Follow
Артур Кочарян
Артур Кочарян
Інститут обдарованої дитини НАПН України
Verified email at ukraine-teacher.com
Title
Cited by
Cited by
Year
Модель стандарту ІКТ-компетентності викладачів університету в контексті підвищення якості освіти
НВ Морзе, АБ Кочарян
Інформаційні технології і засоби навчання, 27-39, 2014
652014
Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників гуманітарних спеціальностей класичних університетів
АБ Кочарян
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016
232016
Вебінари як засіб підвищення кваліфікації викладачів
НВ Морзе, АБ Кочарян, ЛО Варченко-Троценко
Інформаційні технології і засоби навчання, 118-130, 2014
232014
Виховання культури користувача Інтернету. Безпека у всесвітній мережі
АБ Кочарян, НІ Гущина
Мачулін Л.І. м. Харків, 2011
232011
Інформаційно-комунікаційна компетентність науково-педагогічних працівників університету. Історичний розвиток формування понятійного апарату
НВ Морзе, АБ Кочарян
Педагогічна освіта: Теорія і практика, 2015
142015
Інформаційно-комунікаційна компетентність науково-педагогічних працівників університету. Історичний розвиток формування понятійного апарату.
КАБ Морзе Наталія Вікторівна
Педагогічна освіта: теорія і практика, 20-32, 2015
14*2015
ICT competence standards for higher educators and quality assurance in education
N Morze, A Kocharian
Information Technologies and Learning Tools 43 (5), 27-39, 2014
142014
Електронне освітнє середовище сучасного університету
АБ Кочарян
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 20-25, 2014
122014
ІК-КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ ЯК ШЛЯХ ДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕСИТЕТУ
КАБ Морзе Наталія Вікторівна,Буйницька Оксана Петрівна
Компетентністно зорієнтована освіта: якісні виміри, 151-196, 2015
11*2015
Information and communication technologies in foreign language education for the "Third age" learners
LV Viktorova, AB Kocharian, OO Korotun
Інформаційні технології і засоби навчання 63 (1), 22-35, 2018
92018
Сучасні тренди ІКТ в освіті. Тенденції їх розвитку
АБ Кочарян
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 2014
82014
Use of the big data in the educational process of the modern university
SM Nikolaienko, VD Shynkaruk, VI Kovalchuk, AB Kocharyan
Information Technologies and Learning Tools 60 (4), 239-253, 2017
72017
Quality of higher education and structure of ICT competence of teachers in ukrainian high schools
N Morze, A Kocharian, E Smyrnova-Trybulska
http://elibrary.kubg.edu.ua/13691/ 4, 2015
72015
Вимоги до професійної компетентності науково-педагогічних працівників університету за умов створення електронного освітнього середовища
АБ Кочарян
Комп'ютер у школі та сім'ї, 16-19, 2014
52014
Творчий підхід до використання ІКТ в навчальній діяльності
АБ Кочарян
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 74-79, 2013
52013
Тенденції розвитку вищої освіти в умовах інформаційного суспільства
АБ Кочарян
Україна-Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат …, 2017
42017
E-Learning environment of the contemporary university
A Kocharyan
Science and information technology in schools. 2 (), 2014
42014
Требования рынка к выпускникам современных университетов в условиях информатизации учебно-воспитательного процесса
АБ Кочарян
Инновационные тенденции развития системы образования : материалы II междунар …, 2014
42014
Vebinary yak zasib pidvyshchennia kvalifikatsii vykladachiv [Webinars as a means of improving the qualification of teachers]
NV Morze, AB Kocharian, LA Varchenko-Trotsenko
Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 118-130, 2014
42014
Використання BIG DATA в освітньому процесі сучасного університету
Н Станіслав, Ш Василь, В Ковальчук, А Кочарян
Інформаційні технології і засоби навчання 4 (60), 239-253, 2017
3*2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20