Tetiana Kodlubovska
Tetiana Kodlubovska
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate, The Department of Pedagogics Psychology Medical and
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmapo.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особенности проявления признаков эмоционального выгорания у врачей
КТ Борисівна
Научный журнал «Вопросы психологии», 75-80, 2014
24*2014
Влияние природных запахов на состояние тревожности человека..
КТ Бориисівна
Вісник Харківського державного університету, 56-58, 1999
2*1999
Експрес регуляція функціональних станів правоохоронців після стресу
КТ Борисівна
Вісник національного університету оборони України, 44-52, 2019
1*2019
Психофізіологічна регуляція функціональних станів фахівців, що працюють в екстремальних умовах для впровадження стандартів здорового способу життя
КТ Борисівна
ХVIII Міжнародна наукова конференція "Нові чинники формування особистості …, 2018
2018
Механизмы психофизиологических методов регуляции функциональных состояний у сотрудников полиции
КТ Борисівна
Міжнародний наукометричний електронний журнал "Психологічний часопис", 2018
2018
Психофізіологічна регуляція функціональних станів майбутніх правоохоронців
КТ Борисівна
International scientific-practical conference “Personality, Family and …, 2017
2017
Психофізіологічна регуляція функціональних станів правоохоронців
КТ Борисівна
European Conference on Education and Applied psychology. 15-th …, 2017
2017
Анализ особенностей проявления признаков профессионального выгорания у сотрудников правоохранительных органов
КТ Борисівна
Наукометричний фаховий журнал «Технології розвитку інтелекту» 2 (№ 5 (16)), 2017
2017
Метод антистресової дихальної фітоаромарегуляції у психологічній практиці
КТ Борисівна
Науково-метричний журнал «Молодий вчений», 221-226, 2016
2016
Використання психофізіологічних технологій для нормалізації функціональних станів співробітників ОВС після дій в екстремальних умовах
КТ Борисівна
Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній …, 2016
2016
Ароматерапия в психо-логической практике при неврозных состояниях в детском и юношеском возрасте
КТ Борисівна
Научно-практический журнал «Здоровье-сберегающее образование», 121-125, 2013
2013
Психологічна допомога і реабілітація у кризовий період життя людей
КТ Борисівна
IV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології …, 2012
2012
Визначення особливостей психологічних станів працівників ОВС для створення ефективних методів їх самовідновлення
КТ Борисівна
Юридична психо-логія та педагогіка, 115-123, 2012
2012
Особливості індивідуально-особистісних підходів при діагностиці і аналізі психологічних ресурсів працівників ОВС для їх збереження та профілактики професійної деформації
КТ Борисівна
Актуальні проблеми психології. Еколгічна психоло-гія. 7 (вип. 28), 133-141, 2012
2012
Психолого-реабілітацій- ні аспекти допомоги людям екстремальних професій при кризових станах
КТ Борисівна
Медична психоло-гія. Актуальні проблеми психології. 10 (вип. 22), 237-245, 2012
2012
Аналіз наслідків стресу у співробітників ОВС для розробки та впроваджен-ня індивідуальних програм з психологічної реабілітації та профілак-тики професійної деформації
КТ Борисівна
Проблеми сучасної психології, 174-183, 2012
2012
Теоретичні аспекти психологічної реабіліта-ції працівників ОВС у сучасних умовах життє- діяльності
КТ Борисівна
Юридична психологія та педагогіка, 117-125, 2012
2012
Психологічна допомога і реабілітація у кризовий період життя людей
ТБ Кодлубовська
Проблеми сучасної психології 18, 2012
2012
Нейтралізація стресу у попередженні конфліктів у майбутніх працівників ОВС
КТ Борисівна
Юридична психо-логія та педагогіка, 134-142, 2011
2011
Особливості психо-профілактичної роботи в системі органів внутрішніх справ (ОВС)
КТ Борисівна
Юридична психологія та педагогіка, 124-132, 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20