Vladyslav Kruhlyk / Круглик Владислав Сергійович / Круглик В.С.
Vladyslav Kruhlyk / Круглик Владислав Сергійович / Круглик В.С.
Кафедра інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені
Підтверджена електронна адреса в mdpu.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Робоче місце вчителя в сучасній інформаційній системі управління навчальним процесом. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. Зб. наук. праць/Редкол
МС Львов, ОВ Співаковський, ВС Круглик
К.: НПУ ім. МП Драгоманова, 10, 2005
302005
Концепція сучасного педагогічного програмного засобу
ВС Круглик
Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання …, 2007
292007
Технології розробки програмних засобів, які підтримують компонентно-орієнтований підхід
ОВ Співаковський, ВС Круглик
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2005
272005
Сучасні підходи до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні
ВС Круглик
Херсон: Вид. ХДУ, 114-119, 2008
262008
Система підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності у вищих навчальних закладах: монографія
ВС Круглик
Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017
172017
Choosing the first educational programming language
V Kruglyk, M Lvov
ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration …, 2012
152012
Developing competency in programming among future software engineers
VS Kruglyk, VV Osadchyi
ИнтеграцИя образованИя IntegratIon of educatIon 23 (4), 588, 2019
112019
Методичні особливості побудови середовища дистанційного навчання «WebAlmir»
ВС Круглик
Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Вип 1, 88-93, 2008
112008
Система дистанційного навчання “WebAlmir”
ВС Круглик
Навчально-методичний посібник “Informatyka w edukacji I kulture”, Cieszyn, 28-36, 2005
112005
Increase of the Level of Graphic Competence Future Bachelor in Computer Sciences in the Process of Studying 3D Modeling.
H Chemerys, K Osadcha, V Osadchyi, V Kruhlyk
ICTERI Workshops, 17-28, 2019
102019
Система дистанційного навчання “Web-Almir”: Концепція та реалізація
ВС Круглик
Комп ‘ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць/Редкол.–К.: НПУ …, 2005
102005
Основи розробки веб-додатків
ВВ Осадчий, ВС Круглик
Навчальний посібник/ВВ Осадчий, ВС Круглик–Мелітополь: ТОВ «Видавничий …, 2012
82012
Технологiї розробки програмних засобiв, якi пiдтримують компонентно-орiєнтований пiдхiд
ОВ Спiваковський, ВС Круглик
Науковий часопис НПУ iм. МП. Драгоманова Серiя№ 2. Комп’ютерно орiєнтованi …, 2005
82005
Особливості використання інформаційних технологій при вивченні математики
ОВ Співаковський, ВС Круглик
Матеріали Всеукраїнських науково-практичних конференцій “Міжпредметні зв …, 2005
72005
Z doswiadczenia opracowania oprogramowania edukacyjnego
ASM L’vov, V Kruglik, N Kushnir, A Grabowski
Навчально-методичний посібник “Informatyka w edukacji I kulture”, Cieszyn, 28-36, 2005
72005
Эффективная организация содержания профессиональной подготовки для повышения уровня квалификаций будущих веб-программистов
ВВ Осадчий, ВС Круглик
Образовательные технологии и общество 18 (4), 2015
62015
Ієрархія компонент розв’язання задач з курсу Лінійна алгебра
ОВ Співаковський, ВС Круглик
Комп’ютер у школі та сім’ї, 2004
62004
Development of a chatbot for informing students of the schedule
AO Priadko, KP Osadcha, VS Kruhlyk, VA Rakovych
Arnold E. Kiv, Serhiy O. Semerikov, Vladimir N. Soloviev, Andrii M. Striuk, 2020
52020
Realities and prospects of distance learning at higher education institutions of Ukraine
S Voloshinov, V Kruglyk, V Osadchyi, K Osadcha, S Symonenko
52020
Структура професійної компетентності майбутнього інженера-програміста
V Kruglyk, V Osadchyi
Pedagogical Discourse, 69-74, 2016
52016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20