Підписатись
Кафедра початкової освіти
Кафедра початкової освіти
Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University Faculty of Pedagogical Education
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Діагностична діяльність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика: монографія
СМ Мартиненко
К.: КМПУ імені БД Грінченка, 298-332, 2008
1992008
ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГ²КА
СМ Мартиненко, ЛЛ Хоружа
1422002
Система підготовки вчителя початкових класів до діагностичної діяльності
СМ Мартиненко
Київ (Martynenko, SM (2009). System of training of the primary school …, 2009
1212009
Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти
МВ Бобровський, СІ Горбачов, ОО Заплотинська, ОО Ліннік
Київ, Державна служба якості освіти 240, 2019
932019
Теория и методика физического воспитания
НП Козленко, ЕС Вильчковский, СФ Цвек
К, 1984
801984
Основи діагностичної діяльності вчителя початкової школи: навч.-метод. посіб.
СМ Мартиненко
К.: Сім кольорів, 85-96, 2010
702010
Українська мова: підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням українською мовою
МС Вашуленко, СГ Дубовик, ОІ Мельничайко
К.: Видавничий дім «Освіта, 2013
622013
Майбутній учитель як суб'єкт педагогічної взаємодії
ОО Ліннік
Видавничий дім" Слово", 2014
612014
Українська мова та читання: підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2 частинах)
ОВ Вашуленко, СГ Дубовик
К.: Видавничий дім «Освіта 9, 1-2, 2019
602019
Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня молодшого школяра: навч.-метод. посіб.
ОМ Ващенко, ВМ Єрмолова, ЛІ Іванова, ЛВ Романенко
Кам’янець-Подільський: Абетка, 4, 2003
582003
Компетентнісний підхід як методологічний орієнтир модернізації сучасної освіти
С Паламар
Освітологічний дискурс, 267-278, 2018
512018
Європейський простір вищої освіти: тенденції розвитку та пріоритети
С Мартиненко
Освітологія, 163-167, 2013
472013
Система підготовки майбутнього вчителя до організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями початкової школи
ОО Ліннік
ДЗ" Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2016
442016
Організація навчально-дослідницької діяльності молодших школярів: монографія
ТІ Мієр
Кіровоград: ФО-П Александрова МВ, 2016
422016
Формування лексичної компетентності в учнів початкових класів на уроках української мови
НМ Сіранчук
Рекомендовано до друку вченою радою Сумського державного педагогічного …, 2018
362018
Формування творчої особистості молодшого школяра в педагогічній спадщині ВО Сухомлинського
ГЛ Бондаренко
Теорія і історія педагогіки, 1999
361999
Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку: монографія
ЛО Калмикова, НВ Харченко, СД Дем’яненко, ЛА Порядченко
К.: Вид-во «ПП Медвєдєв, 2007
352007
Методи навчання та їх класифікація
СМ Мартиненко, ЛЛ Хоружа
Початкова освіта. Методичний порадник.№ 6 (42), 28-32, 2010
312010
Дидактичні засади організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів: дис.… д-ра. пед. наук: 13.00. 09
ТІ Мієр
Інститут педагогіки НАПН України, Київ, 2017
292017
Вивчення особистості молодшого школяра засобами педагогічної діагностики
СМ Мартиненко, МД Осколова
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014
272014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20