Артур Кочарян
Артур Кочарян
Приватний заклад освіти "СІНКГЛОБАЛ"
Підтверджена електронна адреса в thinkglobal.xyz
НазваПосиланняРік
Виховання культури користувача Інтернету. Безпека у всесвітній мережі
АБ Кочарян, НІ Гущина
Мачулін Л.І. м. Харків, 2011
212011
Модель стандарту ІКТ-компетентності викладачів університету в контексті підвищення якості освіти
НВ Морзе, АБ Кочарян
Інформаційні технології і засоби навчання, 27-39, 2014
182014
Вебінари як засіб підвищення кваліфікації викладачів
НВ Морзе, АБ Кочарян, ЛО Варченко-Троценко
Інформаційні технології і засоби навчання, 118-130, 2014
132014
Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників гуманітарних спеціальностей класичних університетів
АБ Кочарян
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016
102016
Інформаційно-комунікаційна компетентність науково-педагогічних працівників університету. Історичний розвиток формування понятійного апарату
НВ Морзе, АБ Кочарян
Педагогічна освіта: Теорія і практика, 2015
72015
Інформаційно-комунікаційна компетентність науково-педагогічних працівників університету. Історичний розвиток формування понятійного апарату.
КАБ Морзе Наталія Вікторівна
Педагогічна освіта: теорія і практика, 20-32, 2015
7*2015
ІК-КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ ЯК ШЛЯХ ДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕСИТЕТУ
КАБ Морзе Наталія Вікторівна,Буйницька Оксана Петрівна
Компетентністно зорієнтована освіта: якісні виміри, 151-196, 2015
6*2015
ICT competence standards for higher educators and quality assurance in education
NV Morze, AB Kocharian
Information Technologies and Learning Tools 43 (5), 27-39, 2014
62014
Електронне освітнє середовище сучасного університету
АБ Кочарян
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 20-25, 2014
62014
Требования рынка к выпускникам современных университетов в условиях информатизации учебно-воспитательного процесса
АБ Кочарян
Инновационные тенденции развития системы образования : материалы II междунар …, 2014
42014
Вимоги до професійної компетентності науково-педагогічних працівників університету за умов створення електронного освітнього середовища
АБ Кочарян
Комп'ютер у школі та сім'ї, 16-19, 2014
42014
Тенденції розвитку вищої освіти в умовах інформаційного суспільства
АБ Кочарян
Україна-Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат …, 2017
32017
Quality of higher education and structure of ICT competence of teachers in ukrainian high schools
N Morze, A Kocharian, E Smyrnova-Trybulska
http://elibrary.kubg.edu.ua/13691/ 4, 2015
32015
E-Learning environment of the contemporary University
A KOCHARYAN
Ukrainian. Science and information technology in schools 2 (50), 20-24, 2014
22014
Сучасні тренди ІКТ в освіті. Тенденції їх розвитку
АБ Кочарян
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 2014
22014
Використання вікі-рушіїв для організації електронного навчального середовища навчального закладу
НВ Морзе, ЛО Варченко-Троценко, АБ Кочарян
Комп'ютер у школі та сім'ї, 14-20, 2014
22014
Формування в підлітків стійкої мотивації на дотримання безпечної поведінки в мережі Інтернет
АБ Кочарян
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 2012
2*2012
Використання безпечної електронної пошти в навчальному процесі
АБ Кочарян
Комп'ютер у школі та сім'ї, 24-27, 2012
22012
Information and communication technologies in foreign language education for the "Third age" learners
LV Viktorova, AB Kocharian, OO Korotun
Інформаційні технології і засоби навчання 63 (1), 22-35, 2018
12018
WEBINARS AS A MEANS TO PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS
NV Morze, AB Kocharian, LO Varchenko-Trotsenko
Information Technologies and Learning Tools 42 (4), 118-130, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20