Підписатись
Іра Татомир / Iryna Tatomyr
Іра Татомир / Iryna Tatomyr
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в drohobych.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Artificial intelligence application in education: Financial implications and prospects
V Osetskyi, A Vitrenko, I Tatomyr, S Bilan, Y Hirnyk
Financial and credit activity problems of theory and practice 2 (33), 574-584, 2020
362020
Поступ системи мотивації праці: від матеріалізації до постматеріалістичних цінностей
ВЛ Осецький, ІЛ Татомир
Економічна теорія, 2011
222011
Особливості використання ендавменту та фандрейзингу в освітній практиці
ВЛ Осецький, ІЛ Татомир
Фінанси України, 86-100, 2016
122016
Роль масових відкритих онлайн-курсів у сучасному «освітньому ландшафті»
ВЛО І.Л. Татомир
Економіка України, 86 – 98, 2017
112017
Вплив демотиваційних факторів на формування поведінки працівника в умовах інформаційного суспільства
ІЛ Татомир
Економіка та держава, 37-39, 2008
102008
Conformity of higher Education with requirements of" digital natives"
B Viktor, O Valeriy, T Iryna
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2019
92019
Rol masovykh vidkrytykh onlain-kursiv u suchasnomu «osvitnomu landshafti»[The role of massive open online courses in the modern “educational landscape”]
VL Osetskyi, IL Tatomyr
Ukraine economy, 86-98, 2017
92017
Роль міжнародних інституцій у забезпеченні якості вищої освіти
ІЛ Татомир
Глобальні та національні проблеми економіки, 153-158, 2014
72014
Співпраця роботодавців та ВНЗ щодо розв’язання питань подальшого працевлаштування молоді
ТІЛ Гук Н.А.
Економічний форум, 1-7, 2013
52013
Вплив академічного капіталізму на спін-офф-активність дочірніх компаній
ІЛ Татомир
Фінанси України, 93-108, 2018
42018
Perspective directions of venture investing of education startups
IL Tatomyr
Finance of Ukraine 7, 43-55, 2017
42017
Система мотивації праці в умовах інформаційного суспільства
ІЛ Татомир
К.: КНУ, 2012
42012
Легалізація досягнень неформальної онлайн-освіти: досвід розвинутих держав у розробленні єдиного інноваційного паспорта навчання
ІЛ Татомир
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 29-33, 2017
32017
l.“marketynhovi ta zaokhochuvalni mekhanizmy pozytsionuvannia zakordonnykh VNZ “[marketing and promotional positioning mechanisms foreign universities]
I Tatomyr
Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, 88-124, 2015
32015
Populiaryzatsiia protsesiv internatsionalizatsii yak vyklyk systemi vyshchoi osvity derzhavy [Popularization of internationalisation processes as a challenge for the higher …
IL Tatomyr
Socio-Economic Research Bulletin: collection of scientific works, 86-91, 2014
32014
Франчайзинг–ефективний інструмент реалізації освітніх продуктів та послуг на внутрішніх і зовнішніх ринках
ІЛ Татомир
Науковий вісник НЛТУ України 24 (8), 272-277, 2014
32014
Популяризація процесів інтернаціоналізації як виклик системі вищої освіти держави
ІЛ Татомир
Вісник соціально-економічних досліджень, 86-91, 2014
32014
Профессионально-педагогическая готовность: современные теоретические основания: глава 1//Педагогика высшей профессиональной школы: коллективная научная монография/Александрова …
ЗА Каргина
СД Якушевой. Новосибирск: Изд-во «СибАК, 8-25, 2012
32012
Зміна та основні напрями парадигмальних зрушень у структурі економічно теорі ХХІ ст.[Електронний ресурс]
ВД Базилевич
Матеріали Міжнародно науково4практично конференці.–К.: Ки вський …, 2012
32012
Postup systemy motyvatsii pratsi: vid materializatsii do postmaterialistychnykh tsinnostei
VL Osetskyi, IL Tatomyr
Progress of work motivation: the materialization to post-materialistic …, 2011
32011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20