Підписатись
Богдан Пташник, Bohdan Ptashnyk
Богдан Пташник, Bohdan Ptashnyk
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача
Підтверджена електронна адреса в iapmm.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Некорректные граничные задачи для дифференциальных уравнений с частными производными
БИ Пташник
Наукова думка, 1984
2281984
Нелокальні крайові задачі для рівнянь із частинними похідними
БЙ Пташник, ВС Ільків, ІЯ Кміть, ВМ Поліщук
Київ: Наук. думка, 2002
1082002
Аналог многоточечной задачи для гиперболического уравнения с постоянными коэффициентами
ВИ Берник, БИ Пташник, БО Салыга
Дифференциальные уравнения 13 (4), 637-645, 1977
281977
Задачі з нелокальними умовами для рівнянь із частинними похідними. Метричний підхід до проблеми малих знаменників
VS Il'kiv, BI Ptashnik
Ukrains’ kyi Matematychnyi Zhurnal 58 (12), 1624–1650-1624–1650, 2006
162006
Краевая задача для гиперболических уравнений в классе функций, почти периодических по пространственным переменным
БИ Пташник, ПИ Штабалюк
Дифференциальные уравнения 22 (4), 669-678, 1986
151986
Багатоточкова задача для неiзотропних диференцiальних рiвнянь iз частинними похiдними зi сталими коефiцiєнтами
БЙ Пташник, ММ Симотюк
Укр. мат. журн.–2003.–55 2, 241-254, 2003
132003
Багатоточкова задача для рівнянь із частинними похідними, не розв'язних відносно старшої похідної за часом
ІС Клюс, БЙ Пташник
Український математичний журнал, 1999
131999
Задача типу Діріхле для систем рівнянь із частинними похідними, не розв'язаних відносно старшої похідної за часом
НІ Білусяк, ЛІ Комарницька, БЙ Пташник
Український математичний журнал, 2002
112002
Некорректная нелокальная двухточечная задача для систем уравнений с частными производными
ВС Илькив, БИ Пташник
Сибирский математический журнал 46 (1), 119-129, 2005
92005
Задача з нелокальними умовами для слабконелінійних гіперболічних рівнянь
ТП Гой, БЙ Пташник
Український математичний журнал, 1997
91997
Крайові задачі для гіперболічних рівнянь зі сталими коефіцієнтами
ІО Бобик, БЙ Пташник
Український математичний журнал, 1994
91994
Задача типу Валле-Пуссена для гiперболiчних рiвнянь iз сталими коефiцiєнтами
БЙ Пташник
ДАН УРСР 10, 1254-1257, 1966
91966
Задача Діріхле–Неймана у смузі для гіперболічних рівнянь зі сталими коефіцієнтами
БЙ Пташник, СМ Репетило
Математичні методи та фізико-механічні поля, 15-28, 2013
82013
Задача с нелокальными краевыми условиями для систем дифференциальных уравнений в частных производных с постоянными коэффициентами
ВС Илькив, БИ Пташник
Дифференциальные уравнения 20 (6), 1012-1023, 1984
81984
Задача Діріхле-Неймана для лінійного гіперболічного рівняння високого порядку зі сталими коефіцієнтами у смузі
ЗМ Нитребич, БЙ Пташник, СМ Репетило
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика і інформатика …, 2014
72014
Нелокальна крайова задача для параболічних рівнянь зі змінними коефіцієнтами
ПМ Задорожна, БЙ Пташник
Український математичний журнал, 1995
61995
Нелокальная многоточечная задача для псевдодифференциальных операторов с аналитическими символами
ВС Илькив, ВН Полищук, БИ Пташник, БО Салыга
Український математичний журнал, 1986
61986
О п ериодической краевой задаче для системы гип ербо лических уравнени й с постоя нными коэффи цие нтамн.-У кр. мат. журн., 1978, 30
ВН Полищук, БИ Пташник
Укр. мат. журн.–1978.–30, 326-333, 1978
61978
Задача з інтегральними умовами за часом для рівнянь, гіперболічних за Гордінгом
АМ Кузь, БЙ Пташник
Український математичний журнал, 2013
52013
Крайова задача з мішаними умовами для лінійного гіперболічного рівняння високого порядку зі змінними коефіцієнтами
БЙ Пташник, СМ Репетило
Доповіді НАН України, 2010
52010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20