Ірина Петренко, Iryna Petrenko, Ирина Петренко
Ірина Петренко, Iryna Petrenko, Ирина Петренко
Poltava University of Economics and Trade
Verified email at uccu.org.ua - Homepage
TitleCited byYear
Церковнопарафіяльні школи Лівобережної України в системі освітньої урядової політики царської Росії (1884-1917 рр.)
ІМ Петренко
К, 2005
152005
Шлюбно-сімейні відносини українців у другій половині ХVІІІст.: монографія
ІМ Петренко
Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009
92009
Згода як умова укладання шлюбу в контексті шлюбно-сімейних відносин мирян Російської православної церкви (XVIII ст.)
ІМ Петренко
Український історичний журнал, 51-68, 2010
62010
Навчально-виховний процес у сільських церковнопарафіяльних школах Лівобережної України наприкінці ХІХ–на початку ХХ ст.
ІМ Петренко
Український селянин: Зб. наук. пр./За ред. СВ Кульчицького, АГ Морозова …, 2003
52003
Шлюбно-сімейні відносини в повсякденному житті мирян Російської держави ХVІІІ ст: монографія
ІМ Петренко
RVV PUET, 2010
42010
Визнання шлюбу недійсним і приводи для розлучення подружжя серед українського населення Російської імперії XVIII ст.(до історіографії проблеми)
ІМ Петренко
Наука. Релігія. Суспільство, 2009
42009
Мова як складова національної культури
С Каленюк
Українознавчий альманах, 87-90, 2012
32012
Шлюбно-сімейні відносини в православній повсякденній культурі Росії XVIII ст.
ІМ Петренко
32011
Шкодочинність проблемних видів бур’янів у посівах буряків цукрових Правобережного Лісостепу України
СП Танчик, ІМ Петренко
Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, 100-104, 2014
22014
Єлизавета Милорадович (1832–1890) в українському суспільно-політичному русі: монографія
ІМ Петренко
Полтава: ПУЕТ, 2013
22013
Теоретичні основи комплексного аналізу тунельних конструкцій
ОЛ Тютькін, АЛ Тютькин
Видавництво НГУ, 2016
12016
Історик Наталія Мірза-Авакянц (1888–1940?): життя і наукова
ІМ Петренко
Полтава: ПУЕТ, 2014
12014
Роль земств у розвитку церковнопарафіяльної освіти в українських лівобережних губерніях Російської імперії наприкінці ХІХ–на початку ХХ ст.
ІМ Петренко
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2014
12014
Регулювання православною церквою шлюбно-сімейних відносин (на прикладі південної України останньої чверті ХVIII ст.)
РА Калюжний, ПІМ Шевченко АЄ
Проблеми правочинства та правоохоронної діяльності: зб. наук. праць.–Донецьк …, 2011
12011
Суспільне становище української православної жінки у Гетьманщині в другій половині XVII-XVIII ст.
ІМ Петренко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2008
12008
Шлюбно-сімейні відносини православного населення Гетьманщини у ІІ половині XVIII ст.(на основі документів фонду Пирятинського духовного правління Державного архіву Полтавської …
ІМ Петренко
Наука. Релігія. Суспільство, 2008
12008
Шлюбний вік українського сільського населення у законодавстві Російської імперії XVIII ст.
ІМ Петренко
Український селянин, 2008
12008
ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ
ВА Войналович, АМ Киридон, ПВ Киридон, ММ Мезга, Я Мокляк, ...
2018
Роль селянського самоврядування у функціонуванні церковнопарафіяльних шкіл у Російській імперії у другій половині ХІХ–на початку ХХ ст.(на прикладі українських лівобережних …
ІМ Петренко
Український селянин, 80-85, 2018
2018
Месник з Теплянського лісу
І Петренко
Краєзнавство, 240-240, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20