Ірина Петренко, Iryna Petrenko, Ирина Петренко
Ірина Петренко, Iryna Petrenko, Ирина Петренко
Poltava University of Economics and Trade
Підтверджена електронна адреса в uccu.org.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Церковнопарафіяльні школи Лівобережної України в системі освітньої урядової політики царської Росії (1884-1917 рр.)
ІМ Петренко
К, 2005
152005
Шлюбно-сімейні відносини українців у другій половині XVIII ст./Петренко Ірина Миколаївна
І Петренко
Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009.–119 с, 2009
92009
Навчально-виховний процес у сільських церковнопарафіяльних школах Лівобережної України наприкінці ХІХ–на початку ХХ ст.
ІМ Петренко
Український селянин: Зб. наук. пр./За ред. СВ Кульчицького, АГ Морозова …, 2003
52003
Згода як умова укладання шлюбу в контексті шлюбно-сімейних відносин мирян Російської православної церкви (XVIII ст.)
ІМ Петренко
Український історичний журнал, 51-68, 2010
42010
Шлюбно-сімейні відносини в повсякденному житті мирян Російської держави ХVІІІ ст: монографія
ІМ Петренко
RVV PUET, 2010
42010
Мова як складова національної культури
С Каленюк
Українознавчий альманах, 87-90, 2012
32012
Шкодочинність проблемних видів бур’янів у посівах буряків цукрових Правобережного Лісостепу України
СП Танчик, ІМ Петренко
Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, 100-104, 2014
22014
Єлизавета Милорадович (1832–1890) в українському суспільно-політичному русі: монографія
ІМ Петренко
Полтава: ПУЕТ, 2013
22013
Шлюбно-сімейні відносини в православній повсякденній культурі Росії XVIII ст.
ІМ Петренко
22011
Визнання шлюбу недійсним і приводи для розлучення подружжя серед українського населення Російської імперії XVIII ст.(до історіографії проблеми)
ІМ Петренко
Наука. Релігія. Суспільство, 2009
22009
Теоретичні основи комплексного аналізу тунельних конструкцій
ОЛ Тютькін, АЛ Тютькин
Видавництво НГУ, 2016
12016
Історик Наталія Мірза-Авакянц (1888–1940?): життя і наукова
ІМ Петренко
Полтава: ПУЕТ, 2014
12014
Роль земств у розвитку церковнопарафіяльної освіти в українських лівобережних губерніях Російської імперії наприкінці ХІХ–на початку ХХ ст.
ІМ Петренко
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2014
12014
Регулювання православною церквою шлюбно-сімейних відносин (на прикладі південної України останньої чверті ХVIII ст.)
РА Калюжний, ПІМ Шевченко АЄ
Проблеми правочинства та правоохоронної діяльності: зб. наук. праць.–Донецьк …, 2011
12011
Суспільне становище української православної жінки у Гетьманщині в другій половині XVII-XVIII ст.
ІМ Петренко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2008
12008
Шлюбний вік українського сільського населення у законодавстві Російської імперії XVIII ст.
ІМ Петренко
Український селянин, 2008
12008
РОЛЬ СЕЛЯНСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ФУНКЦІОНУВАННІ ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНИХ ШКІЛ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ–НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.(НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ ЛІВОБЕРЕЖНИХ …
ІМ Петренко
Ukrainian Peasant, 2019
2019
Месник з Теплянського лісу
І Петренко
Краєзнавство, 240-240, 2018
2018
Історик Віра Жук (1928-2008): життя, віддане науці.
ІМ Петренко
– Київ: МІЛЕНІУМ, 2017. – 516 с. 1, 516 c., 2017
2017
Особливості формування витрат виробництва та собівартості готової продукції лісового господарства
ІМ Петренко, ИН Петренко
Житомирський національний агроекологічний університет; Рута, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20