Follow
Шуляк Михайло Леонідович
Шуляк Михайло Леонідович
Other namesShuliak Mykhailo, Shulyak Mikhail, Шуляк Михаил Леонидович
СНАУ/Sumy National Agrarian University
Verified email at snau.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Оцінка функціонування сільськогосподарського агрегату за динамічними критеріями
МЛ Шуляк, АТ Лебедєв, МП Артьомов, ЄІ Калінін
Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, 218-226, 2016
752016
Reducing the vibration of bearing units of electric vehicle asynchronous traction motors
V Migal, A Lebedev, M Shuliak, E Kalinin, S Arhun, V Korohodskyi
Journal of Vibration and Control 27 (9-10), 1123-1131, 2021
382021
Оценка дополнительных энергетических потерь при установившемся режиме движения транспортно–тяговых машин
МА Подригало, НП Артемов, ДВ Абрамов, МЛ Шуляк
НТУ" ХПИ", 2015
182015
ВПЛИВ НЕСТАЦІОНАРНОСТІ ГАКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА БУКСУВАННЯ РУШІЇВ КОЛІСНОГО ТРАКТОРА
ЄІ Калінін, МЛ Шуляк, ВП Мальцев
Системи обробки інформації, 27 - 30, 2016
162016
Опір перекочування колеса, що працює з буксуванням
АТ Лебедєв, ЄІ Калінін, МЛ Шуляк
Сільськогосподарські машини, 109-115, 2015
162015
Дослідження перехідних процесів в коробці змінних передач мобільного енергетичного засобу
ЄІ Калінін, МЛ Шуляк, ІО Шевченко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
162015
Selecting a Rational Operation Mode of Mobile Power Unit Using Measuring and Control Complex.
M Shuliak, D Klets, Y Kalinin, A Kholodov
ICTERI, 141-151, 2019
122019
Формування функцiональної стабiльностi тракторiв на транспортних роботах
МЛ Шуляк
122017
Аналітична модель повороту трактора з шарнірно-зчленованою рамою
АТ Лебедєв, ЄІ Калінін, МЛ Шуляк, ІВ Колєснік
Механізація сільськогосподарського виробництва, 161-167, 2016
102016
Вплив коливання швидкості руху МТА на надійність технологічної операції
МП Артьомов, ІВ Колєснік, ЮЮ Козлов, МЛ Шуляк
ХНТУСГ, 2015
102015
Підвищення ефективності машинно-тракторних агрегатів з використанням біодизельних палив
МЛ Шуляк
Харків, 2012
102012
Information System for Controlling Transport-Technological Unit With Variable Mass.
Y Kalinin, D Klets, M Shuliak, A Kholodov
ICTERI Workshops, 303-312, 2020
72020
Експериментальне дослідження алгоритму керування режимами роботи транспортного агрегату
ML Shulyak, AТ Lebedev, NР Artyomov, VР Maltsev
Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць 3 (43), 38-42, 2017
62017
Область функціонування машино-тракторного агрегату, що апроксимована поверхнею другого порядку
МЛ Шуляк
Техніка, енергетика, транспорт АПК 1 (1), 28-31, 2016
62016
Ocenka dopolnitel'nyh jenergeticheskih poter pri ustanovivshemsja rezhime dvizhenija transportno-tjagovyh mashin
MA Podrigalo, NP Artjomov, DV Abramov, ML Shuljak
Vіsnik nacіonal'nogo tehnіchnogo unіversitetu «HPІ». Zbіrnik naukovih prac …, 2015
62015
Колебание скорости МТА переменной массы при установившемся режиме движения
МЛ Шуляк
MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture 17 (7), 23-27, 2015
62015
Забезпечення стійкості і керованості сільськогосподарських агрегатів із змінною масою
АТ Лебедєв, МП Артьомов, МЛ Шуляк, ІА Лебедєва
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2015
62015
Comparison of the Sustainability and Economic Efficiency of an Electric Car and an Aircraft—A Case Study
K Markowska, A Sękala, K Stecuła, T Kawka, K Sirovitskiy, O Pankova, ...
Sustainability 15 (2), 1238, 2023
52023
Optimization of machinery operation modes from the point of view of their dynamics
E Kalinin, M Shuliak, I Koliesnik
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Актуальні проблеми …, 2019
52019
Визначення діагностичного параметра рульового управління на основі моделювання плоскопаралельного руху трактора
ІВ Колєснік, МЛ Шуляк
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
52016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20