Артур Кочарян
Артур Кочарян
Невідома організація
Підтверджена електронна адреса в ukraine-teacher.com
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Модель стандарту ІКТ-компетентності викладачів університету в контексті підвищення якості освіти
НВ Морзе, АБ Кочарян
Інформаційні технології і засоби навчання, 27-39, 2014
342014
Виховання культури користувача Інтернету. Безпека у всесвітній мережі
АБ Кочарян, НІ Гущина
Мачулін Л.І. м. Харків, 2011
312011
Вебінари як засіб підвищення кваліфікації викладачів
НВ Морзе, АБ Кочарян, ЛО Варченко-Троценко
Інформаційні технології і засоби навчання, 118-130, 2014
132014
Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників гуманітарних спеціальностей класичних університетів
АБ Кочарян
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016
122016
ICT competence standards for higher educators and quality assurance in education
N Morze, A Kocharian
Information Technologies and Learning Tools 43 (5), 27-39, 2014
112014
ІК-КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ ЯК ШЛЯХ ДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕСИТЕТУ
КАБ Морзе Наталія Вікторівна,Буйницька Оксана Петрівна
Компетентністно зорієнтована освіта: якісні виміри, 151-196, 2015
8*2015
Електронне освітнє середовище сучасного університету
АБ Кочарян
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 20-25, 2014
82014
Інформаційно-комунікаційна компетентність науково-педагогічних працівників університету. Історичний розвиток формування понятійного апарату
НВ Морзе, АБ Кочарян
Педагогічна освіта: Теорія і практика, 2015
72015
Інформаційно-комунікаційна компетентність науково-педагогічних працівників університету. Історичний розвиток формування понятійного апарату.
КАБ Морзе Наталія Вікторівна
Педагогічна освіта: теорія і практика, 20-32, 2015
7*2015
Information and communication technologies in foreign language education for the "Third age" learners
LV Viktorova, AB Kocharian, OO Korotun
Інформаційні технології і засоби навчання 63 (1), 22-35, 2018
52018
Quality of higher education and structure of ICT competence of teachers in ukrainian high schools
N Morze, A Kocharian, E Smyrnova-Trybulska
http://elibrary.kubg.edu.ua/13691/ 4, 2015
52015
Виховання культури користувача Iнтернету. Безпека у всесвiтнiй мережi: навчально-методичний посiбник
АБ Кочарян, НI Гущина
52011
E-Learning environment of the contemporary university
A Kocharyan
Ukrainian. Science and information technology in schools 2 (50), 20-24, 2014
42014
Вимоги до професійної компетентності науково-педагогічних працівників університету за умов створення електронного освітнього середовища
АБ Кочарян
Комп'ютер у школі та сім'ї, 16-19, 2014
42014
Требования рынка к выпускникам современных университетов в условиях информатизации учебно-воспитательного процесса
АБ Кочарян
Инновационные тенденции развития системы образования : материалы II междунар …, 2014
32014
Webinars as a tool for teachers
NV Morze, A Kocharyan, L Varchenko-Trotsenko
Information technologies and means of teaching 42 (4), 118-130, 2014
32014
Сучасні тренди ІКТ в освіті. Тенденції їх розвитку
АБ Кочарян
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 2014
32014
Творчий підхід до використання ІКТ в навчальній діяльності
АБ Кочарян
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 74-79, 2013
32013
Використання BIG DATA в освітньому процесі сучасного університету
Н Станіслав, Ш Василь, В Ковальчук, А Кочарян
Інформаційні технології і засоби навчання 4 (60), 239-253, 2017
2*2017
Використання вікі-рушіїв для організації електронного навчального середовища навчального закладу
НВ Морзе, ЛО Варченко-Троценко, АБ Кочарян
Комп'ютер у школі та сім'ї, 14-20, 2014
22014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20