Follow
Артур Кочарян
Артур Кочарян
Інститут обдарованої дитини НАПН України
Verified email at ukraine-teacher.com
Title
Cited by
Cited by
Year
Модель стандарту ІКТ-компетентності викладачів університету в контексті підвищення якості освіти
НВ Морзе, АБ Кочарян
Інформаційні технології і засоби навчання, 27-39, 2014
902014
Виховання культури користувача Інтернету. Безпека у всесвітній мережі
АБ Кочарян, НІ Гущина
Мачулін Л.І. м. Харків, 2011
602011
Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників гуманітарних спеціальностей класичних університетів
АБ Кочарян
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016
302016
Вебінари як засіб підвищення кваліфікації викладачів
НВ Морзе, АБ Кочарян, ЛО Варченко-Троценко
Інформаційні технології і засоби навчання, 118-130, 2014
302014
Застосування штучного інтелекту та чат-ботів під час вивчення іноземної мови
Л Вікторова, А Кочарян, К Мамчур, О Коротун
Інноваційна педагогіка 2 (32), 166-173, 2021
232021
Інформаційно-комунікаційна компетентність науково-педагогічних працівників університету. Історичний розвиток формування понятійного апарату
НВ Морзе, АБ Кочарян
Педагогічна освіта: Теорія і практика, 2015
212015
Інформаційно-комунікаційна компетентність науково-педагогічних працівників університету. Історичний розвиток формування понятійного апарату.
КАБ Морзе Наталія Вікторівна
Педагогічна освіта: теорія і практика, 20-32, 2015
21*2015
ІК-КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ ЯК ШЛЯХ ДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕСИТЕТУ
КАБ Морзе Наталія Вікторівна,Буйницька Оксана Петрівна
Компетентністно зорієнтована освіта: якісні виміри, 151-196, 2015
16*2015
ICT competence standards for higher educators and quality assurance in education
N Morze, A Kocharian
Information Technologies and Learning Tools 43 (5), 27-39, 2014
162014
Information and communication technologies in foreign language education for the "Third age" learners
LV Viktorova, AB Kocharian, OO Korotun
Інформаційні технології і засоби навчання 63 (1), 22-35, 2018
112018
Сучасні тренди ІКТ в освіті. Тенденції їх розвитку
АБ Кочарян
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 2014
112014
Електронне освітнє середовище сучасного університету
АБ Кочарян
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 20-25, 2014
112014
Використання BIG DATA в освітньому процесі сучасного університету
Н Станіслав, Ш Василь, В Ковальчук, А Кочарян
Інформаційні технології і засоби навчання 4 (60), 239-253, 2017
10*2017
Quality of higher education and structure of ICT competence of teachers in ukrainian high schools
N Morze, A Kocharian, E Smyrnova-Trybulska
http://elibrary.kubg.edu.ua/13691/ 4, 2015
102015
Vebinary yak zasib pidvyshchennia kvalifikatsii vykladachiv [Webinars as a means of teacher training]
NV Morze, AB Kocharian, LO Varchenko-Trotsenko
Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia—Information technologies and …, 2014
102014
Use of the big data in the educational process of the modern university
SM Nikolaienko, VD Shynkaruk, VI Kovalchuk, AB Kocharyan
Information Technologies and Learning Tools 60 (4), 239-253, 2017
82017
Вимоги до професійної компетентності науково-педагогічних працівників університету за умов створення електронного освітнього середовища
АБ Кочарян
Комп'ютер у школі та сім'ї, 16-19, 2014
52014
Творчий підхід до використання ІКТ в навчальній діяльності
АБ Кочарян
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 74-79, 2013
52013
Тенденції розвитку вищої освіти в умовах інформаційного суспільства
АБ Кочарян
Україна-Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат …, 2017
42017
E-Learning environment of the contemporary university
A Kocharyan
Science and information technology in schools. 2 (), 2014
42014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20