Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал
Україна, СумДПУ імені А.С. Макаренка
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.sumy.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Компетенція та компетентність: порівняльний аналіз понять
МС Головань
Сумський державний університет ім. АС Макаренка, 2011
412011
Визначення структури математичної компетентності учнів старшого шкільного віку
ІМ Зіненко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології 2, 165-174, 2009
262009
Здоров’язбережувальна компетентність учителя з основ здоров’я та шляхи її розвитку
ВМ Успенська
Вісник післядипломної освіти, 140-149, 2010
252010
Формування професійно-творчих умінь студентів медичних коледжів у навчальній діяльності
ОБ Кривонос
ОБ Кривонос, 2008
242008
Застосування мобільного математичного середовища SAGE у процесі навчання вищої математики студентів економічних ВНЗ
КІ Словак
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології 2 (4), 345-354, 2010
222010
Методологічна функція законів та закономірностей розвитку педагогічної науки в історико-педагогічних дослідженнях
ЄМ Хриков
202005
Творчість і професійно-творчі уміння спеціаліста
ОБ Кривонос
Педагогічні науки. збірник наукових праць. суми: СумДПУ, 285-293, 2002
152002
Формування соціокультурної компетентності іноземних студентів-нефілологів засобами дистанційного навчання
ІМ Кушнір
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 372-379, 2014
132014
Поняття «валеопедагогіка» та «педагогічна валеологія» у психолого-педагогічній літературі
МС Гончаренко, СЄ Лупаренко
Редакційна колегія, 30, 2010
132010
Взаємозв'язане навчання видів мовленнєвої діяльності учнів основної школи в процесі підготовки та створення текстів
ВІ Статівка
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
132006
Педагогічні умови формування професійно комунікативної компетентності студентів-іноземців у ВНЗ
ЕС Емре
122015
Формування готовності до інноваційної діяльності як важлива складова професійної підготовки майбутнього вчителя
ОІ Огієнко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології 7 (33), 154-162, 2013
122013
Інтернаціоналізація університетської освіти в німецькомовних країнах (кінець ХХ–початок ХХІ століття)
ВМ Cолощенко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
12*2011
Організація розподілених обчислень засобами ММС Sage
СО Семеріков, СВ Шокалюк
102010
Неперервна педагогічна освіта у США: сучасний стан і перспективи розвитку
ОЮ Коваленко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2010
102010
Формування предметної компетентності в учнів профільних класів на уроках біології
СЕ Генкал
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 127-135, 2013
92013
Пошук шляхів підвищення рівня здоров'я студентів: теоретичний аспект
ТО Лоза
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
92012
Формування культури здоров’я населення як нагальна потреба сучасності
ОІ Міхеєнко
Редакційна колегія, 82, 2010
92010
Один із аспектів формування готовності майбутнього вчителя математики до створення творчого середовища
ОС Чашечникова, ЄА Колесник
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 391-401, 2014
82014
Підвищення готовності вчителів загальноосвітньої школи до застосування здоров’язбережувальних технологій
НА Беседа
Редакційна колегія, 363, 2010
82010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20