Vladyslav Kruhlyk / Круглик Владислав Сергійович / Круглик В.С.
Vladyslav Kruhlyk / Круглик Владислав Сергійович / Круглик В.С.
Кафедра інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені
Verified email at mdpu.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Концепція сучасного педагогічного програмного засобу
ВС Круглик
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/ejournals/ITZN/em3/content/07kvsspm …, 2007
322007
Робоче місце вчителя в сучасній інформаційній системі управління навчальним процесом. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. Зб. наук. праць/Редкол
МС Львов, ОВ Співаковський, ВС Круглик
К.: НПУ ім. МП Драгоманова 3 (10), 2005
312005
Технології розробки програмних засобів, які підтримують компонентно-орієнтований підхід
ОВ Співаковський, ВС Круглик
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2005
302005
Сучасні підходи до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні
ВС Круглик
Херсон: Вид. ХДУ, 114-119, 2008
282008
Система підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності у вищих навчальних закладах
ВС Круглик
Б. Хмельницького, 2017
252017
Choosing the first educational programming language
V Kruglyk, M Lvov
ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration …, 2012
192012
Increase of the Level of Graphic Competence Future Bachelor in Computer Sciences in the Process of Studying 3D Modeling.
H Chemerys, K Osadcha, V Osadchyi, V Kruhlyk
ICTERI Workshops, 17-28, 2019
162019
Developing competency in programming among future software engineers
VS Kruglyk, VV Osadchyi
ИнтеграцИя образованИя IntegratIon of educatIon 23 (4), 588, 2019
132019
Методичні особливості побудови середовища дистанційного навчання «WebAlmir»
ВС Круглик
Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Вип 1, 88-93, 2008
132008
Система дистанційного навчання “WebAlmir”
ВС Круглик
Навчально-методичний посібник “Informatyka w edukacji I kulture”, Cieszyn, 28-36, 2005
112005
Conceptual model of learning based on the combined capabilities of augmented and virtual reality technologies with adaptive learning systems
V Osadchyi, H Chemerys, K Osadcha, VS Kruhlyk, S Koniukhov, A Kiv
CEUR Workshop Proceedings 2731, 328-340, 2020
102020
Система дистанційного навчання “Web-Almir”: Концепція та реалізація
ВС Круглик
Комп ‘ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць/Редкол.–К.: НПУ …, 2005
102005
The role of information and communication technologies in epidemics: an attempt at analysis
K Osadcha, V Osadchyi, V Kruglyk
Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 8 (1), 62-82, 2020
82020
Структура професійної компетентності майбутнього інженера-програміста
V Kruglyk, V Osadchyi
Pedagogical Discourse, 69-74, 2016
82016
Технологiї розробки програмних засобiв, якi пiдтримують компонентно-орiєнтований пiдхiд
ОВ Спiваковський, ВС Круглик
Науковий часопис НПУ iм. МП. Драгоманова Серiя№ 2. Комп’ютерно орiєнтованi …, 2005
82005
Discord platform as an online learning environment for emergencies
V Kruglyk, D Bukreiev, P Chornyi, E Kupchak, A Sender
Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 8 (2), 13-28, 2020
72020
Realities and prospects of distance learning at higher education institutions of Ukraine
S Voloshinov, V Kruglyk, V Osadchyi, K Osadcha, S Symonenko
72020
Корпоративна пошта Gmail сервісу Google Apps як інструмент діяльності організаційно-навчальних підрозділів ВНЗ
АС Карпенко
Інформаційні технології в освіті, 160-169, 2017
72017
Аналіз змісту та організації підготовки фахівців з програмної інженерії в університетах США
СВ Симоненко, СВ Симоненко, ВВ Осадчий
72016
Особливості використання інформаційних технологій при вивченні математики
ОВ Співаковський, ВС Круглик
Матеріали Всеукраїнських науково-практичних конференцій “Міжпредметні зв …, 2005
72005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20