Кафедра початкової освіти
Кафедра початкової освіти
Університет Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Діагностична діяльність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика: монографія
СМ Мартиненко
К.: КМПУ імені БД Грінченка, 298-332, 2008
1382008
ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГ²КА
СМ Мартиненко, ЛЛ Хоружа
1022002
Система підготовки вчителя початкових класів до діагностичної діяльності
СМ Мартиненко
Київ (Martynenko, SM (2009). System of training of the primary school …, 2009
782009
Теорія і методика фізичного виховання
МП Козленко, ЄС Вільчковський, СФ Цвек
К.: Вища школа, 1984
491984
Основи діагностичної діяльності вчителя початкової школи: навч.-метод. посіб.
СМ Мартиненко
К.: КУ імені Б. Грінченка, 2010
452010
Майбутній учитель як суб'єкт педагогічної взаємодії: підготовка до співробітництва з молодшими школярами: монографія
ОО Ліннік
Київ: Слово 302, 2014
312014
Майбутній учитель як суб'єкт педагогічної взаємодії: підготовка до співробітництва з молодшими школярами: монографія
ОО Ліннік
Київ: Слово 302, 2014
312014
Європейський простір вищої освіти: тенденції розвитку та пріоритети
С Мартиненко
Освітологія, 163-167, 2013
282013
Система підготовки майбутнього вчителя до організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями початкової школи
ОО Ліннік
Доктор наук. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016
272016
Формування творчої особистості молодшого школяра в педагогічній спадщині ВО Сухомлинського
ГЛ Бондаренко
Теорія і історія педагогіки, 1999
251999
Використання мультимедійних технологій у вивченні англійської мови
ЯВ Романенко
Комп’ютер у школі та сім’ї, 41-42, 2004
222004
«Українська мова» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
ОМ Авраменко
182017
Організація навчально-дослідницької діяльності молодших школярів: монографія
ТІ Мієр
Кіровоград: ФО-П Александрова МВ,–2016.–424 с, 2016
182016
Лекції із загальної педагогіки: навч. посіб.
СМ Мартиненко, ЛЛ Хоружа
КМПУ імені БД Грінченка.–2008.–83 с, 2005
162005
Навчання української мови в 4 класі (за підручником МС Вашуленка. Українська мова: підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням українською мовою/МС Вашуленко, СГ …
М Вашуленко, С Дубовик
Початкова школа, 9-15, 2015
152015
Дiагностична дiяльнiсть майбутнього вчителя початкових класiв: теорiя i практика: монографiя
СМ Мартиненко
К.: КМПУ iменi БД Гр^ енка, 2008
152008
Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку:[монографія]
ЛО Калмикова, НВ Харченко, СД Дем’яненко, ЛА Порядченко
К.: Вид-во «ПП Медвєдєв, 2007
152007
Наступність у навчанні опису дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
ЛА Порядченко, ЛА Порядченко
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія …, 2007
122007
Відбір змісту освіти на етапі допрофільної підготовки учнів [Електронний ресурс]
ЛА Липова, СМ Мартиненко
Режим доступу: http://www. ippo. org. ua/files, 2005
122005
Розвиток діалогічного мовлення школярів на уроках української мови
С Дубовик
Початкова школа, 19-22, 2002
122002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20