Людмила Вонс / Lyudmyla Vons
Людмила Вонс / Lyudmyla Vons
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Показники якості життя залежно від стадії хронічної хвороби нирок на тлі цукрового діабету 2-го типу
ЛЗ Вонс
Сумський державний університет, 2016
32016
INFLUENCE OF L-ARGININE AND BETA-PHENYL-GAMMA-AMINOBUTYRICACID COMBINED THERAPY ON APOPTOSIS AND OXIDATIVE STRESS IN PATIENTS WITH DIABETIC KIDNEY DISEASE
L Martynyuk, L Vons, O Ruzhytska
Nephrology Dialysis Transplantation 33, 500-500, 2018
12018
SP437L-ARGININE IMPROVES OXIDATIVE STRESS AND REDUCES ALBUMINURIA IN PATIENTS WITH DIABETIC KIDNEY DISEASE
L Martynyuk, L Vons, O Ruzhytska
Nephrology Dialysis Transplantation 32 (3), iii269-iii271, 2017
12017
DYNAMICS OF INDICATORS APOPTOSIS WHITE BLOOD CELLS OF PATIENTS HAVING DIABETES TYPE 2 AND CHRONIC KIDNEY DISEASE
LZ Vons, LP Martynyuk, VK Vodvud
Тернопільський державний медичний університет, 2017
2017
The effect of L-arginine on oxidative stress and microalbuminuria in patients with type 2 diabetes mellitus and chronic kidney disease
LP Martynyuk, LZ Vons, OO Ruzhytska
International journal of medicine and medical research, 22-25, 2017
2017
Корекція астенічного синдрому та коморбідно-тривожних розладів у пацієнтів із хронічною хворобою нирок
ЛП Мартинюк, ЛЗ Вонс, ОІ Шершун
Вісник наукових досліджень, 2016
2016
Динаміка показників апоптозу лейкоцитів крові у пацієнтів, хворих на цукровий діабет 2 типу та хронічну хворобу нирок
ЛЗ Вонс, ЛП Мартинюк, ВК Водвуд
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 32-35, 2016
2016
Функціональний стан прищитоподібних залоз у хворих на хронічну хворобу нирок в умовах лікування гемодіалізом
ЛП Мартинюк, ОО Ружицька, ЛЗ Вонс, МІ Козій, ІГ Якубишина
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 125-125, 2016
2016
PREDICTING THE REFRACTIVE OUTCOME AFTER CATARACT SURGERY, COMPARING SRKII, SRK/T AND HAIGIS
Ē Elksnis, D Raščevskis, I Lāce, G Laganovska
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe 7 (1), 5-10, 2016
2016
ROLE OF POLYMORPHISM I/D GENE ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME IN THE PROGRESSION OF DIABETIC NEPHROPATHY IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS TYPE 2
LP Martynyuk, LZ Vons
Восточно-европейский научный журнал 7 (1), 20-23, 2016
2016
Особенности течения и лечения артериальной гипертензии у пациентов с диабетической нефропатией в зависимости от полиморфизма I/D гена ангиотензин-превращающего фермента
ЛЗ Вонс, ЛП Мартинюк
Евразийский кардиологический журнал, 2016
2016
Нові перспективи у лікуванні хворих із діабетичною нефропатією
ЛЗ Вонс
Вісник наукових досліджень, 25-27, 2016
2016
ВПЛИВ ПРЕПАРАТА БІФРЕН (AMINOPHENYLBUTYRIC ACID) У ХВОРИХ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ В ПОЄДНАННІ З ДІАБЕТИЧНОЮ НЕФРОПАТІЄЮ НА ПЕРЕКИСНЕ ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ
ЛЗ Вонс
МЕДИЧНИЙ ФОРУМ, 33, 2015
2015
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю" Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії", 20-21 травня 2011 р., м …
ОВ Вознюк
Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2011
2011
РОЛЬ ПОЛІМОРФІЗМУ І/D ГЕНА АНГІОТЕНЗИН-ПЕРЕТВОРЮЮЧОГО ФЕРМЕНТА В ПРОГРЕСУВАННІ ДІАБЕТИЧНОЇ НЕФРОПАТІЇ У ХВОРИХ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ
ЛП Мартинюк, ЛЗ Вонс
NAUKI MEDYCZNE I NAUKI O ZDROWIU| МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–15