Подписаться
Александр Рудченко / Олександр Рудченко / OY Rudchenko
Александр Рудченко / Олександр Рудченко / OY Rudchenko
ДВНЗ "Київський економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні підходи до регулювання процесу відтворення основних фондів
ТМФ О.Ю. Омельянчик Н.І.
Економіка України, 52-58, 1997
24*1997
Актуальні питання відтворення основних фондів та активізації інвестиційної діяльності в економіці України
ОЮ Рудченко, НІ Омельянчик, ВГ Федоренко
Інвестиції: практика та досвід, 2003
172003
Підвищення ефективності використання трудового потенціалу на підприємствах різних форм власності в умовах роздержавлення
О Рудченко, О Пономарьова
Україна: аспекти праці, 2003
16*2003
Управління державним сектором: проблеми та перспективи
ОЮ Рудченко, АЮ Рудченко, ММ Шкільняк, ММ Шкильняк
ТНТУ, АСУ, 2011
152011
Національна інноваційна система: зарубіжний досвід, стан в Україні: аналітичні матеріали до Парламентських слухань
ВМ Геєць, ЛІ Федулова, ЮМ Бажал, ОЮ Рудченко
ІЕП НАН України, 2007
112007
Управління державним сектором: проблеми та перспективи [Електронний ресурс]
О Рудченко
Соціально-економічні проблеми і держава.—2011.—Вип 2 (5), 0
10
Феномен стратегічно важливих підприємств в Україні
ІГ Манцуров, ОЮ Рудченко, ВВ Новиков
Україна : аспекти праці, 44-51, 2017
72017
Механізм державного регулювання розвитку транспортної інфраструктури мегаполісів
ОМ Поліщук, ОЮ Рудченко
Університетські наукові записки, 93-100, 2017
7*2017
Удосконалення формування та реалізації дивідендної політики у державному секторі
О Рудченко, В Павленко
Формування ринкових відносин в Україні, 6-9, 2014
7*2014
Интенсификация воспроизводства основных фондов
Ковалев А.Ф. , Рудченко А.Ю. , Северин А.М., Бричко А.С.
Техніка, 1987
6*1987
Інституційне забезпечення державного регулювання стратегічно важливих підприємств для економіки та безпеки держави
АЛ Баланда, ОЮ Рудченко, ВП Павленко
Формування ринкових відносин в Україні, 18-22, 2016
52016
Формування власного капіталу як складова розвитку малого підприємництва
ОЮ Рудченко, СО Клименко
Фінанси України, 2008
52008
Вдосконалення управління об’єктами державної власності в Україні
ОЮ Рудченко, ОС Ємельянов
Формування ринкових відносин в Україні, 150-152, 2010
4*2010
Актуальні питання регулювання відтворення основних фондів і вдосконалення амортизаційної політики
ВЯ Шевчук, ОЮ Рудченко
Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні, 1999
41999
Регулювання відтворення і реформування виробничого апарату
О Рудченко
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня д.е.н., спец 08.02.03., 36, 1998
41998
Регулювання відтворення і реформування виробничого апарату
ОЮ Рудченко
НДЕІ Міністерства економіки, 1998
41998
Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців журналістики
ОО Наливайко, ОЮ Манченко, ОЮ Рудченко
Наукові записки кафедри педагогіки, 201-212, 2019
32019
Механізм управління державним корпоративним сектором
ОЮ Рудченко, НЮ Романовська, ВВ Новиков
Формування ринкових відносин в Україні, 3-9, 2016
32016
Управління суб’єктами господарювання державного сектору
О Рудченко, І Космідайло
Умань: Видавець «Сочінський», 2012
3*2012
Регулювання приватизації стратегічно важливих підприємств в промисловості України
ОЮ Рудченко, ОІ Розенфельд
Формування ринкових відносин в Україні, 144-146, 2010
3*2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20