Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал
Україна, СумДПУ імені А.С. Макаренка
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Компетенція та компетентність: порівняльний аналіз понять
МС Головань
Сумський державний університет ім. АС Макаренка, 2011
372011
Здоров’язбережувальна компетентність учителя з основ здоров’я та шляхи її розвитку
ВМ Успенська
Вісник післядипломної освіти, 140-149, 2010
252010
Визначення структури математичної компетентності учнів старшого шкільного віку
ІМ Зіненко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології 2, 165-174, 2009
242009
Формування професійно-творчих умінь студентів медичних коледжів у навчальній діяльності
ОБ Кривонос
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 09 «Теорія навчання»/ОБ Кривонос …, 2008
242008
Застосування мобільного математичного середовища SAGE у процесі навчання вищої математики студентів економічних ВНЗ
КІ Словак
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології 2 (4), 345-354, 2010
222010
Методологічна функція законів та закономірностей розвитку педагогічної науки в історико-педагогічних дослідженнях
ЄМ Хриков
192005
Творчість і професійно-творчі уміння спеціаліста
ОБ Кривонос
Педагогічні науки. збірник наукових праць. суми: СумДПУ, 285-293, 2002
152002
Формування готовності до інноваційної діяльності як важлива складова професійної підготовки майбутнього вчителя
ОІ Огієнко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології 7 (33), 154-162, 2013
132013
Поняття «валеопедагогіка» та «педагогічна валеологія» у психолого-педагогічній літературі
МС Гончаренко, СЄ Лупаренко
Редакційна колегія, 30, 2010
132010
Педагогічні умови формування професійно комунікативної компетентності студентів-іноземців у ВНЗ
ЕС Емре
122015
Формування соціокультурної компетентності іноземних студентів-нефілологів засобами дистанційного навчання
ІМ Кушнір
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 372-379, 2014
122014
Взаємозв'язане навчання видів мовленнєвої діяльності учнів основної школи в процесі підготовки та створення текстів
ВІ Статівка
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
122006
Інтернаціоналізація університетської освіти в німецькомовних країнах (кінець ХХ–початок ХХІ століття)
ВМ Cолощенко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
11*2011
Неперервна педагогічна освіта у США: сучасний стан і перспективи розвитку
ОЮ Коваленко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2010
102010
Формування культури здоров’я населення як нагальна потреба сучасності
ОІ Міхеєнко
Редакційна колегія, 82, 2010
92010
Один із аспектів формування готовності майбутнього вчителя математики до створення творчого середовища
ОС Чашечникова, ЄА Колесник
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 391-401, 2014
82014
Пошук шляхів підвищення рівня здоров'я студентів: теоретичний аспект
ТО Лоза
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
82012
Організація розподілених обчислень засобами ММС Sage
СО Семеріков, СВ Шокалюк
82010
Формування енергоекологічної компетентності у фахівців технічного спрямування
АЛ Хрипунова
Педагогічні науки: зб. наук. пр.–Суми, 324-329, 2007
82007
Хмаро орієнтована система управління навчанням Canvas
ОВ Коротун
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології 1 (55), 230-239, 2016
72016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20