Кафедра початкової освіти
Кафедра початкової освіти
Університет Грінченка
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Діагностична діяльність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика: монографія
СМ Мартиненко
К.: КМПУ імені БД Грінченка, 298-332, 2008
1232008
ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГ²КА
СМ Мартиненко, ЛЛ Хоружа
882002
Система підготовки вчителя початкових класів до діагностичної діяльності
СМ Мартиненко
Київ (Martynenko, SM (2009). System of training of the primary school …, 2009
722009
Теорія і методика фізичного виховання
МП Козленко, ЄС Вільчковський, СФ Цвек
К.: Вища школа, 1984
581984
Основи діагностичної діяльності вчителя початкової школи: навч.-метод. посіб.
СМ Мартиненко
К.: Сім кольорів, 2010
372010
Європейський простір вищої освіти: тенденції розвитку та пріоритети
С Мартиненко
Освітологія, 163-167, 2013
212013
Використання мультимедійних технологій у вивченні англійської мови
ЯВ Романенко
Комп’ютер у школі та сім’ї, 41-42, 2004
182004
Система підготовки майбутнього вчителя до організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями початкової школи
ОО Ліннік
Доктор наук. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016
172016
Майбутній учитель як суб'єкт педагогічної взаємодії: підготовка до співробітництва з молодшими школярами: монографія
ОО Ліннік
Київ: Слово, 2014
172014
Майбутній учитель як суб'єкт педагогічної взаємодії: підготовка до співробітництва з молодшими школярами: монографія
ОО Ліннік
Київ: Слово, 2014
172014
Формування творчої особистості молодшого школяра в педагогічній спадщині ВО Сухомлинського
ГЛ Бондаренко
Теорія і історія педагогіки, 1999
171999
Організація навчально-дослідницької діяльності молодших школярів у взаємодії з собою та з іншими: монографія/Тетяна Мієр
ТІ Мієр
Кіровоград: ФО-П Александрова МВ,–2016.–424 с, 2016
122016
Дiагностична дiяльнiсть майбутнього вчителя початкових класiв: теорiя i практика: монографiя
СМ Мартиненко
К.: КМПУ iменi БД Гр^ енка, 2008
122008
Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку:[монографія]
ЛО Калмикова
К.: Вид-во “ПП Медвєдєв, 2007
122007
Лекції із загальної педагогіки: навч. посіб.
СМ Мартиненко, ЛЛ Хоружа
КМПУ імені БД Грінченка.–2008.–83 с, 2005
122005
Українська мова. 2 клас
МС Вашуленко, СГ Дубовик, ОІ Мельничайко, ЛВ Скуратівський
К.: Освіта, 2013
102013
Наступність у навчанні опису дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
ЛА Порядченко, ЛА Порядченко
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія …, 2007
102007
Розвиток діалогічного мовлення школярів на уроках української мови
С Дубовик
Початкова школа, 19-22, 2002
102002
Формування готовності вчителів початкової школи до роботи з ліворукими дітьми
ЛВ Шкарбан
Молодий вчений, 401-405, 2016
92016
Орієнтовні методики педагогічного діагностування рівнів готовності дитини до навчання в школі
СМ Мартиненко
Початкова школа, 39-41, 2008
92008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20