Подписаться
Темченко Лілія Василівна
Темченко Лілія Василівна
ДНУ ім. О.Гончара, систем і засобів масової комунікації, Oles Honchar Dnipro National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене dnu.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Український неокласицизм 20-х рр. ХХ ст.: генезис, естетика, поетика
Л Темченко
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за …, 1997
141997
Особливості сучасного подорожнього нарису в суспільно-політичних тижневиках
Л Темченко
Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика, 299-304, 2015
62015
Український неокласицизм 20-х рр
ЛВ Темченко
ХХ століття: генезис, естетика, поетика: Дис... канд. філол. наук 10 (01), 1997
31997
Український неокласицизм 20-х pp. XX ст.: генезис, естетика, поетика
ЛВ Темченко
–Дніпропетровськ, 1997.–21с, 0
3
Змістовні та формотворчі особливості європейської політичної карикатури
ЛВ Темченко
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікації 25 …, 2017
2*2017
Урбаністичні медіапрактики: європейський та український досвід
ЛВ Темченко
AND COMMUNICATIVE TECHNOLOGIES, 80, 2020
12020
Засоби медіатизації артактивізму
ВМ Тимонова, ЛВ Темченко
Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. Вип 13, 118-122, 0
1
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНОГО СКЛАДНИКА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ
ЛВ Темченко, ОА Доніченко
The 3 rd International scientific and practical conference “Modern research …, 2023
2023
Телеграм як середовище просування російських дезінформаційних наративів: канали, методи, фрейми
M Butyrina, L Тemchenko
Communications and Communicative Technologies, 71-79, 2023
2023
Новітні дидактичні засоби в медіаосвіті (на прикладі мультимедійного лонгріду)
M Butyrina, L Тemchenko
Communications and Communicative Technologies, 26-35, 2022
2022
Дискусійні аспекти міждисциплінарної взаємодії журналістики та усної історії.
ТЛ Гудошник О
Синопсис:текст, контекст, медіа, С.95-103, 2022
2022
Медійний складник сучасної літературної критики
ІБ Лілія Темченко
Вісник національного університету «Львівська Політехніка». Серія …, 2022
2022
Пост-Чорнобиль: шляхи медіатизації та травматизації.
ТЛ Бутиріна М.
Медіасфера: локальне та глобальне. Колективна монографія, С. 6–20., 2021
2021
"Старі – нові" урбаноніми в комунікативному просторі Дніпра: до проблеми рецепції.
БІС Темченко Л. В.
Держава і регіони. Серія : Соціальні комунікації., С.139-147, 2021
2021
Світоглядна публіцистика: від збірки «Нерви ланцюга» (2003) до Zbruc-есеїстики.  
БІС Темченко Л.В.
Держава і регіони. Серія : Соціальні комунікації., С.63-70, 2021
2021
Особливості творення культурного медіаконтенту міста (на прикладі програми «Культурна столиця»)
ЛВ Темченко, ЮС Гаркавенко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2020
2020
Урбаністичні медіапрактики: український досвід С. 85-98. 
Т Л.
Актуальні тренди сучасного комунікативного простору : колективна монографія …, 2020
2020
Urban media practices: European and Ukrainian experience.
T L.
Communication s and Communicatve Technologies., С.80-87, 2020
2020
Інавгураційна промова як жанр політичного наратива: комунікаційні особливості
КІ Новосьолова, ЛВ Темченко
Масова комунікація у глобальному та національному вимірах.–Дніпро, 85, 2018
2018
Термінологічний аналіз еристичного дискурсу
ВЄ Богомаз, ЛВ Темченко
Масова комунікація у глобальному та національному вимірах.–Дніпро: ДНУ імені …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20