Подписаться
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал
Україна, СумДПУ імені А.С. Макаренка
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Компетенція та компетентність: порівняльний аналіз понять
МС Головань
Сумський державний університет ім. АС Макаренка, 2011
1402011
Model of professional teachers competences formation: European dimension
O Ogienko, A Rolyak
Proceedings TEPE 3rd Annual Conference. Teacher Education Policy in Europe …, 2009
582009
Визначення структури математичної компетентності учнів старшого шкільного віку
ІМ Зіненко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2009
552009
Формування професійно-творчих умінь студентів медичних коледжів у навчальній діяльності
ОБ Кривонос
ГС Сковороди. Харків, 2008
302008
Формування готовності до інноваційної діяльності як важлива складова професійної підготовки майбутнього вчителя
ОІ Огієнко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 154-162, 2013
292013
Віртуальні лабораторії як інструмент навчальної та наукової діяльності
ОВ Семеніхіна, ВГ Шамоня
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
292011
Поняття «валеопедагогіка» та «педагогічна валеологія» у психолого-педагогічній літературі
МС Гончаренко, СЄ Лупаренко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2010
292010
Методологічна функція законів та закономірностей розвитку педагогічної науки в історико-педагогічних дослідженнях
ЄМ Хриков
252005
Facilitation in the context of pedagogical activities
O Ogienko
Advanced education, 85-89, 2016
212016
Формування соціокультурної компетентності іноземних студентів-нефілологів засобами дистанційного навчання
ІМ Кушнір
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 372-379, 2014
212014
Застосування мобільного математичного середовища SAGE у процесі навчання вищої математики студентів економічних ВНЗ/Словак КІ
КІ Словак
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал …, 2010
212010
Творчість і професійно-творчі уміння спеціаліста
ОБ Кривонос
Педагогічні науки. збірник наукових праць. суми: СумДПУ, 285-293, 2002
212002
Педагогічні умови формування професійно комунікативної компетентності студентів-іноземців у ВНЗ
ЕС Емре
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 321-325, 2015
202015
Взаємозв'язане навчання видів мовленнєвої діяльності учнів основної школи в процесі підготовки та створення текстів
ВІ Статівка
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
202006
Methods that work: best practices of adult educators in the USA
O Chugai, O Terenko, O Ogienko
Advanced education, 72-77, 2017
182017
Відкрита освіта як глобальна освітня система: стан та розвиток
ОЮ Коржилова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 48-54, 2014
182014
Формування предметної компетентності в учнів профільних класів на уроках біології
СЕ Генкал
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 127-135, 2013
182013
Teaching English for specific purposes to adult learners at university: methods that work
I Lytovchenko, O Ogienko, A Sbruieva, H Sotska
Advanced education, 69-75, 2018
172018
До питання формування економічної компетентності учнів
ГІ Ковтун, ОВ Мартиненко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 135-144, 2013
172013
Інтернаціоналізація університетської освіти: досвід німецькомовних країн
ВМ Солощенко
Суми: Мрія, 2012
17*2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20