Підписатись
Жанна Гарбар / Harbar Zhanna
Жанна Гарбар / Harbar Zhanna
Вінницький національний аграрний університет, професор
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління державним боргом : навч. посібник
ОО Прутська, ОА Сьомченков, ЖВ Гарбар, ЛІ Губанова, ВВ Руденко
К. : Центр учбової літератури, 2010
252010
Аналіз сучасного стану ринку державних цінних паперів в Україні
ЖВ Гарбар
Економічний аналіз : зб. наук. праць, 136–146, 2014
142014
Особливості формування депозитного портфелю банківських установ [Електронний ресурс]
ЖВ Гарбар
Електронні наукові фахові видання–Режим доступа: http://www. intkonf. org …, 2010
14*2010
Форми та інструменти державного регулювання фінансового ринку
ЖВ Гарбар
Економіка та держава, 18-21, 2014
112014
Роль страхових компаній в розвитку фінансового ринку України
ЖВ Гарбар
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2012
11*2012
Management of small business entities
T Portovaras, Z Harbar, I Sokurenko, S Iu.
Independent Journal of Management & Production 11 (8), 680–694, 2020
102020
Сучасний стан та тенденції розвитку фондового ринку України
ЖВ Гарбар
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2012
102012
Фінансовий ринок у системі економічного розвитку : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит
ЖВ Гарбар
Київський національний торговельно-економічний університет, 2015
9*2015
Фінансовий ринок у системі економічного розвитку : Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.
ЖВ Гарбар
Київський національний торговельно-економічний університет, 2015
9*2015
Фінансовий ринок: монографія
ЖВ Гарбар
Київський національний торговельно-економічний університет, 2015
92015
Напрями діяльності банків на фондовому ринку України
ЖВ Гарбар, ВА Гарбар
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2015
62015
Венчурний капітал у контексті фінансування інноваційної діяльності
ЖВ Гарбар, ВА Гарбар
Агросвіт, 3-11, 2019
52019
Бюджетна політика як інструмент соціально-економічного розвитку країни
Ж Гарбар, Н Кондукоцова
ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики, 96-111, 2019
52019
Теоретичні аспекти до визначення ефективності податків [Електронний ресурс]
АГ Недосуга, ЖВ Гарбар
Режим доступу до ресурсу: http://intkonf. org/nedosuga-ai-garbar-zhv …, 0
5
Саморегулівні організації в системі функціонування фінансового ринку
ЖВ Гарбар, ВА Гарбар
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні …, 2017
42017
Розвиток інновацій в сучасній банківській сфері України
НМ Матвійчук, НЮ Бурлачук, ЖВ Гарбар
Молодий вчений, 28-30, 2015
42015
Вплив державних регуляторів на розвиток фінансового ринку
ЖВ Гарбар
Агросвіт, 30-36, 2014
42014
Особливості залучення іноземного капіталу в банківську систему України
ЖВ Гарбар
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту, 135–144, 2013
42013
Діяльність саморегулівних організацій на фінансовому ринку України
ЖВ Гарбар
Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного …, 2012
42012
Особливості функціонування ринку нерухомості на регіональному рівні
ЖВ Гарбар
Сучасна наука в мережі Інтернет: Шоста Всеукраїнська науково-практична …, 2010
4*2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20