Ірина Петренко, Iryna Petrenko, Ирина Петренко
Ірина Петренко, Iryna Petrenko, Ирина Петренко
Poltava University of Economics and Trade
Verified email at uccu.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Церковнопарафіяльні школи Лівобережної України в системі освітньої урядової політики царської Росії (1884-1917 рр.)
ІМ Петренко
К, 2005
212005
Шлюбно-сімейні відносини українців у другій половині ХVІІІ ст.: монографія
І Петренко
Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009
92009
Згода як умова укладання шлюбу в контексті шлюбно-сімейних відносин мирян Російської православної церкви (XVIII ст.)
ІМ Петренко
Український історичний журнал, 51-68, 2010
62010
Навчально-виховний процес у сільських церковнопарафіяльних школах Лівобережної України наприкінці ХІХ–на початку ХХ ст.
ІМ Петренко
Український селянин: Зб. наук. пр./За ред. СВ Кульчицького, АГ Морозова…, 2003
62003
Шлюбно-сімейні відносини в повсякденному житті мирян Російської держави ХVІІІ ст: монографія
ІМ Петренко
RVV PUET, 2010
52010
Єлизавета Милорадович (1832–1890) в українському суспільно-політичному русі: монографія
ІМ Петренко
Полтава: ПУЕТ, 2013
42013
Визнання шлюбу недійсним і приводи для розлучення подружжя серед українського населення Російської імперії XVIII ст.(до історіографії проблеми)
ІМ Петренко
Наука. Релігія. Суспільство, 2009
42009
Історик Наталія Мірза-Авакянц (1888–1940?): життя і наукова
ІМ Петренко
Полтава: ПУЕТ, 2014
32014
Мова як складова національної культури
С Каленюк
Українознавчий альманах, 87-90, 2012
32012
Шкодочинність проблемних видів бур’янів у посівах буряків цукрових Правобережного Лісостепу України
СП Танчик, ІМ Петренко
Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, 100-104, 2014
22014
Шлюбно-сімейні відносини в православній повсякденній культурі Росії XVIII ст.
ІМ Петренко
22011
Шкільні програми для церковнопарафіяльних шкіл Російської імперії другої половини ХІХ–початку ХХ ст.
ІМ Петренко
Львів, 2017
12017
Теоретичні основи комплексного аналізу тунельних конструкцій
ОЛ Тютькін, АЛ Тютькин
Видавництво Нова ідеологія, 2016
12016
Роль земств у розвитку церковнопарафіяльної освіти в українських лівобережних губерніях Російської імперії наприкінці ХІХ–на початку ХХ ст.
ІМ Петренко
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету…, 2014
12014
Регулювання православною церквою шлюбно-сімейних відносин (на прикладі південної України останньої чверті XVIII ст.)
АЄ Шевченко, РА Калюжний, ІМ Петренко
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності., 2011
12011
Шлюбно-сімейні відносини в контексті православної повсякденної культури Росії (XVIII ст.)
І Петренко
Краєзнавство, 2010
12010
Чернецтво як привід для розлучення подружжя серед сільського населення XVIII ст.
ІМ Петренко
Український селянин, 105-107, 2010
12010
Суспільне становище української православної жінки у Гетьманщині в другій половині XVII-XVIII ст.
ІМ Петренко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2008
12008
Шлюбно-сімейні відносини православного населення гетьманщини у ІІ половині XVIII ст.(на основі документів фонду Пирятинського духовного правління державного архіву Полтавської…
ІМ Петренко
Наука. Релігія. Суспільство, 2008
12008
Шлюбний вік українського сільського населення у законодавстві Російської імперії XVIII ст.
ІМ Петренко
Український селянин, 2008
12008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20