Мурашковська, ЛА Руновська
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 263-269, 2016
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20