Подписаться
Олександра Москаленко; Oleksandra Moskalenko
Олександра Москаленко; Oleksandra Moskalenko
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия преступлений по горячим следам
АН Москаленко
552002
Випереджаючий економічний розвиток: теоретико-інституціональні засади і проблеми реалізації в Україні
ОМ Москаленко
Економіка України, 4-18, 2014
272014
Функціональний нирковий резерв: монографія
АІ Гоженко, АВ Кравчук, ОП Никитенко, ОМ Москаленко, ВМ Сірман
Одеса: Фенікс, 2015
262015
Теорія і модель випереджаючого економічного розвитку в системі суспільних стратегічних потреб: монографія
ОМ Москаленко
К.: КНЕУ 550, 2014
212014
Децентралiзацiя публiчної влади: досвiд європейських країн та перспективи України
О Бориславська, I Заверуха, Е Захарченко
212012
Випереджаючий економічний розвиток у системі стратегічних потреб світового суспільства
ОМ Москаленко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
162012
Соціально-економічні результати технологічного державно-приватного партнерства у світі та проблеми його використання в Україні
ОМ Москаленко
Економічна теорія 4, 15-25, 2011
142011
Технобумс
А Москаленко
Бизнес-журнал, 38-43, 2016
122016
Опережающее развитие и концептуальные основы экономической политики современного государства
O Moskalenko
Економічний часопис-ХХІ, 4-7, 2014
122014
Методологія дослідження теоретичної моделі випереджаючого економічного розвитку в сучасній політичній економії
ОМ Москаленко
ХНЕУ, 2013
122013
Сучасна політична економія і мейнстрим як методологічний інструментарій економічної політики випереджаючого економічного розвитку країни
ОМ Москаленко
Вісник, 19, 2012
122012
Sotsialno-ekonomichni rezultaty tekhnolohichnoho derzhavno-pryvatnoho partnerstva u sviti ta problemy yoho vykorystannia v Ukraini [Socio-economic results of technological …
OM Moskalenko
Ekonomichna teoriia-Economic Theory, 15, 2011
122011
Vyperedzhaiuchyi ekonomichnyi rozvytok: teoretyko-instytutsionalni zasady i problemy realizatsii v Ukraini [Leading Economic Development: Theoretical-Institutional Foundations …
OM Moskalenko
Ekonomika Ukrainy–Ukraine economy 8, 633, 2014
102014
Економічна політика держави як інструмент реалізації стратегічних цілей економічного розвитку
О Москаленко
Вісник Економіки, 46-56, 2012
102012
Impact of the COVID-19 pandemic on the industrial sector: Implications for economic policy
L Lebedeva, O Moskalenko
Baltic Journal of Economic Studies 7 (5), 114-122, 2021
92021
Соціальна орієнтація політики та можливості випереджального економічного розвитку в Україні
ОМ Москаленко
Економіка України, 82-91, 2015
92015
Сучасна політична економія як теоретична основа економічного розвитку суспільства: у 2 кн
ЮК Зайцев, ОМ Москаленко
Кн. І. Філософсько-методологічні засади архітектоніки предмета сучасної …, 2018
82018
Концепция и стратегия опережающего экономического развития в системе координат устойчивого развития
АН Москаленко
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика …, 2013
82013
Інноваційна модернізація українських експортоорієнтованих промислових підприємств
ОМ Москаленко, АА АМБАРЦУМЯН
Science, 21, 2011
82011
Вплив рішень Європейського суду з прав людини на розвиток податкової системи України
ПО Селезень
Форум права, 491-497, 2009
82009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20