Подписаться
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал
Україна, СумДПУ імені А.С. Макаренка
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Компетенція та компетентність: порівняльний аналіз понять
МС Головань
Сумський державний університет ім. АС Макаренка, 2011
1962011
Визначення структури математичної компетентності учнів старшого шкільного віку
ІМ Зіненко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2009
862009
Model of professional teachers competences formation: European dimension
O Ogienko, A Rolyak
Proceedings TEPE 3rd Annual Conference. Teacher Education Policy in Europe …, 2009
632009
Віртуальні лабораторії як інструмент навчальної та наукової діяльності
ОВ Семеніхіна, ВГ Шамоня
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
432011
Поняття «валеопедагогіка» та «педагогічна валеологія» у психолого-педагогічній літературі
МС Гончаренко, СЄ Лупаренко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2010
422010
Формування готовності до інноваційної діяльності як важлива складова професійної підготовки майбутнього вчителя
ОІ Огієнко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 154-162, 2013
412013
Формування професійно-творчих умінь студентів медичних коледжів у навчальній діяльності: теорія, технології, результати
ОБ Кривонос
СумДПУ імені АС Макаренка, 2008
302008
Teaching English for specific purposes to adult learners at university: methods that work
I Lytovchenko, O Ogienko, A Sbruieva, H Sotska
Advanced education, 69-75, 2018
292018
Facilitation in the context of pedagogical activities
O Ogienko
Advanced education, 85-89, 2016
282016
Формування предметної компетентності в учнів профільних класів на уроках біології
СЕ Генкал
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 127-135, 2013
272013
Методологічна функція законів та закономірностей розвитку педагогічної науки в історико-педагогічних дослідженнях
ЄМ Хриков
272005
Інтернаціоналізація університетської освіти: досвід німецькомовних країн
ВМ Солощенко
Суми: Мрія, 2012
24*2012
Взаємозв'язане навчання видів мовленнєвої діяльності учнів основної школи в процесі підготовки та створення текстів
ВІ Статівка
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
242006
До питання формування економічної компетентності учнів
ГІ Ковтун, ОВ Мартиненко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 135-144, 2013
232013
Педагогічні умови формування професійно комунікативної компетентності студентів-іноземців у ВНЗ
ЕС Емре
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 321-325, 2015
222015
Формування соціокультурної компетентності іноземних студентів-нефілологів засобами дистанційного навчання
ІМ Кушнір
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 372-379, 2014
222014
Відкрита освіта як глобальна освітня система: стан та розвиток
ОЮ Коржилова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 48-54, 2014
222014
Methods that work: best practices of adult educators in the USA
O Chugai, O Terenko, O Ogienko
Advanced education, 72-77, 2017
212017
Розвиток емоційно-вольової саморегуляції студентів в умовах вищого навчального закладу
НФ Шевченко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2010
212010
Застосування мобільного математичного середовища SAGE у процесі навчання вищої математики студентів економічних ВНЗ/Словак КІ
КІ Словак
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал …, 2010
212010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20