Follow
Ірина Петренко, Iryna Petrenko, Ирина Петренко
Ірина Петренко, Iryna Petrenko, Ирина Петренко
Poltava University of Economics and Trade
Verified email at uccu.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Церковнопарафіяльні школи Лівобережної України в системі освітньої урядової політики Царської Росії (1884-1917 рр.)
ІМ Петренко
332005
Шлюбно-сімейні відносини українців у другій половині ХVІІІст.: монографія
ІМ Петренко
Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009
102009
Єлизавета Милорадович (1832–1890) в українському суспільно-політичному русі: монографія
ІМ Петренко
ПУЕТ, 2013
72013
Шлюбно-сімейні відносини в повсякденному житті мирян Російської держави ХVІІІ ст: монографія
ІМ Петренко
RVV PUET, 2010
72010
Шлюбно-сімейні відносини в православній повсякденній культурі Росії XVIII ст.
ІМ Петренко
62011
Згода як умова укладання шлюбу в контексті шлюбно-сімейних відносин мирян Російської православної церкви (XVIII ст.)
ІМ Петренко
Український історичний журнал, 51-68, 2010
62010
Визнання шлюбу недійсним і приводи для розлучення подружжя серед українського населення Російської імперії XVIII ст.(до історіографії проблеми)
ІМ Петренко
Наука. Релігія. Суспільство, 2009
62009
Навчально-виховний процес у сільських церковнопарафіяльних школах Лівобережної України наприкінці ХІХ–на початку ХХ ст.
ІМ Петренко
Український селянин: Зб. наук. пр./За ред. СВ Кульчицького, АГ Морозова…, 2003
52003
Історик Наталія Мірза-Авакянц (1888–1940?): життя і наукова
ІМ Петренко
ПУЕТ, 2014
32014
Шкільні програми для церковнопарафіяльних шкіл Російської імперії другої половини ХІХ–початку ХХ ст.
ІМ Петренко
Львів, 2017
22017
Роль земств у розвитку церковнопарафіяльної освіти в українських лівобережних губерніях Російської імперії наприкінці ХІХ–на початку ХХ ст.
IM Petrenko
Zaporizhzhia Historical Review 1 (39), 37-41, 2014
22014
Шкільний музей українсько-болгарської дружби в селі Мала Перещепина Новосанжарського району Полтавської області: історія створення і функціонування
І Петренко
Краєзнавство, 2013
22013
Віра Жук–корифей вітчизняного освітянського краєзнавства
І Петренко
Краєзнавство, 2011
22011
Шлюбно-сімейні відносини православного населення гетьманщини у ІІ половині XVIII ст.(на основі документів фонду Пирятинського духовного правління державного архіву Полтавської…
ІМ Петренко
Наука. Релігія. Суспільство, 2008
22008
ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА І ШЛЮБНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ У XVIII ст.
ІМ Петренко
Zaporizhzhia Historical Review 1 (21), 26-31, 2007
22007
доктор історичних наук, професор, професор кафедри педагогіки та суспільних наук
ІМ Петренко
ВНЗ Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі, 0
2
Церковні школи Полтавської єпархії (губернії)(кінець XVIII—початок ХХ ст.).–Біла Церква: Видавець Пшонківський ОВ, 2020.–692 с.
ВМ Перерва, ВС Перерва, ІМ Петренко, ІМ Петренко
12020
Значення вивчення латинської мови для становлення фахівця у медичній галузі
І Петренко, О Самойленко
Збірник наукових праць ДонНАБА, 42-44, 2017
12017
Політика Російської імперії щодо шлюбно-сімейних відносин українців у XVIII столітті
ІМ Петренко
Історична пам'ять, 37-48, 2015
12015
Віра Жук–відомий вітчизняний історик-архівіст
І Петренко
Студії з архівної справи та документознавства, 180-184, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20