Олексіч Жанна Анатоліївна
Олексіч Жанна Анатоліївна
асистент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ДВНЗ "УАБС НБУ"
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Концепція побудови цілісної системи державного аудиту
ЖА Жирна
ЗАСНОВНИК І ВИДАВЕЦЬ, 292, 2010
62010
Зарубіжний досвід проведення аудиту ефективності [Електронний ресурс]
ЖА Жирна
Режим доступу: http://dspace. uabs. edu. ua/bitstream/123456789/6417/1 …, 0
5
Актуальні проблеми запровадження державного аудиту в Україні
ЮБ Слободяник, ЖА Жирна
Інститут регіональних досліджень НАН України, 2008
32008
Механізм визначення інтегрального ефекту від реалізації державних цільових програм і проектів
ДВ Олексіч, ЖА Олексіч
Економічний аналіз, 118-126, 2013
22013
Становлення системи державного аудиту в Україні
ЖА Жирна
Видавництво УжНУ «Говерла», 2010
22010
Науково-методичні засади організації системи державного аудиту ефективності в Україні
ЖА Олексіч, ЖА Олексич
12013
Удосконалення методики аудиту ефективності державних програм і проектів
ЖА Жирна, ЖА Жирная
Видавець «Сочінський», 2011
12011
Зарубіжний досвід проведення аудиту ефективності
ЖА Жирна
Черкаський державний технологічний університет, 2010
12010
Порівняльний аналіз організації діяльності вищих органів фінансового контролю зарубіжних країн та України
ЖА Жирна
Financial and credit activity: problems of theory and practice 1 (8), 2010
12010
System approach to state efficiency audit arrangement
AS Yaroshenko, ZA Oleksich
Актуальні проблеми економіки, 393-400, 2015
2015
Системний підхід до організації державного аудиту ефективності
АС Ярошенко, ЖА Олексіч, ЖА Олексич
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2015
2015
The net effect of the final projects involving the use of national resources
ZA Oleksich
«East West» Association for Advanced Studies and Higher Education, 2015
2015
Evolution and challenges of understanding the essence of the innovation in the determination of ukrainian economic competitvness
DV Oleksich, ZA Oleksich
East West, 2015
2015
The problem of formation of public audit in Ukraine
O Dmitry, O Zhanna
ACTUAL PROBLEMS OF MODERN ECONOMY DEVELOPMENT, 56, 2015
2015
Systematic approach to organization of state efficiency audit
ZA Oleksich
Національна академія управління, 2015
2015
Principles of assessing the level of independence of the supreme body of external financial control
D Oleksich, Z Oleksich
SOCIO-ECONOMIC ASPECTSOF ECONOMICS AND MANAGEMENT, 99-103, 2015
2015
Аналіз світового досвіду побудови ефективної системи державного фінансового контролю
ЖА Олексіч, ЖА Олексич
София, 2014
2014
Clarification of the principles of state financial control
DV Oleksich, ZA Oleksich
WIRTSCHAFT UND MANAGEMENT: PROBLEME DER WISSENSCHAFT UND PRAXIS, 111-117, 2014
2014
Розробка інтегрального показника ефективності використання державних фінансових ресурсів в системі державного аудиту ефективності
ЖА Олексіч, ЖА Олексич
Візаві, 2014
2014
Уточнення фундаментальних положень контролю державних фіннансів
ЖА Олексіч
Ефективна економіка, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20